Updated Polish translation Firestorm_5.0.11

Wed, 20 Dec 2017 08:09:45 +0100

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Wed, 20 Dec 2017 08:09:45 +0100
branch
Firestorm_5.0.11
changeset 53586
799140d23082
parent 53585
1dcf4d54abe6
child 53587
c0989ea67746

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_move.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_move.xml	Tue Dec 19 13:25:19 2017 +0100
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_move.xml	Wed Dec 20 08:09:45 2017 +0100
   1.3 @@ -14,6 +14,7 @@
   1.4 			<check_box label="Budowanie/Edycja" name="edit_camera_movement" tool_tip="Używaj automatycznego pozycjonowania kamery podczas włączania i wyłączania trybu edycji."/>
   1.5 			<check_box label="Wygląd" name="appearance_camera_movement" tool_tip="Używaj automatycznego pozycjonowania kamery podczas trybu edycji wyglądu."/>
   1.6 			<check_box label="Dodawaj dodatkowe oświetlenie" name="EditAppearanceLighting" tool_tip="Włącz lub wyłącz dodatkowe oświetlenie, gdy edytujesz wygląd."/>
   1.7 +			<check_box label="Pokazuj wskazówki wizualne" name="FSAppearanceShowHints" tool_tip="Włącz lub wyłącz wskazówki wizualne pokazujące które sekcje awatara są modyfikowane." />
   1.8 			<check_box label="Nie resetuj kamery, gdy kliknę na swojego awatara" name="clickonavatarkeepscamera" tool_tip="Normalnie gdy klikniesz na swojego awatara pozycja kamery ulega zresetowaniu. Ta opcja usuwa to zachowanie."/>
   1.9 			<check_box label="Resetowanie pozycji kamery po teleportacji (wewnątrz regionu)" name="FSResetCameraOnTP" tool_tip="Normalnie pozycja kamery ulega zresetowaniu po teleportacji. Ta opcja zapobiega temu zachowaniu."/>
  1.10 			<check_box label="Resetowanie pozycji kamery przy poruszaniu się awatarem" name="FSResetCameraOnMovement"/>

mercurial