Updated Polish translation

Sun, 03 Dec 2017 14:10:39 +0100

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Sun, 03 Dec 2017 14:10:39 +0100
changeset 53538
63897076b577
parent 53537
55a5f66f6db8
child 53539
4b9073b7ae28

Updated Polish translation
Yet again...

indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_fs_radar.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/vintage/xui/pl/panel_fs_radar.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml	Sat Dec 02 17:40:56 2017 -0800
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml	Sun Dec 03 14:10:39 2017 +0100
   1.3 @@ -396,11 +396,11 @@
   1.4 				<combo_box.item label="Najniższy" name="Lowest/Imposter" />
   1.5 			</combo_box>
   1.6 			<text name="ObjectLODbehaviourLabel" value="Zachowanie LOD obiektu:" />
   1.7 -			<text name="object_radius" value="Promień obiektu:" />
   1.8 +			<text name="object_radius" value="Promień ob.:" />
   1.9 			<text name="LOD_swap_factors_label" value="Mnożnik LOD" />
  1.10 			<text name="LOD_swap_defaults_label" value="Domyślny" tool_tip="Domyślne, fabryczne ustawienie mnożnika LOD (poziomu detali), jakie będzie stosowane przez większość przeglądarek." />
  1.11 			<text name="LOD_swap_usr_label" tool_tip="Twoje obecne ustawienie pobrane z RenderVolumeLODFactor" value="Twój" />
  1.12 -			<text name="LOD_swap_label" value="Podmiana LOD" />
  1.13 +			<text name="LOD_swap_label" value="Podmiana" />
  1.14 			<string name="ll_lod_tooltip_msg">"Domyślne Linden Lab Second Life Viewer ([FACTOR])"</string>
  1.15 			<string name="fs_lod_tooltip_msg">"Domyślne Firestorm Viewer ([FACTOR])"</string>
  1.16 			<text name="LOD_swap_usr_current" tool_tip="Twój obecny mnożnik LOD" />
   2.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_fs_radar.xml	Sat Dec 02 17:40:56 2017 -0800
   2.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_fs_radar.xml	Sun Dec 03 14:10:39 2017 +0100
   2.3 @@ -18,7 +18,7 @@
   2.4 						<radar_list name="radar_list">
   2.5 							<radar_list.columns label="Imię" name="name" tool_tip="[TOTAL] awatarów, [IN_REGION] w tym samym regionie, [IN_CHAT_RANGE] w zasięgu czatu"/>
   2.6 							<radar_list.columns name="voice_level" tool_tip="Rozmawia głosowo"/>
   2.7 -							<radar_list.columns name="in_region" tool_tip="Jest w tym samym regionie"/>
   2.8 +							<radar_list.columns name="in_region" tool_tip="Jest w tym samym regionie (zielone) lub tej samej działce (zielono-żółte)"/>
   2.9 							<radar_list.columns name="typing_status" tool_tip="Obecnie pisze"/>
  2.10 							<radar_list.columns name="sitting_status" tool_tip="Obecnie siedzi"/>
  2.11 							<radar_list.columns name="flags" tool_tip="Stan danych płatniczych"/>
   3.1 --- a/indra/newview/skins/vintage/xui/pl/panel_fs_radar.xml	Sat Dec 02 17:40:56 2017 -0800
   3.2 +++ b/indra/newview/skins/vintage/xui/pl/panel_fs_radar.xml	Sun Dec 03 14:10:39 2017 +0100
   3.3 @@ -10,7 +10,7 @@
   3.4 				<radar_list name="radar_list">
   3.5 					<radar_list.columns label="Imię" name="name" tool_tip="[TOTAL] awatarów, [IN_REGION] w tym samym regionie, [IN_CHAT_RANGE] w zasięgu czatu"/>
   3.6 					<radar_list.columns name="voice_level" tool_tip="Rozmawia głosowo"/>
   3.7 -					<radar_list.columns name="in_region" tool_tip="Jest w tym samym regionie"/>
   3.8 +					<radar_list.columns name="in_region" tool_tip="Jest w tym samym regionie (zielone) lub tej samej działce (zielono-żółte)"/>
   3.9 					<radar_list.columns name="typing_status" tool_tip="Obecnie pisze"/>
  3.10 					<radar_list.columns name="sitting_status" tool_tip="Obecnie siedzi"/>
  3.11 					<radar_list.columns name="flags" tool_tip="Stan danych płatniczych"/>

mercurial