Updated Polish translation

Thu, 30 Nov 2017 22:28:29 +0100

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Thu, 30 Nov 2017 22:28:29 +0100
changeset 53517
a28994656d32
parent 53516
a121fbf58060
child 53518
f61b653c81cc

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_inspect.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_inspect.xml	Thu Nov 30 20:57:40 2017 +0100
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_inspect.xml	Thu Nov 30 22:28:29 2017 +0100
   1.3 @@ -13,8 +13,10 @@
   1.4 Trójkąty: [NUM_TRIANGLES]
   1.5 
   1.6 Tekstury: [NUM_TEXTURES]
   1.7 -VRAM tekstur: [TEXTURE_MEMORY] KB
   1.8 -VRAM łącznie: [VRAM_USAGE] KB
   1.9 +VRAM tekstur:
  1.10 +[TEXTURE_MEMORY] KB
  1.11 +VRAM łącznie:
  1.12 +[VRAM_USAGE] KB
  1.13 	</floater.string>
  1.14 	<text_editor name="linksetstats_text" value="(ładowanie...)"/>
  1.15 	<scroll_list name="object_list" tool_tip="Wybierz obiekt z tej listy, aby podświetlić go w świecie">
   2.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml	Thu Nov 30 20:57:40 2017 +0100
   2.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml	Thu Nov 30 22:28:29 2017 +0100
   2.3 @@ -382,10 +382,12 @@
   2.4 				Info o meszu:
   2.5 			</text>
   2.6 			<text name="lod_num_tris" value="Trójkąty" />
   2.7 -			<text name="high_lod_label" value="Wysoki:" />
   2.8 -			<text name="med_lod_label" value="Średni:" />
   2.9 -			<text name="low_lod_label" value="Niski:" />
  2.10 -			<text name="lowest_lod_label" value="Najniższy:" />
  2.11 +			<text name="mesh_lod_label">
  2.12 +Wysoki:
  2.13 +Średni:
  2.14 +Niski:
  2.15 +Najniższy:
  2.16 +			</text>
  2.17 			<combo_box name="LOD_show_combo">
  2.18 				<combo_box.item label="Domyślny" name="Default" />
  2.19 				<combo_box.item label="Wysoki" name="High" />
  2.20 @@ -393,6 +395,23 @@
  2.21 				<combo_box.item label="Niski" name="Low" />
  2.22 				<combo_box.item label="Najniższy" name="Lowest/Imposter" />
  2.23 			</combo_box>
  2.24 +			<text name="ObjectLODbehaviourLabel" value="Zachowanie LOD obiektu:" />
  2.25 +			<text name="object_radius" value="Promień obiektu: " />
  2.26 +			<text name="LOD_swap_factors_label" value="Mnożnik LOD" />
  2.27 +			<text name="LOD_swap_defaults_label" value="Domyślny" tool_tip="Domyślne, fabryczne ustawienie mnożnika LOD (poziomu detali), jakie będzie stosowane przez większość przeglądarek." />
  2.28 +			<text name="LOD_swap_usr_label" tool_tip="Twoje obecne ustawienie pobrane z RenderVolumeLODFactor" value="Twój" />
  2.29 +			<text name="LOD_swap_label" value="Podmiana LOD" />
  2.30 +			<string name="ll_lod_tooltip_msg">"Domyślne Linden Lab Second Life Viewer ([FACTOR])"</string>
  2.31 +			<string name="fs_lod_tooltip_msg">"Domyślne Firestorm Viewer ([FACTOR])"</string>
  2.32 +			<text name="LOD_swap_usr_current" tool_tip="Twój obecny mnożnik LOD" />
  2.33 +			<text name="LOD_swap_LOD_Change_label">
  2.34 +Wys ↔ Śred
  2.35 +Śred ↔ Nis
  2.36 +Nis ↔ Najniż
  2.37 +			</text>
  2.38 +			<text name="LODSwapTableDscriptionsText" tool_tip="Najlepsza praktyka: Twórcy rzeczy powinni zapewnić dobre zachowanie LOD dla ustawień domyślnych na wszystkich przeglądarkach.">
  2.39 +				Ta tabela pokazuje granice zmieniania się LOD, w metrach od kamery.
  2.40 +			</text>
  2.41 		</panel>
  2.42 		<panel label="Cechy" name="Features">
  2.43 			<panel.string name="None">

mercurial