Updated Polish translation

Wed, 13 Dec 2017 20:02:37 +0100

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Wed, 13 Dec 2017 20:02:37 +0100
changeset 53574
e21677d3ec9a
parent 53573
bdaff19f9ef0
child 53575
80bfec7e3da7

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/strings.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml	Wed Dec 13 14:01:38 2017 +0100
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml	Wed Dec 13 20:02:37 2017 +0100
   1.3 @@ -4942,4 +4942,11 @@
   1.4 Do codziennego użytku LOD ustawiony na 2 powinien wystarczyć. Jeśli posiadasz obiekty, które wyglądają na zdeformowane z taką wartością, to powinieneś/aś rozważyć ich wymianę.
   1.5 		<usetemplate ignoretext="Ostrzegaj o wysokim poziomie detali" name="okignore" />
   1.6 	</notification>
   1.7 +	<notification name="CurrencyURIOverrideReceived">
   1.8 +		W tym regionie wybrano portal walutowy strony trzeciej.
   1.9 +Należy pamiętać, że zakupy w walucie dokonywane za pośrednictwem Firestorm Viewer są transakcjami między Tobą (użytkownikiem) a dostawcą (-ami) lub sprzedawcą (-ami) waluty.
  1.10 +Ani Firestorm Viewer, ani Phoenix Firestorm Viewer Project Inc., ani jego zespół nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z takich transakcji.
  1.11 +Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie należy przeprowadzać transakcji finansowych za pomocą tej przeglądarki.
  1.12 +	<usetemplate ignoretext="Kiedy region ustawia nowego pomocnika walutowego." name="okignore" />
  1.13 +	</notification>
  1.14 </notifications>
   2.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/strings.xml	Wed Dec 13 14:01:38 2017 +0100
   2.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/strings.xml	Wed Dec 13 20:02:37 2017 +0100
   2.3 @@ -1619,6 +1619,9 @@
   2.4 	<string name="InventoryMarketplaceListingsNoItems">
   2.5 		Przeciągnij foldery do tego obszaru, aby dodać je na listę sprzedaży w [[MARKETPLACE_DASHBOARD_URL] Marketplace].
   2.6 	</string>
   2.7 +	<string name="InventoryItemsCount">
   2.8 +		([ITEMS]/[FOLDERS] elementów)
   2.9 +	</string>
  2.10 	<string name="Marketplace Validation Warning Stock">
  2.11 		folder Magazynowy musi być zawarty w folderze wersji
  2.12 	</string>

mercurial