Updated Polish translation

Sat, 02 Dec 2017 10:22:04 +0100

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Sat, 02 Dec 2017 10:22:04 +0100
changeset 53532
8c03b61fe328
parent 53531
40d803ec7877
child 53533
f7ee7246c3d5

Updated Polish translation

indra/newview/skins/ansastorm/xui/pl/panel_main_inventory.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_main_inventory.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_privacy.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/vintage/xui/pl/panel_main_inventory.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/ansastorm/xui/pl/panel_main_inventory.xml	Sat Dec 02 00:35:38 2017 -0800
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/ansastorm/xui/pl/panel_main_inventory.xml	Sat Dec 02 10:22:04 2017 +0100
   1.3 @@ -1,13 +1,13 @@
   1.4 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
   1.5 <panel label="Rzeczy" name="main inventory panel">
   1.6 	<panel.string name="ItemcountFetching">
   1.7 -		Pobieranie [ITEM_COUNT] obiektów... [FILTER]
   1.8 +		Pobieranie [ITEM_COUNT] elementów... [FILTER]
   1.9 	</panel.string>
  1.10 	<panel.string name="ItemcountCompleted">
  1.11 -		[ITEM_COUNT] obiektów [FILTER]
  1.12 +		[ITEM_COUNT] elementów [FILTER]
  1.13 	</panel.string>
  1.14 	<panel.string name="ItemcountUnknown">
  1.15 -		Pobrano [ITEM_COUNT] obiektów [FILTER]
  1.16 +		Pobrano [ITEM_COUNT] elementów [FILTER]
  1.17 	</panel.string>
  1.18 	<text name="ItemcountText">
  1.19 		Obiekty:
  1.20 @@ -103,8 +103,8 @@
  1.21 			<button name="new_inv_btn" tool_tip="Otwórz dodatkowe okno Szafy"/>
  1.22 		</panel>
  1.23 		<panel name="dummy_panel">
  1.24 -			<text name="ItemcountText">
  1.25 -				Obiekty
  1.26 +			<text name="ItemcountText" tool_tip="[ITEMS] przedmiotów, [CATEGORIES] folderów">
  1.27 +				Elementy
  1.28 			</text>
  1.29 		</panel>
  1.30 		<panel name="trash_btn_panel">
   2.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_main_inventory.xml	Sat Dec 02 00:35:38 2017 -0800
   2.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_main_inventory.xml	Sat Dec 02 10:22:04 2017 +0100
   2.3 @@ -1,13 +1,13 @@
   2.4 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
   2.5 <panel label="Rzeczy" name="main inventory panel">
   2.6 	<panel.string name="ItemcountFetching">
   2.7 -		Pobieranie [ITEM_COUNT] obiektów... [FILTER]
   2.8 +		Pobieranie [ITEM_COUNT] elementów... [FILTER]
   2.9 	</panel.string>
  2.10 	<panel.string name="ItemcountCompleted">
  2.11 -		[ITEM_COUNT] obiektów [FILTER]
  2.12 +		[ITEM_COUNT] elementów [FILTER]
  2.13 	</panel.string>
  2.14 	<panel.string name="ItemcountUnknown">
  2.15 -		Pobrano [ITEM_COUNT] obiektów [FILTER]
  2.16 +		Pobrano [ITEM_COUNT] elementów [FILTER]
  2.17 	</panel.string>
  2.18 	<text name="ItemcountText">
  2.19 		Obiekty:
  2.20 @@ -56,8 +56,8 @@
  2.21 		</panel>
  2.22 		<!-- / Used by StarLight skins -->
  2.23 		<panel name="dummy_panel">
  2.24 -			<text name="ItemcountText">
  2.25 -				Obiekty
  2.26 +			<text name="ItemcountText" tool_tip="[ITEMS] przedmiotów, [CATEGORIES] folderów">
  2.27 +				Elementy
  2.28 			</text>
  2.29 		</panel>
  2.30 		<panel name="trash_btn_panel">
   3.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_privacy.xml	Sat Dec 02 00:35:38 2017 -0800
   3.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_privacy.xml	Sat Dec 02 10:22:04 2017 +0100
   3.3 @@ -21,6 +21,7 @@
   3.4 			<check_box label="Pokaż mój profil w wynikach wyszukiwarki" name="online_searchresults"/>
   3.5 			<check_box label="Mój status online dostępny tylko dla znajomych i grup" name="online_visibility"/>
   3.6 			<check_box label="Tylko znajomi i grupy mogą wysyłać do mnie wiadomości lub dzwonić głosowo" name="voice_call_friends_only_check"/>
   3.7 +			<check_box label="Pokaż zaproszenia także dla tych grup, do jakich już należysz" name="FSShowJoinedGroupInvitations"/>
   3.8 			<check_box label="Wyłącz mikrofon po zakończeniu rozmowy głosowej" name="auto_disengage_mic_check"/>
   3.9 			<check_box label="Pozwól oskryptowanym obiektom znać moje obecne ustawienie języka" name="LanguageIsPublic"/>
  3.10 			<check_box label="Automatycznie akceptuj nowe przedmioty" name="Auto_Accept_New_Inventory"/>
   4.1 --- a/indra/newview/skins/vintage/xui/pl/panel_main_inventory.xml	Sat Dec 02 00:35:38 2017 -0800
   4.2 +++ b/indra/newview/skins/vintage/xui/pl/panel_main_inventory.xml	Sat Dec 02 10:22:04 2017 +0100
   4.3 @@ -1,13 +1,13 @@
   4.4 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
   4.5 <panel label="Rzeczy" name="main inventory panel">
   4.6 	<panel.string name="ItemcountFetching">
   4.7 -		Pobieranie [ITEM_COUNT] obiektów... [FILTER]
   4.8 +		Pobieranie [ITEM_COUNT] elementów... [FILTER]
   4.9 	</panel.string>
  4.10 	<panel.string name="ItemcountCompleted">
  4.11 -		[ITEM_COUNT] obiektów [FILTER]
  4.12 +		[ITEM_COUNT] elementów [FILTER]
  4.13 	</panel.string>
  4.14 	<panel.string name="ItemcountUnknown">
  4.15 -		Pobrano [ITEM_COUNT] obiektów [FILTER]
  4.16 +		Pobrano [ITEM_COUNT] elementów [FILTER]
  4.17 	</panel.string>
  4.18 	<menu_bar name="inventory_menu_bar">
  4.19 		<menu label="Szafa" name="inventory_inventory_menu">
  4.20 @@ -91,7 +91,7 @@
  4.21 		<recent_inventory_panel label="Ostatnie" name="Recent Items"/>
  4.22 		<worn_inventory_panel label="Założone" name="Worn Items"/>
  4.23 	</tab_container>
  4.24 -	<text name="ItemcountText">
  4.25 -		Obiekty:
  4.26 +	<text name="ItemcountText" tool_tip="[ITEMS] przedmiotów, [CATEGORIES] folderów">
  4.27 +		Elementy
  4.28 	</text>
  4.29 </panel>

mercurial