Updated Polish translation

Fri, 01 Dec 2017 20:07:05 +0100

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Fri, 01 Dec 2017 20:07:05 +0100
changeset 53526
1f39e8e1b942
parent 53525
409064780985
child 53527
8f3077e4d580

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml	Fri Dec 01 19:25:34 2017 +0100
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml	Fri Dec 01 20:07:05 2017 +0100
   1.3 @@ -396,7 +396,7 @@
   1.4 				<combo_box.item label="Najniższy" name="Lowest/Imposter" />
   1.5 			</combo_box>
   1.6 			<text name="ObjectLODbehaviourLabel" value="Zachowanie LOD obiektu:" />
   1.7 -			<text name="object_radius" value="Promień obiektu: " />
   1.8 +			<text name="object_radius" value="Promień obiektu:" />
   1.9 			<text name="LOD_swap_factors_label" value="Mnożnik LOD" />
  1.10 			<text name="LOD_swap_defaults_label" value="Domyślny" tool_tip="Domyślne, fabryczne ustawienie mnożnika LOD (poziomu detali), jakie będzie stosowane przez większość przeglądarek." />
  1.11 			<text name="LOD_swap_usr_label" tool_tip="Twoje obecne ustawienie pobrane z RenderVolumeLODFactor" value="Twój" />

mercurial