indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml

Wed, 13 Dec 2017 20:02:37 +0100

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Wed, 13 Dec 2017 20:02:37 +0100
changeset 53574
e21677d3ec9a
parent 53509
3b6a294f4ad9
child 53592
bb849e9bc0fc
permissions
-rw-r--r--

Updated Polish translation

oz@49811 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
lynx@7404 2 <notifications>
oz@47248 3 <global name="skipnexttime">
pantera@53145 4 Nie pokazuj tego ponownie
pantera@53145 5 </global>
pantera@53145 6 <global name="skipnexttimesessiononly">
pantera@53145 7 Nie pokazuj tego ponownie
pantera@53145 8 (dla obecnej sesji)
oz@47248 9 </global>
oz@47248 10 <global name="alwayschoose">
Ansariel@26736 11 Zawsze wybieraj tą opcję
oz@47248 12 </global>
oz@47248 13 <global name="implicitclosebutton">
oz@47248 14 Zamknij
oz@47248 15 </global>
pantera@43000 16 <notification label="Nieznany rodzaj komunikatu" name="MissingAlert">
eli@8483 17 Twoja wersja klienta [APP_NAME] nie może wyświetlić odebranej wiadomości. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję klienta.
lynx@7404 18
lynx@7404 19 Szczegóły błędu: Błąd o nazwie &apos;[_NAME]&apos; nie został odnaleziony w pliku notifications.xml.
lynx@7404 20 </notification>
lynx@7404 21 <notification name="FloaterNotFound">
lynx@7404 22 Błąd: nie można znaleźć następujących elementów:
lynx@7404 23
lynx@7404 24 [CONTROLS]
lynx@7404 25 </notification>
lynx@7404 26 <notification name="TutorialNotFound">
lynx@7404 27 Brak samouczka na ten temat
oz@47248 28 </notification>
lynx@7404 29 <notification name="GenericAlertYesCancel">
lynx@7404 30 [MESSAGE]
lynx@7404 31 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Tak"/>
lynx@7404 32 </notification>
eli@12610 33 <notification name="BadInstallation">
Ansariel@26736 34 Podczas aktualizacji [APP_NAME] wystąpił błąd. Proszę [http://get.secondlife.com odwiedzić stronę] aby ściągnąć ostatnią wersję klienta.
lynx@7404 35 </notification>
lynx@7404 36 <notification name="LoginFailedNoNetwork">
eli@18127 37 Nie można połączyć z [SECOND_LIFE_GRID].
pantera@43000 38 &apos;[DIAGNOSTIC]&apos;
eli@18127 39 Upewnij się, że Twoje połączenie z internetem działa.
lynx@7404 40 </notification>
lynx@7404 41 <notification name="MessageTemplateNotFound">
Ansariel@26736 42 Szablon komunikatu dla [PATH] nie został odnaleziony.
lynx@7404 43 </notification>
lynx@7404 44 <notification name="WearableSave">
lynx@7404 45 Zapisać zmiany dotyczące ubrania/części ciała?
Ansariel@26736 46 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie zapisuj" yestext="Zapisz"/>
Ansariel@26736 47 </notification>
Ansariel@26736 48 <notification name="ConfirmNoCopyToOutbox">
Ansariel@26736 49 Nie masz uprawnień do kopiowania jednego lub więcej obiektów do Skrzynki Nadawczej Kupca. Możesz je przenieść lub pozostawić.
Ansariel@26736 50 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie przenoś" yestext="Przenieś"/>
Ansariel@26736 51 </notification>
Ansariel@26736 52 <notification name="OutboxFolderCreated">
Ansariel@26736 53 Nowy folder został stworzony dla każdego przedmiotu przeniesionego do głównego poziomu Skrzynki Nadawczej Kupca.
pantera@43000 54 <usetemplate ignoretext="Nowy folder został stworzony w Skrzynce Nadawczej Kupca" name="okignore" />
Ansariel@26736 55 </notification>
Ansariel@26736 56 <notification name="OutboxImportComplete">
Ansariel@26736 57 Powodzenie
Ansariel@26736 58
Ansariel@26736 59 Wszystkie foldery zostały pomyślnie wysłane na Marketplace.
pantera@43000 60 <usetemplate ignoretext="Wszystkie foldery wysłano na Marketplace" name="okignore" />
Ansariel@26736 61 </notification>
Ansariel@26736 62 <notification name="OutboxImportHadErrors">
Ansariel@26736 63 Niektóre foldery nie zostały wysłane
Ansariel@26736 64
Ansariel@26736 65 Wystąpiły błędy w wysyłaniu pewnych folderów na Marketplace. Są one ciągle obecne w Skrzynce Nadawczej Kupca.
Ansariel@26736 66
Ansariel@26736 67 Zobacz [[MARKETPLACE_IMPORTS_URL] log błędów] aby uzyskać więcej informacji.
Ansariel@26736 68 </notification>
Ansariel@26736 69 <notification name="OutboxImportFailed">
pantera@41048 70 Transfer nieudany, błąd &apos;[ERROR_CODE]&apos;
Ansariel@26736 71
Ansariel@26736 72 Foldery nie zostały wysłane na Marketplace z powodu błędu sieci lub systemu. Spróbuj później.
Ansariel@26736 73 </notification>
Ansariel@26736 74 <notification name="OutboxInitFailed">
pantera@41048 75 Inicjalizacja Marketplace nieudana, błąd &apos;[ERROR_CODE]&apos;
Ansariel@26736 76
Ansariel@26736 77 Inicjalizacja Marketplace nieudana z powodu błędu sieci lub systemu. Spróbuj później.
lynx@7404 78 </notification>
eli@47227 79 <notification name="StockPasteFailed">
Northspring@47305 80 Kopiowanie lub przeniesienie do folderu Magazynowego nie powiodło się:
eli@47227 81
eli@47227 82 &apos;[ERROR_CODE]&apos;
lynx@7404 83 </notification>
eli@47227 84 <notification name="MerchantPasteFailed">
eli@47227 85 Kopiowanie lub przenoszenie przedmiotów na Marketplace nie powiodło się:
eli@47227 86
eli@47227 87 &apos;[ERROR_CODE]&apos;
lynx@7404 88 </notification>
eli@47227 89 <notification name="MerchantTransactionFailed">
eli@47227 90 Transakcja z Marketplace nie powiodła się:
eli@47227 91
pantera@52740 92 [ERROR_REASON][ERROR_DESCRIPTION]
lynx@7404 93 </notification>
eli@47227 94 <notification name="MerchantUnprocessableEntity">
Northspring@47305 95 Wylistowanie tej rzeczy lub aktywowanie folderu z wersją nie było możliwe. Zazwyczaj jest to spowodowane brakującymi informacjami w formularzu z opisem przedmiotu, ale może to również wynikać z błędów w strukturze folderów. Zmień opis przedmiotu lub sprawdź foldery, aby znaleźć błędy.
lynx@7404 96 </notification>
eli@47227 97 <notification name="MerchantListingFailed">
eli@47227 98 Listowanie na Marketplace nie powiodło się:
eli@47227 99
eli@47227 100 &apos;[ERROR_CODE]&apos;
lynx@7404 101 </notification>
eli@47227 102 <notification name="MerchantFolderActivationFailed">
eli@47227 103 Aktywacja tego folderu wersji nie powiodła się:
eli@47227 104
eli@47227 105 &apos;[ERROR_CODE]&apos;
Northspring@47305 106 </notification>
Northspring@47305 107 <notification name="MerchantForceValidateListing">
Northspring@47305 108 Aby wylistowanie tej rzeczy było możliwe hierarchia w jej zawartości została automatycznie naprawiona.
Northspring@47305 109 <usetemplate ignoretext="Ostrzegaj, gdy wylistowanie rzeczy automatycznie naprawia hierarchię zawartości" name="okignore" />
Northspring@47305 110 </notification>
eli@47227 111 <notification name="ConfirmMerchantActiveChange">
Northspring@47305 112 Jeśli kontynuujesz, to zmieni się aktywna zawartość tej rzeczy. Czy chcesz kontynuować?
Northspring@47305 113 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed zmodyfikowaniem aktywnej rzeczy na Marketplace" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
eli@47227 114 </notification>
eli@47227 115 <notification name="ConfirmMerchantMoveInventory">
eli@47227 116 Przedmioty przeciągnięte do okna listowania na Marketplace są przenoszone z ich oryginalnych lokalizacji, a nie kopiowane. Czy chcesz kontynuować?
Northspring@47305 117 <usetemplate ignoretext="Potwierdź, zanim prześlę na Marketplace przedmiot z mojej Szafy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
eli@47227 118 </notification>
eli@47227 119 <notification name="ConfirmListingCutOrDelete">
eli@47227 120 Przeniesienie lub usunięcie folderu usunie również Twój przedmiot na Marketplace. Jeśli chcesz, aby przedmiot był ciągle widoczny na Marketplace musisz przesunąć lub usunąć zawartość folderu z wersją, którą chcesz zmodyfikować. Czy chcesz kontynuować?
Northspring@47305 121 <usetemplate ignoretext="Potwierdź, zanim usunę lub przeniosę przedmiot z Marketplace" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
eli@47227 122 </notification>
eli@47227 123 <notification name="ConfirmCopyToMarketplace">
eli@47227 124 Nie masz praw do skopiowania jednego lub więcej obiektów na Marketplace. Możesz je przenieść lub pozostawić.
eli@47227 125 <usetemplate canceltext="Anuluj" ignoretext="Potwierdź, zanim wyślę na Marketplace przedmioty bez praw kopiowania" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie przenoś" yestext="Przenieś"/>
eli@47227 126 </notification>
eli@47227 127 <notification name="ConfirmMerchantUnlist">
Northspring@47305 128 Jeśli kontynuujesz, to ta rzecz zostanie usunięta z listy. Czy chcesz kontynuować?
Northspring@47305 129 <usetemplate ignoretext="Potwierdź, zanim usunę z listy rzecz na Marketplace" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
eli@47227 130 </notification>
eli@47227 131 <notification name="ConfirmMerchantClearVersion">
Northspring@47305 132 Jeśli kontynuujesz, to folder wersji tej rzeczy zostanie zdeaktywowany. Czy chcesz kontynuować?
Northspring@47305 133 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed wyłączeniem folderu wersji dla rzeczy na Marketplace" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
eli@47227 134 </notification>
eli@47227 135 <notification name="AlertMerchantListingNotUpdated">
Northspring@47305 136 Ta rzecz nie może zostać zaktualizowana.
Northspring@47305 137 [[URL] Kliknij tutaj] aby zaktualizować ją na Marketplace.
eli@47227 138 </notification>
oz@47248 139 <notification name="AlertMerchantListingCannotWear">
Northspring@47305 140 Nie możesz założyć ubrań lub części ciała, które znajdują się w folderze listy rzeczy Marketplace.
oz@47248 141 </notification>
oz@47248 142 <notification name="AlertMerchantListingInvalidID">
Northspring@47305 143 Nieprawidłowy ID rzeczy.
oz@47248 144 </notification>
eli@47227 145 <notification name="AlertMerchantListingActivateRequired">
Northspring@47305 146 Istnieje kilka, lub żadna, wersji folderu dla tej rzeczy. Będziesz musiał/a wybrać i uaktywnić jedną oddzielnie później.
Northspring@47305 147 <usetemplate ignoretext="Powiadamiaj o aktywacji folderu wersji, gdy tworzę rzecz z kilkoma folderami wersji" name="okignore" />
eli@47227 148 </notification>
eli@47227 149 <notification name="AlertMerchantStockFolderSplit">
eli@47227 150 Przedmioty z ograniczonymi zasobami magazynowymi różnych typów zostały rozdzielone do osobnych folderów, aby ogólna hierarchia katalogów umożliwiała ich listowanie.
Northspring@47305 151 <usetemplate ignoretext="Powiadom, gdy folder Magazynowy jest dzielony przed listowaniem" name="okignore" />
eli@47227 152 </notification>
eli@47227 153 <notification name="AlertMerchantStockFolderEmpty">
Northspring@47305 154 Twoja rzecz została usunięta z listy, ponieważ nie ma jej już w Magazynie. Musisz dodać więcej jej jednostek do folderu Magazynowego, aby można było ją ponownie wyświetlać na liście.
Northspring@47305 155 <usetemplate ignoretext="Powiadom, gdy rzecz jest zdjęta z listy, bo folder zasobów Magazynowych jest pusty" name="okignore" />
Northspring@47305 156 </notification>
Northspring@47305 157 <notification name="AlertMerchantVersionFolderEmpty">
Northspring@47305 158 Twoja rzecz została usunięta z listy, ponieważ folder wersji jest pusty. Musisz dodać więcej jej jednostek do folderu wersji, aby można było ją ponownie wyświetlać na liście.
Northspring@47305 159 <usetemplate ignoretext="Powiadom, gdy rzecz jest zdjęta z listy, bo folder wersji jest pusty" name="okignore" />
eli@47227 160 </notification>
oz@47248 161 <notification name="WriteAnimationFail">
oz@47248 162 Problem w zapisywaniu danych animacji. Spróbuj ponownie za kilka minut.
oz@47248 163 </notification>
oz@47248 164 <notification name="UploadAuctionSnapshotFail">
Ansariel@26736 165 W trakcie ładowania obrazu aukcji pojawił się problem z następującego powodu: [REASON].
oz@47248 166 </notification>
oz@47248 167 <notification name="UnableToViewContentsMoreThanOne">
oz@47248 168 Nie można przeglądać zawartości więcej niż jednego obiektu naraz.
oz@47248 169 Wybierz pojedynczy obiekt i spróbuj jeszcze raz.
oz@47248 170 </notification>
lynx@7404 171 <notification name="SaveClothingBodyChanges">
Ansariel@26736 172 Zapisać wszystkie zmiany dotyczące ubrania/części ciała?
tofu@11977 173 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie zapisuj" yestext="Zapisz"/>
lynx@7404 174 </notification>
eli@8448 175 <notification name="FriendsAndGroupsOnly">
pantera@42695 176 Osoby spoza listy znajomych nie będą wiedzieć, że zdecydowałeś/aś się ignorować ich rozmowy głosowe i wiadomości IM.
eli@8448 177 </notification>
eli@15634 178 <notification name="FavoritesOnLogin">
pantera@43000 179 Pamiętaj: kiedy włączysz tą opcję to każdy kto używa tego komputera będzie mógł zobaczyć Twoją listę ulubionych miejsc.
eli@15634 180 </notification>
lynx@7404 181 <notification name="GrantModifyRights">
eli@8448 182 Udzielenie praw modyfikacji innemu Rezydentowi umożliwia modyfikację, usuwanie lub wzięcie JAKIEGOKOLWIEK z Twoich obiektów. Używaj tej opcji z rozwagą!
eli@13648 183 Czy chcesz udzielić prawa do modyfikacji [NAME]?
lynx@7404 184 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 185 </notification>
lynx@7404 186 <notification name="GrantModifyRightsMultiple">
eli@8448 187 Udzielenie praw modyfikacji innym Rezydentom umożliwia im modyfikację, usuwanie lub wzięcie JAKIEGOKOLWIEK z Twoich obiektów. Używaj tej opcji z rozwagą!
lynx@7404 188 Czy chcesz dać prawa modyfikacji wybranym osobom?
lynx@7404 189 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 190 </notification>
lynx@7404 191 <notification name="RevokeModifyRights">
eli@13648 192 Czy chcesz odebrać prawa do modyfikacji [NAME]?
lynx@7404 193 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 194 </notification>
lynx@7404 195 <notification name="RevokeModifyRightsMultiple">
lynx@7404 196 Czy chcesz odebrać prawa modyfikacji wybranym Rezydentom?
lynx@7404 197 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 198 </notification>
lynx@7404 199 <notification name="UnableToCreateGroup">
tofu@11977 200 Założenie grupy nie jest możliwe.
lynx@7404 201 [MESSAGE]
lynx@7404 202 </notification>
lynx@7404 203 <notification name="PanelGroupApply">
lynx@7404 204 [NEEDS_APPLY_MESSAGE]
lynx@7404 205 [WANT_APPLY_MESSAGE]
tofu@11977 206 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Ignoruj zmiany" yestext="Zastosuj zmiany"/>
lynx@7404 207 </notification>
lynx@7404 208 <notification name="MustSpecifyGroupNoticeSubject">
lynx@7404 209 Aby wysłać ogłoszenie do grupy musisz nadać mu tytuł.
lynx@7404 210 </notification>
lynx@7404 211 <notification name="AddGroupOwnerWarning">
pantera@42266 212 Dodajesz osoby do funkcji [ROLE_NAME].
lynx@7404 213 Ta funkcja nie może być odebrana.
pantera@42266 214 Osoby muszą same zrezygnować z pełnienia tej funkcji.
lynx@7404 215 Chcesz kontynuować?
pantera@43000 216 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed dodaniem nowego właściciela grupy" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 217 </notification>
lynx@7404 218 <notification name="AssignDangerousActionWarning">
Ansariel@26736 219 Dodajesz przywilej &apos;[ACTION_NAME]&apos; do funkcji &apos;[ROLE_NAME]&apos;.
lynx@7404 220
lynx@7404 221 *UWAGA*
pantera@42266 222 Osoba w funkcji z tym przywilejem może przypisać siebie i inne osoby, które nie są właścicielami do funkcji dających więcej przywilejów niż posiadane obecnie, potencjalnie dające możliwości zbliżone do możliwości właściciela.
Ansariel@26736 223 Udzielaj tego przywileju z rozwagą.
lynx@7404 224
Ansariel@26736 225 Dodać ten przywilej do funkcji &apos;[ROLE_NAME]&apos;?
lynx@7404 226 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 227 </notification>
lynx@7404 228 <notification name="AssignDangerousAbilityWarning">
Ansariel@26736 229 Dodajesz przywilej &apos;[ACTION_NAME]&apos; do funkcji &apos;[ROLE_NAME]&apos;
lynx@7404 230
lynx@7404 231 *UWAGA*
pantera@42266 232 Osoba w funkcji z tym przywilejem może przypisać sobie i innym osobom, które nie są właścicielami wszystkie przywileje potencjalnie dające możliwości zbliżone do możliwości właściciela.
lynx@7404 233 Udzielaj tego przywileju z rozwagą.
lynx@7404 234
Ansariel@26736 235 Dodać ten przywilej do funkcji &apos;[ROLE_NAME]&apos;?
lynx@7404 236 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 237 </notification>
pantera@44169 238 <notification name="AssignBanAbilityWarning">
pantera@44169 239 Dodajesz przywilej &apos;[ACTION_NAME]&apos; do funkcji &apos;[ROLE_NAME]&apos;
pantera@44169 240
pantera@44169 241 *UWAGA*
pantera@44169 242 Osoba w funkcji z tym przywilejem otrzyma również &apos;[ACTION_NAME_2]&apos; oraz &apos;[ACTION_NAME_3]&apos;
pantera@44169 243 </notification>
pantera@44169 244 <notification name="RemoveBanAbilityWarning">
pantera@44169 245 Zabierasz przywilej &apos;[ACTION_NAME]&apos; z funkcji &apos;[ROLE_NAME]&apos;
pantera@44169 246
pantera@44169 247 *UWAGA*
pantera@44169 248 Zabranie tej funkcji NIE usunie &apos;[ACTION_NAME_2]&apos; oraz &apos;[ACTION_NAME_3]&apos;.
pantera@44169 249
pantera@44169 250 Jeśli nie chcesz, aby te przywileje były dłużej przypisane do tej roli, to wyłącz je natychmiast!
pantera@44169 251 </notification>
PanteraPolnocy@37913 252 <notification name="EjectGroupMemberWarning">
PanteraPolnocy@37913 253 Zamierzasz wyrzucić [AVATAR_NAME] z grupy.
pantera@42266 254 <usetemplate ignoretext="Potwierdź wyrzucenie osoby z grupy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Wyrzuć"/>
PanteraPolnocy@37913 255 </notification>
PanteraPolnocy@37913 256 <notification name="EjectGroupMembersWarning">
pantera@42266 257 Zamierzasz wyrzucić [COUNT] osób z grupy.
pantera@42266 258 <usetemplate ignoretext="Potwierdź wyrzucenie kilku osób z grupy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Wyrzuć"/>
PanteraPolnocy@37913 259 </notification>
pantera@47862 260 <notification name="BanGroupMemberWarning">
pantera@47862 261 Zamierzasz zbanować [AVATAR_NAME] z grupy.
pantera@47862 262 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed zbanowaniem osoby z grupy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Banuj" />
pantera@47862 263 </notification>
pantera@47862 264 <notification name="BanGroupMembersWarning">
pantera@47862 265 Zamierzasz zbanować [COUNT] osób z grupy.
pantera@47862 266 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed zbanowaniem z grupy kilku osób na raz" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Banuj" />
pantera@47862 267 </notification>
pantera@51558 268 <notification name="GroupBanUserOnBanlist">
pantera@51558 269 Niektórzy rezydenci nie dostali zaproszenia, ponieważ są zbanowani w grupie.
pantera@51558 270 </notification>
eli@8448 271 <notification name="AttachmentDrop">
pantera@43000 272 Wybrałeś/aś opcję upuszczenia swojego dodatku.
pantera@43000 273 Czy chcesz kontynuować?
pantera@43000 274 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed upuszczeniem dodatku" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 275 </notification>
lynx@7404 276 <notification name="JoinGroupCanAfford">
lynx@7404 277 Dołączenie do tej grupy kosztuje [COST]L$.
lynx@7404 278 Chcesz kontynuować?
lynx@7404 279 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Dołącz"/>
lynx@7404 280 </notification>
eli@8448 281 <notification name="JoinGroupNoCost">
pantera@53145 282 Dołączasz do grupy &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt;.
eli@8448 283 Czy chcesz kontynuować?
Ansariel@26736 284 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Dołącz"/>
eli@8448 285 </notification>
oz@47248 286 <notification name="JoinGroupCannotAfford">
pantera@43000 287 Członkostwo w tej grupie kosztuje [COST]L$.
pantera@42266 288 Masz za mało L$ żeby do niej dołączyć.
oz@47248 289 </notification>
eli@8483 290 <notification name="CreateGroupCost">
arminweatherwax@28788 291 Stworzenie tej grupy kosztuje [COST]L$.
pantera@42266 292 W grupie powinna być więcej niż jedna osoba, w przeciwnym razie zostanie ona na zawsze skasowana.
pantera@42266 293 Zaproś kogoś w ciągu 48 godzin.
arminweatherwax@28788 294 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Stwórz grupę za [COST]L$"/>
eli@8483 295 </notification>
pantera@52868 296 <notification name="JoinGroupInaccessible">
pantera@52868 297 Ta grupa nie jest dla Ciebie dostępna.
pantera@52868 298 </notification>
pantera@52868 299 <notification name="JoinGroupError">
pantera@52868 300 Wystąpił błąd podczas próby dołączenia do grupy.
pantera@52868 301 </notification>
pantera@52868 302 <notification name="JoinGroupErrorReason">
pantera@52868 303 Nie można dołączyć do grupy: [reason]
pantera@52868 304 </notification>
pantera@52868 305 <notification name="JoinGroupTrialUser">
pantera@52868 306 Przepraszamy, ale konta próbne nie mogą dołączać do grup.
pantera@52868 307 </notification>
pantera@52868 308 <notification name="JoinGroupMaxGroups">
pantera@53145 309 Nie możesz dołączyć do &apos;&lt;nolink&gt;[group_name]&lt;/nolink&gt;&apos;:
pantera@52868 310 Jesteś już w [group_count] grupach, a maksymalny dozwolony limit to [max_groups]
pantera@52868 311 </notification>
pantera@52868 312 <notification name="JoinGroupClosedEnrollment">
pantera@53145 313 Nie możesz dołączyć do &apos;&lt;nolink&gt;[group_name]&lt;/nolink&gt;&apos;:
pantera@52868 314 Grupa nie umożliwia już swobodnego dołączania.
pantera@52868 315 </notification>
pantera@52868 316 <notification name="JoinGroupSuccess">
pantera@52868 317 Zostałeś/aś dodany/a do grupy.
pantera@52868 318 </notification>
pantera@52868 319 <notification name="JoinGroupInsufficientFunds">
pantera@52868 320 Nie można przekazać wymaganej opłaty wstępu ([membership_fee] L$).
pantera@52868 321 </notification>
lynx@7404 322 <notification name="LandBuyPass">
pantera@31328 323 Za [COST]L$ możesz odwiedzić tą działkę (&apos;[PARCEL_NAME]&apos;) na [TIME] godzin. Chcesz kupić przepustkę?
pantera@43000 324 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 325 </notification>
oz@47248 326 <notification name="SalePriceRestriction">
oz@47248 327 Cena sprzedaży musi być wyższa niż 0L$ jeżeli sprzedajesz komukolwiek.
oz@47248 328 Musisz wybrać kupca jeżeli chcesz sprzedać za 0L$.
oz@47248 329 </notification>
lynx@7404 330 <notification name="ConfirmLandSaleChange">
pantera@31328 331 Działka o powierzchni [LAND_SIZE] m² zostaje wystawiona na sprzedaż.
Tank_Master@27955 332 Cena wynosi [SALE_PRICE]L$, a sprzedaż będzie autoryzowana dla [NAME].
pantera@43000 333 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 334 </notification>
lynx@7404 335 <notification name="ConfirmLandSaleToAnyoneChange">
pantera@43000 336 UWAGA: Wybierając opcję &quot;Sprzedaj Każdemu&quot; udostępniasz swoją działkę na sprzedaż dla jakiegokolwiek Rezydenta [CURRENT_GRID], nawet osób nieobecnych w tym regionie.
lynx@7404 337
pantera@31328 338 Działka o powierzchni [LAND_SIZE] m² zostaje wystawiona na sprzedaż.
Tank_Master@27955 339 Cena wynosi [SALE_PRICE]L$, a sprzedaż będzie autoryzowana dla [NAME].
pantera@43000 340 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 341 </notification>
lynx@7404 342 <notification name="ReturnObjectsDeededToGroup">
pantera@53145 343 Czy na pewno chcesz zwrócić wszystkie obiekty udostępnione grupie &apos;&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt;&apos; na tej działce do szaf ich poprzednich właścicieli?
lynx@7404 344
lynx@7404 345 *UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usunięcie wszystkich obiektów udostępnionych grupie, które nie mają praw transferu!
lynx@7404 346
lynx@7404 347 Obiekty: [N]
pantera@43000 348 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 349 </notification>
nat@31309 350 <notification name="ReturnObjectsOwnedByUser">
pantera@31328 351 Czy na pewno chcesz zwrócić wszystkie obiekty należące do Rezydenta &apos;[NAME]&apos; znajdujące się na tej działce do szafy właściciela?
nat@31309 352
nat@31309 353 Obiekty: [N]
pantera@43000 354 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 355 </notification>
nat@31309 356 <notification name="ReturnObjectsOwnedBySelf">
pantera@31328 357 Czy na pewno chcesz zwrócić wszystkie Twoje obiekty znajdujące się na tej działce do swojej szafy?
nat@31309 358
nat@31309 359 Obiekty: [N]
pantera@43000 360 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 361 </notification>
nat@31309 362 <notification name="ReturnObjectsNotOwnedBySelf">
pantera@43000 363 Czy na pewno chcesz zwrócić wszystkie obiekty, których NIE jesteś właścicielem znajdujące się na tej działce do szaf właścicieli?
Ansariel@26736 364 Wszystkie obiekty udostępnione grupie z prawem transferu zostaną zwrócone poprzednim właścicielom.
lynx@7404 365
lynx@7404 366 *UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usunięcie wszystkich obiektów udostępnionych grupie, które nie mają praw transferu!
lynx@7404 367
lynx@7404 368 Obiekty: [N]
pantera@43000 369 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 370 </notification>
nat@31309 371 <notification name="ReturnObjectsNotOwnedByUser">
pantera@43000 372 Czy na pewno chcesz zwrócić wszystkie obiekty, które NIE należą do [NAME], a znajdujące się na tej działce - do szaf właścicieli?
pantera@43000 373 Wszystkie obiekty udostępnione grupie z prawem transferu zostaną zwrócone poprzednim właścicielom.
nat@31309 374
nat@31309 375 *UWAGA* Wybrana opcja spowoduje usunięcie wszystkich obiektów udostępnionych grupie, które nie mają praw transferu!
lynx@7404 376
lynx@7404 377 Obiekty: [N]
pantera@43000 378 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 379 </notification>
nat@31309 380 <notification name="ReturnAllTopObjects">
Northspring@47512 381 Czy na pewno chcesz zwrócić wszystkie wymienione obiekty znajdujące się na tej działce do szaf ich właścicieli? Spowoduje to zwrot WSZYSTKICH oskryptowanych obiektów w regionie!
pantera@43000 382 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 383 </notification>
nat@31309 384 <notification name="DisableAllTopObjects">
pantera@43000 385 Czy na pewno chcesz dezaktywować wszystkie obiekty w tym regionie?
pantera@43000 386 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 387 </notification>
nat@31309 388 <notification name="ReturnObjectsNotOwnedByGroup">
pantera@53145 389 Zwrócić obiekty z tej działki, które NIE są udostępnione grupie &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; do ich właścicieli?
nat@31309 390
nat@31309 391 Obiekty: [N]
pantera@43000 392 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 393 </notification>
oz@47248 394 <notification name="UnableToDisableOutsideScripts">
Ansariel@26736 395 Nie można dezaktywować skryptów.
lynx@7404 396 Ten region pozwala na uszkodzenia.
oz@47248 397 Skrypty muszą pozostać aktywne dla prawidłowego działania broni.
oz@47248 398 </notification>
eli@8483 399 <notification name="MultipleFacesSelected">
eli@8483 400 Obecnie zaznaczono wiele powierzchni.
pantera@38076 401 Jeśli kontynuujesz, to oddzielne instancje mediów będą ustawione na wielu powierzchniach obiektu.
Ansariel@26736 402 W celu umieszczenia mediów tylko na jednej powierzchni skorzystaj z narzędzia wyboru powierzchni i kliknij na ten wybranej oraz na Dodaj.
pantera@43000 403 <usetemplate ignoretext="Media zostaną ustawione na wielu zaznaczonych powierzchniach" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
eli@8483 404 </notification>
oz@47248 405 <notification name="MustBeInParcel">
pantera@31328 406 Musisz znajdować się wewnątrz działki, żeby wybrać punkt lądowania.
oz@47248 407 </notification>
oz@47248 408 <notification name="PromptRecipientEmail">
Ansariel@26736 409 Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail odbiorcy.
oz@47248 410 </notification>
oz@47248 411 <notification name="PromptSelfEmail">
Ansariel@26736 412 Proszę wpisać swój adres e-mail.
oz@47248 413 </notification>
lynx@7404 414 <notification name="PromptMissingSubjMsg">
Ansariel@26736 415 Wysłać zdjęcie z domyślnym tematem lub wiadomością?
pantera@43000 416 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 417 </notification>
oz@47248 418 <notification name="ErrorProcessingSnapshot">
oz@47248 419 Błąd w trakcie przetwarzania danych zdjęcia.
oz@47248 420 </notification>
oz@47248 421 <notification name="ErrorEncodingSnapshot">
oz@47248 422 Błąd w kodowaniu zdjęcia.
oz@47248 423 </notification>
pantera@50752 424 <notification name="ErrorPhotoCannotAfford">
pantera@50752 425 Potrzebujesz [COST]L$ aby zapisać zdjęcie do swojej Szafy. Możesz zamiast tego kupić L$ lub zapisać zdjęcie na swoim komputerze.
pantera@50752 426 </notification>
pantera@50752 427 <notification name="ErrorTextureCannotAfford">
pantera@50752 428 Potrzebujesz [COST]L$ aby zapisać teksturę do swojej Szafy. Możesz zamiast tego kupić L$ lub zapisać teksturę na swoim komputerze.
pantera@50752 429 </notification>
oz@47248 430 <notification name="ErrorUploadingPostcard">
oz@47248 431 W trakcie ładowania zdjęcia pojawił się problem z następującego powodu: [REASON]
oz@47248 432 </notification>
oz@47248 433 <notification name="ErrorUploadingReportScreenshot">
oz@47248 434 W trakcie ładowania zdjęcia ekranu do raportu pojawił się problem z następującego powodu: [REASON]
oz@47248 435 </notification>
oz@47248 436 <notification name="MustAgreeToLogIn">
pantera@53145 437 Musisz zaakceptować Regulamin (Terms and Conditions), Politykę Prywatności (Privacy Policy) i Warunki korzystania z Usług (Terms of Service) by kontynuować logowanie się do [CURRENT_GRID].
oz@47248 438 </notification>
oz@47248 439 <notification name="CouldNotPutOnOutfit">
oz@47248 440 Założenie stroju nie powiodło się.
Ansariel@26736 441 Folder stroju nie zawiera żadnego ubrania, części ciała ani dodatków.
oz@47248 442 </notification>
oz@47248 443 <notification name="CannotWearTrash">
oz@47248 444 Nie możesz założyć ubrania, które znajduje się w koszu.
oz@47248 445 </notification>
oz@47248 446 <notification name="MaxAttachmentsOnOutfit">
oz@47248 447 Nie można dołączyć obiektu.
Ansariel@26736 448 Limit [MAX_ATTACHMENTS] dodatków został przekroczony. Proszę najpierw odłączyć inny obiekt.
oz@47248 449 </notification>
oz@47248 450 <notification name="CannotWearInfoNotComplete">
Ansariel@26736 451 Nie możesz założyć tego przedmiotu, ponieważ jeszcze się nie załadował do końca. Spróbuj ponownie za kilka minut.
oz@47248 452 </notification>
pantera@48924 453 <notification name="MustEnterPasswordToLogIn">
pantera@48924 454 Należy wprowadzić hasło.
pantera@48924 455 </notification>
lynx@7404 456 <notification name="MustHaveAccountToLogIn">
Ansariel@26736 457 Należy wprowadzić nazwę użytkownika.
eli@13648 458
Ansariel@22689 459 Potrzebujesz konta aby się zalogować do [CURRENT_GRID]. Czy chcesz utworzyć je teraz?
Ansariel@26736 460 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Spróbuj ponownie" yestext="Nowe konto"/>
lynx@7404 461 </notification>
oz@47248 462 <notification name="InvalidCredentialFormat">
Ansariel@26736 463 Należy wprowadzić nazwę użytkownika lub imię oraz nazwisko Twojego awatara w pole nazwy użytkownika, a następnie ponownie się zalogować.
Ansariel@26736 464 </notification>
Whirly@29651 465 <notification name="InvalidGrid">
Whirly@29651 466 '[GRID]' nie jest prawidłowym identyfikatorem siatki.
Whirly@29651 467 </notification>
Whirly@29651 468 <notification name="InvalidLocationSLURL">
Whirly@29651 469 Twój punkt startowy nie znajduje się na prawidłowej siatce.
oz@47248 470 </notification>
lynx@7404 471 <notification name="DeleteClassified">
lynx@7404 472 Usunąć reklamę &apos;[NAME]&apos;?
lynx@7404 473 Pamiętaj! Nie ma rekompensaty za poniesione koszta.
pantera@43000 474 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 475 </notification>
eli@8483 476 <notification name="DeleteMedia">
eli@8483 477 Wybrano usunięcie mediów związanych z tą powierzchnią.
eli@8483 478 Czy na pewno chcesz kontynuować?
eli@8483 479 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed usunięciem mediów z obiektu" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
eli@8483 480 </notification>
lynx@7404 481 <notification name="ClassifiedSave">
tofu@11977 482 Zapisać zmiany w reklamie [NAME]?
Ansariel@26736 483 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie zapisuj" yestext="Zapisz"/>
lynx@7404 484 </notification>
eli@8448 485 <notification name="ClassifiedInsufficientFunds">
tofu@11977 486 Nie posiadasz wystarczających środków aby dodać reklamę.
eli@8448 487 </notification>
lynx@7404 488 <notification name="DeleteAvatarPick">
pantera@43000 489 Usunąć miejsce &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt;?
pantera@43000 490 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
eli@11326 491 </notification>
eli@11326 492 <notification name="DeleteOutfits">
eli@11397 493 Skasować wybrane stroje?
pantera@43000 494 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 495 </notification>
pantera@45382 496 <notification name="DeleteOutfitsWithName">
pantera@45382 497 Na pewno chcesz usunąć strój &quot;[NAME]&quot;?
pantera@45382 498 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 499 </notification>
lynx@7404 500 <notification name="PromptGoToEventsPage">
pantera@43000 501 Odwiedzić internetową stronę imprez [CURRENT_GRID]?
pantera@43000 502 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 503 </notification>
oz@47248 504 <notification name="SelectProposalToView">
oz@47248 505 Wybierz propozycję, którą chcesz zobaczyć.
oz@47248 506 </notification>
oz@47248 507 <notification name="SelectHistoryItemToView">
oz@47248 508 Wybierz obiekt z historii, który chcesz zobaczyć.
oz@47248 509 </notification>
oz@47248 510 <notification name="CacheWillClear">
oz@47248 511 Bufor danych zostanie wyczyszczony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
oz@47248 512 </notification>
Ansariel@26736 513 <notification name="DisableCookiesBreaksSearch">
Ansariel@26736 514 Jeśli wyłączysz ciasteczka, to wyszukiwarka przestanie działać.
Ansariel@26736 515 </notification>
Ansariel@26736 516 <notification name="DisableJavascriptBreaksSearch">
Ansariel@26736 517 Jeśli wyłączysz Javascript, to wyszukiwarka przestanie działać.
Ansariel@26736 518 </notification>
oz@47248 519 <notification name="CacheWillBeMoved">
oz@47248 520 Bufor danych zostanie przeniesiony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
oz@47248 521 Pamiętaj: Opcja ta wyczyszcza bufor danych.
oz@47248 522 </notification>
pantera@40755 523 <notification name="SoundCacheWillBeMoved">
pantera@40755 524 Bufor dźwięków zostanie przeniesiony po restarcie aplikacji [APP_NAME].
pantera@40755 525 </notification>
oz@47248 526 <notification name="ChangeConnectionPort">
oz@47248 527 Ustawienia portu zostają zaktualizowane po restarcie aplikacji [APP_NAME].
oz@47248 528 </notification>
pantera@51707 529 <notification name="ChangeDeferredDebugSetting">
pantera@51707 530 To ustawienie debugowania zostanie zaktualizowane po restarcie aplikacji [APP_NAME].
pantera@51707 531 </notification>
oz@47248 532 <notification name="ChangeSkin">
Ansariel@26736 533 Nowa skórka pojawi się po restarcie aplikacji [APP_NAME].
pantera@43000 534 <usetemplate name="okcancelbuttons" yestext="Restartuj"/>
oz@47248 535 </notification>
oz@47248 536 <notification name="ChangeLanguage">
oz@47248 537 Zmiana języka zadziała po restarcie [APP_NAME].
oz@47248 538 </notification>
lynx@7404 539 <notification name="GoToAuctionPage">
Ansariel@26736 540 Odwiedzić stronę internetową [CURRENT_GRID] żeby zobaczyć szczegóły aukcji lub zgłosić ofertę?
pantera@43000 541 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 542 </notification>
lynx@7404 543 <notification name="SaveChanges">
tofu@11977 544 Zapisać zmiany?
tofu@11977 545 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie zapisuj" yestext="Zapisz"/>
lynx@7404 546 </notification>
eli@47227 547 <notification name="DeleteNotecard">
pantera@39700 548 Czy na pewno chcesz usunąć tą notkę?
pantera@43000 549 <usetemplate ignoretext="Potwierdź usuwanie notki" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
eli@47227 550 </notification>
pantera@52474 551 <notification name="LoadPreviousReportScreenshot">
pantera@52474 552 Czy chcesz użyć poprzedniego zrzutu ekranu dla swojego zgłoszenia?
pantera@52474 553 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
pantera@52474 554 </notification>
oz@47248 555 <notification name="GestureSaveFailedTooManySteps">
Ansariel@26736 556 Nie można zapisać gestu.
Ansariel@26736 557 Ten gest ma zbyt wiele etapów.
oz@47248 558 Usuń kilka etapów i zapisz jeszcze raz.
oz@47248 559 </notification>
oz@47248 560 <notification name="GestureSaveFailedTryAgain">
Ansariel@26736 561 Zapis gestu nie powiódł się. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
oz@47248 562 </notification>
oz@47248 563 <notification name="GestureSaveFailedObjectNotFound">
pantera@43000 564 Nie można zapisać gestu, ponieważ obiekt lub zawartość powiązanego obiektu nie została znaleziona.
oz@47248 565 Obiekt może znajdować się zbyt daleko albo został usunięty.
oz@47248 566 </notification>
oz@47248 567 <notification name="GestureSaveFailedReason">
Ansariel@26736 568 Nie można zapisać gestu z następującego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisać jeszcze raz później.
oz@47248 569 </notification>
oz@47248 570 <notification name="SaveNotecardFailObjectNotFound">
pantera@43000 571 Nie można zapisać notki, ponieważ obiekt lub zawartość powiązanego obiektu nie została znaleziona.
oz@47248 572 Obiekt może znajdować się zbyt daleko albo został usunięty.
oz@47248 573 </notification>
oz@47248 574 <notification name="SaveNotecardFailReason">
oz@47248 575 Nie można zapisać notki z następującego powodu: [REASON]. Spróbuj zapisać jeszcze raz później.
oz@47248 576 </notification>
lynx@7404 577 <notification name="ScriptCannotUndo">
lynx@7404 578 Nie można cofnąć wszystkich zmian w Twojej wersji skryptu.
lynx@7404 579 Czy chcesz załadować ostatnią wersję zapisaną na serwerze?
lynx@7404 580 (*UWAGA* Ta operacja jest nieodwracalna.)
pantera@43000 581 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 582 </notification>
oz@47248 583 <notification name="SaveScriptFailObjectNotFound">
oz@47248 584 Nie można zapisać skryptu ponieważ obiekt w którym się zawiera nie został znaleziony.
oz@47248 585 Obiekt może znajdować się zbyt daleko albo został usunięty.
oz@47248 586 </notification>
eli@8483 587 <notification name="StartRegionEmpty">
Ansariel@26736 588 Twoje miejsce startu nie zostało określone.
Whirly@29651 589 Wpisz proszę nazwę regionu w lokalizację startu w polu Lokalizacja Startu lub wybierz &apos;Moja ostatnia lokalizacja&apos; albo &apos;Miejsce Startu&apos;.
eli@8483 590 </notification>
oz@47248 591 <notification name="CouldNotStartStopScript">
oz@47248 592 Nie można uruchomić lub zatrzymać skryptu ponieważ obiekt w którym się zawiera nie został znaleziony.
oz@47248 593 Obiekt może znajdować się zbyt daleko albo został usunięty.
oz@47248 594 </notification>
oz@47248 595 <notification name="CannotDownloadFile">
Ansariel@26736 596 Nie można pobrać pliku
nat@31309 597 </notification>
pantera@48362 598 <notification name="MediaFileDownloadUnsupported">
Ansariel@48399 599 Zażądano pobrania pliku, jaki nie jest obsługiwany w [APP_NAME].
pantera@48362 600 <usetemplate ignoretext="Ostrzegaj o pobieraniu nieobsługiwanych typów plików" name="okignore" />
oz@47248 601 </notification>
oz@47248 602 <notification name="CannotWriteFile">
oz@47248 603 Nie można zapisać pliku [[FILE]]
oz@47248 604 </notification>
lynx@7404 605 <notification name="UnsupportedHardware">
Ansariel@26736 606 Niestety Twój komputer nie spełnia minimalnych wymogów sprzętowych dla poprawnego działania [APP_NAME]. Możesz odczuwać bardzo niską wydajność operacyjną. Niestety, portal pomocy [SUPPORT_SITE] nie jest w stanie zapewnić wsparcia technicznego dla Twojego systemu.
lynx@7404 607
Ansariel@26736 608 Odwiedzić [_URL], aby uzyskać więcej informacji?
Ansariel@26736 609 <usetemplate ignoretext="Sprzęt w moim komputerze nie jest wspierany" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
vsavchuk@25960 610 </notification>
pantera@51558 611 <notification name="OldGPUDriver">
pantera@39525 612 Prawdopodobnie istnieje nowszy sterownik dla Twojej karty graficznej. Aktualizacja sterowników graficznych może znacznie zwiększyć wydajność.
Ansariel@28431 613
pantera@51558 614 Odwiedzić [URL] aby sprawdzić, czy są nowsze sterowniki?
pantera@32680 615 <usetemplate ignoretext="Moje sterowniki grafiki są przestarzałe" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 616 </notification>
lynx@7404 617 <notification name="UnknownGPU">
eli@8448 618 Twój system jest wyposażony w kartę graficzną, która nie jest rozpoznana przez [APP_NAME].
pantera@39525 619 Zdarza się to często w przypadku nowego sprzętu, który nie był testowany z [APP_NAME]. Prawdopodobnie wystarczy dostosowanie ustawień grafiki aby działanie było poprawne.
Ansariel@26736 620 (Awatar &gt; Ustawienia &gt; Grafika).
lynx@7404 621 <form name="form">
eli@8483 622 <ignore name="ignore" text="Karta graficzna nie została zidentyfikowana."/>
lynx@7404 623 </form>
lynx@7404 624 </notification>
oz@47248 625 <notification name="DisplaySettingsNoShaders">
oz@47248 626 [APP_NAME] zawiesił się podczas inicjalizacji sterowników graficznych.
tofu@11977 627 Jakość grafiki została zmniejszona - może to pomóc.
Ansariel@26736 628 Pewne funkcje graficzne zostały wyłączone. Zalecamy aktualizację sterowników graficznych.
oz@47248 629 Możesz podnieść jakość grafiki pod Ustawienia &gt; Grafika.
oz@47248 630 </notification>
oz@47248 631 <notification name="RegionNoTerraforming">
Ansariel@26736 632 Region [REGION] nie pozwala na zmianę powierzchni ziemi.
nat@31309 633 </notification>
pantera@44796 634 <notification name="ParcelNoTerraforming">
pantera@44796 635 Działka [PARCEL] nie pozwala Ci na zmianę powierzchni ziemi.
oz@47248 636 </notification>
lynx@7404 637 <notification name="CannotCopyWarning">
eli@11326 638 Nie masz pozwolenia na kopiowanie następujących obiektów:
eli@11326 639 [ITEMS]
eli@11326 640 i stracisz je w momencie przekazania. Czy na pewno chcesz oddać te obiekty?
lynx@7404 641 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 642 </notification>
oz@47248 643 <notification name="CannotGiveItem">
Ansariel@26736 644 Przekazanie obiektu nie powiodło się.
oz@47248 645 </notification>
oz@47248 646 <notification name="TransactionCancelled">
oz@47248 647 Transakcja anulowana
oz@47248 648 </notification>
oz@47248 649 <notification name="TooManyItems">
oz@47248 650 Jednorazowo możesz podarować maksymalnie 42 obiekty z szafy.
oz@47248 651 </notification>
oz@47248 652 <notification name="NoItems">
Ansariel@26736 653 Nie masz praw transferu dla wybranych obiektów.
oz@47248 654 </notification>
lynx@7404 655 <notification name="CannotCopyCountItems">
lynx@7404 656 Nie masz praw do skopiowania [COUNT] wybranych obiektów. Obiekty znikną z Twojej szafy.
lynx@7404 657 Na pewno chcesz oddać te obiekty?
lynx@7404 658 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 659 </notification>
oz@47248 660 <notification name="CannotGiveCategory">
Ansariel@26736 661 Nie masz praw transferu dla wybranego folderu.
oz@47248 662 </notification>
lynx@7404 663 <notification name="FreezeAvatar">
lynx@7404 664 Unieruchomić tego awatara?
Ansariel@26736 665 Awatar tymczasowo nie będzie mógł się poruszać, używać czatu (IM) lub oddziaływać na świat.
lynx@7404 666 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Odblokuj" yestext="Unieruchom"/>
lynx@7404 667 </notification>
lynx@7404 668 <notification name="FreezeAvatarFullname">
pantera@32680 669 Unieruchomić [AVATAR_NAME]?
Ansariel@26736 670 Ta osoba tymczasowo nie będzie mogła się poruszać, używać czatu (IM) lub oddziaływać na świat.
lynx@7404 671 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Odblokuj" yestext="Unieruchom"/>
lynx@7404 672 </notification>
Ansariel@26736 673 <notification name="FreezeAvatarMultiple">
pantera@32680 674 Unieruchomić poniższe awatary?
pantera@38076 675
Ansariel@26736 676 [RESIDENTS]
pantera@38076 677
Ansariel@26736 678 Nie będą mogły tymczasowo się poruszać, używać czatu (IM) lub oddziaływać na świat.
nat@31309 679 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Odblokuj" yestext="Unieruchom"/>
nat@31309 680 </notification>
lynx@7404 681 <notification name="EjectAvatarFullname">
pantera@31328 682 Wyrzucić [AVATAR_NAME] z Twojej działki?
lynx@7404 683 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wyrzuć i zabroń wstępu (ban)" yestext="Wyrzuć"/>
lynx@7404 684 </notification>
Ansariel@26736 685 <notification name="EjectAvatarNoBan">
pantera@31328 686 Wyrzucić tego awatara z Twojej działki?
Ansariel@26736 687 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Wyrzuć"/>
Ansariel@26736 688 </notification>
Ansariel@26736 689 <notification name="EjectAvatarFullnameNoBan">
pantera@31328 690 Wyrzucić [AVATAR_NAME] z Twojej działki?
Ansariel@26736 691 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Wyrzuć"/>
Ansariel@26736 692 </notification>
Ansariel@26736 693 <notification name="EjectAvatarMultiple">
pantera@31328 694 Wyrzucić poniższe awatary z Twojej działki?
Ansariel@26736 695
Ansariel@26736 696 [RESIDENTS]
Ansariel@26736 697 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wyrzuć i zabroń wstępu (ban)" yestext="Wyrzuć"/>
Ansariel@26736 698 </notification>
Ansariel@26736 699 <notification name="EjectAvatarMultipleNoBan">
pantera@31328 700 Wyrzucić poniższe awatary z Twojej działki?
Ansariel@26736 701
Ansariel@26736 702 [RESIDENTS]
Ansariel@26736 703 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Wyrzuć"/>
Ansariel@26736 704 </notification>
oz@47248 705 <notification name="EjectAvatarFromGroup">
pantera@53145 706 Wyrzuciłeś/aś [AVATAR_NAME] z grupy &lt;nolink&gt;[GROUP_NAME]&lt;/nolink&gt;.
oz@47248 707 </notification>
oz@47248 708 <notification name="AcquireErrorTooManyObjects">
oz@47248 709 BŁĄD OTRZYMYWANIA: Zbyt wiele wybranych obiektów.
oz@47248 710 </notification>
oz@47248 711 <notification name="AcquireErrorObjectSpan">
Ansariel@26736 712 BŁĄD OTRZYMYWANIA: Obiekty przekraczają granicę regionów.
Ansariel@26736 713 Przemieść wszystkie otrzymywane obiekty do jednego regionu.
oz@47248 714 </notification>
lynx@7404 715 <notification name="PromptGoToCurrencyPage">
lynx@7404 716 [EXTRA]
lynx@7404 717
Tank_Master@27955 718 Odwiedzić [_URL] po więcej informacji na temat zakupu L$?
pantera@43000 719 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 720 </notification>
pantera@52474 721 <notification name="MuteLimitReached">
pantera@52474 722 Nie można dodać kolejnego wpisu do listy zablokowanych, ponieważ limit [MUTE_LIMIT] rekordów został osiągnięty.
pantera@52474 723 </notification>
oz@47248 724 <notification name="UnableToLinkObjects">
oz@47248 725 Nie można połączyć [COUNT] obiektów.
oz@47248 726 Maksymalnie można połączyć [MAX] obiektów.
oz@47248 727 </notification>
oz@47248 728 <notification name="CannotLinkIncompleteSet">
oz@47248 729 Możesz łączyć tylko kompletne zbiory obiektów i musisz wybrać więcej niż jeden obiekt.
oz@47248 730 </notification>
oz@47248 731 <notification name="CannotLinkModify">
Ansariel@26736 732 Nie możesz połączyć obiektów, ponieważ nie masz praw modyfikacji dla wszystkich.
lynx@7404 733
Ansariel@26736 734 Upewnij się, że żaden z obiektów nie jest zablokowany i wszystkie należą do Ciebie.
vsavchuk@25960 735 </notification>
Whirly@29651 736 <notification name="CannotLinkPermanent">
Whirly@29651 737 Nie możesz łączyć obiektów przez granice regionów.
oz@47248 738 </notification>
pantera@52740 739 <notification name="CannotLinkAcrossRegions">
pantera@52740 740 Nie możesz łączyć obiektów przez granice regionów.
pantera@52740 741 </notification>
oz@47248 742 <notification name="CannotLinkDifferentOwners">
Ansariel@26736 743 Nie możesz połączyć obiektów, ponieważ należą one do różnych osób.
lynx@7404 744
Ansariel@26736 745 Upewnij się, że wszystkie wybrane obiekty należą do Ciebie.
oz@47248 746 </notification>
oz@47248 747 <notification name="NoFileExtension">
Ansariel@26736 748 Brak rozszerzenia dla pliku: &apos;[FILE]&apos;
lynx@7404 749
Ansariel@26736 750 Upewnij się, że nazwa pliku ma poprawne rozszerzenie.
oz@47248 751 </notification>
lynx@7404 752 <notification name="InvalidFileExtension">
Ansariel@26736 753 Niepoprawne rozszerzenie pliku: [EXTENSION]
Ansariel@26736 754 Oczekiwane: [VALIDS]
lynx@7404 755 </notification>
oz@47248 756 <notification name="CannotUploadSoundFile">
oz@47248 757 Nie można otworzyć załadowanego pliku dźwiękowego:
oz@47248 758 [FILE]
oz@47248 759 </notification>
oz@47248 760 <notification name="SoundFileNotRIFF">
oz@47248 761 Plik nie jest w formacie RIFF WAVE:
oz@47248 762 [FILE]
oz@47248 763 </notification>
oz@47248 764 <notification name="SoundFileNotPCM">
oz@47248 765 Plik nie jest w formacie PCM WAVE:
oz@47248 766 [FILE]
oz@47248 767 </notification>
oz@47248 768 <notification name="SoundFileInvalidChannelCount">
oz@47248 769 Plik zawiera niewłaściwą liczbę kanałów (musi być mono albo stereo):
oz@47248 770 [FILE]
oz@47248 771 </notification>
oz@47248 772 <notification name="SoundFileInvalidSampleRate">
Ansariel@26736 773 Plik zawiera niewłaściwą częstotliwość (musi być 44.1k):
oz@47248 774 [FILE]
oz@47248 775 </notification>
oz@47248 776 <notification name="SoundFileInvalidWordSize">
oz@47248 777 Plik zawiera niewłaściwą szerokość danych (musi być 8 albo 16 bitów):
oz@47248 778 [FILE]
oz@47248 779 </notification>
oz@47248 780 <notification name="SoundFileInvalidHeader">
oz@47248 781 Brak bloku &apos;data&apos; w nagłówku pliku WAV:
oz@47248 782 [FILE]
oz@47248 783 </notification>
oz@47248 784 <notification name="SoundFileInvalidChunkSize">
oz@47248 785 Niewłaściwy rozmiar &quot;chunk&quot; w pliku WAV:
oz@47248 786 [FILE]
oz@47248 787 </notification>
oz@47248 788 <notification name="SoundFileInvalidTooLong">
pantera@50169 789 Plik audio jest zbyt długi (maksymalnie [MAX_LENGTH] sekund):
oz@47248 790 [FILE]
oz@47248 791 </notification>
Ansariel@26736 792 <notification name="ProblemWithFile">
Ansariel@26736 793 Problem z plikiem [FILE]:
Ansariel@26736 794
Ansariel@51592 795 [REASON]
Ansariel@26736 796 </notification>
oz@47248 797 <notification name="CannotOpenTemporarySoundFile">
Ansariel@26736 798 Nie można otworzyć tymczasowego skompresowanego pliku dźwiękowego w celu zapisu: [FILE]
oz@47248 799 </notification>
oz@47248 800 <notification name="UnknownVorbisEncodeFailure">
oz@47248 801 Nieznany błąd kodowania Vorbis w: [FILE]
oz@47248 802 </notification>
oz@47248 803 <notification name="CannotEncodeFile">
oz@47248 804 Kodowanie pliku: [FILE] nie powidło się.
oz@47248 805 </notification>
eli@11326 806 <notification name="CorruptedProtectedDataStore">
Ansariel@26736 807 Nie można zdekodować pliku zawierającego nazwy użytkowników i haseł. Jeśli teraz je zapiszesz lub usuniesz, to wymażesz te, które były trzymane w nim wcześniej.
Ansariel@26736 808 To może się zdarzyć, kiedy zmieniasz ustawienia sieci. Zrestartowanie Przeglądarki z poprzednimi ustawieniami sieci może pomóc w odzyskaniu danych.
eli@11326 809 </notification>
oz@47248 810 <notification name="CorruptResourceFile">
Ansariel@26736 811 Uszkodzony plik zasobów: [FILE]
oz@47248 812 </notification>
oz@47248 813 <notification name="UnknownResourceFileVersion">
oz@47248 814 Nieznana wersja pliku zasobów Linden w pliku: [FILE]
oz@47248 815 </notification>
oz@47248 816 <notification name="UnableToCreateOutputFile">
oz@47248 817 Nie można utworzyć pliku wyjściowego: [FILE]
oz@47248 818 </notification>
oz@47248 819 <notification name="DoNotSupportBulkAnimationUpload">
Ansariel@27410 820 [APP_NAME] obecnie nie wspomaga ładowania grupowego plików animacji w formacie BVH.
oz@47248 821 </notification>
oz@47248 822 <notification name="CannotUploadReason">
oz@47248 823 Ładowanie pliku [FILE] nie powiodło się z powodu: [REASON]
Ansariel@26736 824 Spróbuj jeszcze raz później.
oz@47248 825 </notification>
oz@47248 826 <notification name="LandmarkCreated">
Ansariel@26736 827 Dodano "[LANDMARK_NAME]" do folderu [FOLDER_NAME].
oz@47248 828 </notification>
eli@8448 829 <notification name="LandmarkAlreadyExists">
eli@8448 830 Posiadasz już landmark dla tej lokalizacji.
eli@8448 831 </notification>
oz@47248 832 <notification name="CannotCreateLandmarkNotOwner">
pantera@31328 833 Nie możesz zapamiętać tego miejsca (LM) ponieważ właściciel działki nie pozwala na to.
oz@47248 834 </notification>
oz@47248 835 <notification name="CannotRecompileSelectObjectsNoScripts">
oz@47248 836 &apos;Rekompilacja&apos; nie powiodła się.
lynx@7404 837
oz@47248 838 Wybierz obiekty zawierające skrypty.
oz@47248 839 </notification>
oz@47248 840 <notification name="CannotRecompileSelectObjectsNoPermission">
oz@47248 841 &apos;Rekompilacja&apos; nie powiodła się.
lynx@7404 842
oz@47248 843 Wybierz skryptowane obiekty do których masz prawa modyfikacji.
oz@47248 844 </notification>
oz@47248 845 <notification name="CannotResetSelectObjectsNoScripts">
oz@47248 846 &apos;Resetowanie&apos; nie powiodło się.
lynx@7404 847
oz@47248 848 Wybierz obiekty zawierające skrypty.
oz@47248 849 </notification>
Ansariel@27669 850 <notification name="CannotdeleteSelectObjectsNoScripts">
Ansariel@27669 851 Nie można przeprowadzić &apos;usuń&apos;.
Ansariel@27669 852
Ansariel@27669 853 Wybierz obiekty ze skryptami.
Ansariel@27669 854 </notification>
oz@47248 855 <notification name="CannotResetSelectObjectsNoPermission">
oz@47248 856 &apos;Resetowanie&apos; nie powiodło się.
lynx@7404 857
oz@47248 858 Wybierz skryptowane obiekty do których masz prawa modyfikacji.
oz@47248 859 </notification>
oz@47248 860 <notification name="CannotOpenScriptObjectNoMod">
oz@47248 861 Nie można otworzyć skryptu bez prawa do modyfikacji obiektu.
oz@47248 862 </notification>
oz@47248 863 <notification name="CannotSetRunningSelectObjectsNoScripts">
oz@47248 864 &apos;Uruchomienie&apos; skryptów nie powiodło się.
lynx@7404 865
oz@47248 866 Wybierz obiekty zawierające skrypty.
oz@47248 867 </notification>
oz@47248 868 <notification name="CannotSetRunningNotSelectObjectsNoScripts">
oz@47248 869 &apos;Zatrzymanie&apos; skryptów nie powiodło się.
lynx@7404 870
oz@47248 871 Wybierz obiekty zawierające skrypty.
oz@47248 872 </notification>
oz@47248 873 <notification name="NoFrontmostFloater">
oz@47248 874 Brak górnego okna do zapisu.
oz@47248 875 </notification>
oz@47248 876 <notification name="SeachFilteredOnShortWords">
Ansariel@26736 877 Twoje zapytanie wyszukiwania zostało zmienione - zbyt krótkie słowa zostały usunięte.
lynx@7404 878
oz@47248 879 Nowe zapytanie: [FINALQUERY]
oz@47248 880 </notification>
oz@47248 881 <notification name="SeachFilteredOnShortWordsEmpty">
Ansariel@26736 882 Użyte słowa wyszukiwania były zbyt krótkie - wyszukiwanie zostało anulowane.
oz@47248 883 </notification>
oz@47248 884 <notification name="CouldNotTeleportReason">
oz@47248 885 Teleportacja nie powiodła się.
oz@47248 886 [REASON]
oz@47248 887 </notification>
oz@47248 888 <notification name="invalid_tport">
pantera@38076 889 Niestety, pojawił się błąd podczas próby teleportacji. Proponujemy wylogowanie się i spróbowanie teleportacji ponownie.
oz@47248 890 Jeżeli nadal otrzymujesz tę wiadomość proponujemy odwiedzić stronę [SUPPORT_SITE].
oz@47248 891 </notification>
oz@47248 892 <notification name="invalid_region_handoff">
pantera@38076 893 Niestety, pojawił się błąd podczas próby przedostania się na drugi region. Proponujemy wylogowanie się i spróbowanie przedostania się na drugi region ponownie.
oz@47248 894 Jeżeli nadal otrzymujesz tę wiadomość proponujemy odwiedzić stronę [SUPPORT_SITE].
oz@47248 895 </notification>
oz@47248 896 <notification name="blocked_tport">
Ansariel@26736 897 Przepraszamy, teleportacja jest chwilowo niedostępna. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli nadal nie możesz się teleportować wyloguj się i ponownie zaloguj.
oz@47248 898 </notification>
oz@47248 899 <notification name="nolandmark_tport">
oz@47248 900 Przepraszamy, ale nie możemy znaleźć miejsca docelowego.
oz@47248 901 </notification>
oz@47248 902 <notification name="timeout_tport">
oz@47248 903 Przepraszamy, ale nie udało się przeprowadzić teleportacji. Spróbuj jeszcze raz.
oz@47248 904 </notification>
oz@47248 905 <notification name="noaccess_tport">
oz@47248 906 Przepraszamy, ale nie masz dostępu do miejsca docelowego.
oz@47248 907 </notification>
oz@47248 908 <notification name="missing_attach_tport">
Ansariel@26736 909 Czekamy na Twoje akcesoria. Możesz poczekać kilka sekund lub zrobić relog przed następną próbą teleportacji.
oz@47248 910 </notification>
oz@47248 911 <notification name="too_many_uploads_tport">
Ansariel@26736 912 Obecnie ten region ma problemy z ładowaniem obiektów w związku z czym teleportacja bardzo się opóźnia. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut albo teleportuj się do mniej zatłoczonego miejsca.
oz@47248 913 </notification>
oz@47248 914 <notification name="expired_tport">
oz@47248 915 Przepraszamy, ale nie udało się przeprowadzić teleportacji wystarczająco szybko. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
oz@47248 916 </notification>
oz@47248 917 <notification name="expired_region_handoff">
oz@47248 918 Przepraszamy, ale nie udało się przeprowadzić zmiany regionu wystarczająco szybko. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
oz@47248 919 </notification>
oz@47248 920 <notification name="no_host">
pantera@43000 921 Nie można znaleźć miejsca docelowego. To miejsce może być chwilowo nieosiągalne albo przestało istnieć. Spróbuj jeszcze raz za kilka minut.
oz@47248 922 </notification>
oz@47248 923 <notification name="no_inventory_host">
oz@47248 924 Szafa chwilowo nie działa.
oz@47248 925 </notification>
oz@47248 926 <notification name="CannotSetLandOwnerNothingSelected">
pantera@31328 927 Nie można wybrać właściciela działki.
pantera@31328 928 Działka nie została wybrana.
oz@47248 929 </notification>
oz@47248 930 <notification name="CannotSetLandOwnerMultipleRegions">
pantera@31328 931 Nie można wybrać właściciela działki, ponieważ wybrany obszar przekracza granicę regionów. Wybierz mniejszy obszar i spróbuj jeszcze raz.
oz@47248 932 </notification>
lynx@7404 933 <notification name="ForceOwnerAuctionWarning">
pantera@31328 934 Ta działka jest wystawiona na aukcję. Wymuszenie własności anuluje aukcję i potencjalnie może zdenerwować zainteresowanych Rezydentów, jeżeli licytacja już się rozpoczęła.
eli@8448 935 Wymusić własność?
pantera@43000 936 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 937 </notification>
oz@47248 938 <notification name="CannotContentifyNothingSelected">
oz@47248 939 Nie można sfinalizować:
pantera@31328 940 Działka nie została wybrana.
oz@47248 941 </notification>
oz@47248 942 <notification name="CannotContentifyNoRegion">
oz@47248 943 Nie można sfinalizować:
oz@47248 944 Region nie znaleziony.
oz@47248 945 </notification>
oz@47248 946 <notification name="CannotReleaseLandNothingSelected">
pantera@31328 947 Nie można porzucić działki:
pantera@31328 948 Działka nie została wybrana.
oz@47248 949 </notification>
oz@47248 950 <notification name="CannotReleaseLandNoRegion">
pantera@31328 951 Nie można porzucić działki:
oz@47248 952 Region nie znaleziony.
oz@47248 953 </notification>
oz@47248 954 <notification name="CannotBuyLandNothingSelected">
pantera@31328 955 Nie można kupić działki:
pantera@31328 956 Działka nie została wybrana.
oz@47248 957 </notification>
oz@47248 958 <notification name="CannotBuyLandNoRegion">
pantera@31328 959 Nie można kupić działki:
pantera@43000 960 Region nie został znaleziony.
oz@47248 961 </notification>
oz@47248 962 <notification name="CannotCloseFloaterBuyLand">
Ansariel@26736 963 Okno zakupu ziemi nie może zostać zamknięte dopóki aplikacja [APP_NAME] nie określi ceny dla tej transakcji.
oz@47248 964 </notification>
oz@47248 965 <notification name="CannotDeedLandNothingSelected">
pantera@31328 966 Nie można przekazać działki:
pantera@31328 967 Działka nie została wybrana.
oz@47248 968 </notification>
oz@47248 969 <notification name="CannotDeedLandNoGroup">
pantera@31328 970 Nie można przekazać działki:
oz@47248 971 Grupa nie została wybrana.
oz@47248 972 </notification>
oz@47248 973 <notification name="CannotDeedLandNoRegion">
pantera@31328 974 Brak możliwości przypisania działki grupie:
pantera@31328 975 Region, gdzie działka się znajduje nie został odnaleziony.
oz@47248 976 </notification>
oz@47248 977 <notification name="CannotDeedLandMultipleSelected">
pantera@31328 978 Nie można przekazać działki:
pantera@31328 979 Wiele działek jest wybranych.
lynx@7404 980
pantera@31328 981 Spróbuj wybrać pojedynczą działkę.
nat@31309 982 </notification>
pantera@31018 983 <notification name="ParcelCanPlayMedia">
Ansariel@26736 984 W tej lokalizacji można odtwarzać media, co może wymagać większej przepustowości sieci.
Ansariel@26736 985
Ansariel@26736 986 Odtwarzać media, gdy są dostępne?
Ansariel@26736 987 (Możesz zmienić później tą opcję w Ustawienia &gt; Dźwięk i Media.)
Ansariel@26736 988 <form name="form">
Ansariel@26736 989 <button name="Play Media Now" text="Odtwórz teraz"/>
Ansariel@26736 990 <button name="Always Play Media" text="Zawsze odtwarzaj"/>
Ansariel@26736 991 <button name="Do Not Pley Media" text="Nie odtwarzaj"/>
Ansariel@26736 992 </form>
oz@47248 993 </notification>
oz@47248 994 <notification name="CannotDeedLandWaitingForServer">
pantera@31328 995 Nie można przekazać działki:
lynx@7404 996 Serwer aktualizuje dane własności.
lynx@7404 997
Ansariel@26736 998 Spróbuj jeszcze raz później.
oz@47248 999 </notification>
oz@47248 1000 <notification name="CannotDeedLandNoTransfer">
pantera@31328 1001 Nie możesz przekazać działki:
pantera@31328 1002 Region [REGION] nie pozwala na transfer działki.
oz@47248 1003 </notification>
oz@47248 1004 <notification name="CannotReleaseLandWatingForServer">
pantera@31328 1005 Nie można porzucić działki:
pantera@31328 1006 Serwer aktualizuje dane działki.
lynx@7404 1007
Ansariel@26736 1008 Spróbuj jeszcze raz później.
oz@47248 1009 </notification>
oz@47248 1010 <notification name="CannotReleaseLandSelected">
pantera@31328 1011 Nie możesz porzucić działki:
pantera@31328 1012 Nie jesteś właścicielem wszystkich wybranych działek.
lynx@7404 1013
pantera@31328 1014 Wybierz pojedynczą działkę.
oz@47248 1015 </notification>
oz@47248 1016 <notification name="CannotReleaseLandDontOwn">
pantera@31328 1017 Nie możesz porzucić działki:
pantera@31328 1018 Nie masz praw do porzucenia tej działki.
pantera@31328 1019 Twoje działki są podświetlone na zielono.
nat@31309 1020 </notification>
nat@31309 1021 <notification name="CannotReleaseLandRegionNotFound">
pantera@31328 1022 Brak możliwości porzucenia działki:
pantera@31328 1023 Region, gdzie działka się znajduje nie został odnaleziony.
nat@31309 1024 </notification>
nat@31309 1025 <notification name="CannotReleaseLandNoTransfer">
pantera@31328 1026 Nie możesz porzucić działki:
pantera@31328 1027 Region [REGION] nie pozwala na transfer działki.
nat@31309 1028 </notification>
nat@31309 1029 <notification name="CannotReleaseLandPartialSelection">
pantera@31328 1030 Nie można porzucić działki:
pantera@31328 1031 Musisz wybrać całą działkę by ją porzucić.
lynx@7404 1032
pantera@31328 1033 Wybierz całą działkę albo najpierw ją podziel.
oz@47248 1034 </notification>
lynx@7404 1035 <notification name="ReleaseLandWarning">
pantera@31328 1036 Porzucasz działkę o powierzchni [AREA] m².
pantera@31328 1037 Porzucenie tej działki usunie ją z Twoich własności, ale nie otrzymasz za to żadnych L$.
lynx@7404 1038
pantera@31328 1039 Porzucić działkę?
pantera@43000 1040 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1041 </notification>
oz@47248 1042 <notification name="CannotDivideLandNothingSelected">
pantera@31328 1043 Nie można podzielić działki:
lynx@7404 1044
pantera@31328 1045 Działka nie została wybrana.
oz@47248 1046 </notification>
oz@47248 1047 <notification name="CannotDivideLandPartialSelection">
pantera@31328 1048 Nie można podzielić działki:
lynx@7404 1049
pantera@31328 1050 Działka została wybrana w całości.
pantera@31328 1051 Spróbuj wybrać część działki.
oz@47248 1052 </notification>
lynx@7404 1053 <notification name="LandDivideWarning">
pantera@31328 1054 Podział tej działki stworzy dwie działki, z których każda będzie mogła mieć indywidualne ustawienia.
lynx@7404 1055 Niektóre ustawienia zostaną zmienione na domyślne po tej operacji.
lynx@7404 1056
pantera@31328 1057 Podzielić działkę?
pantera@43000 1058 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1059 </notification>
oz@47248 1060 <notification name="CannotDivideLandNoRegion">
pantera@31328 1061 Brak możliwości podziału działki:
pantera@31328 1062 Region, gdzie działka się znajduje nie został odnaleziony.
oz@47248 1063 </notification>
oz@47248 1064 <notification name="CannotJoinLandNoRegion">
pantera@31328 1065 Brak możliwości złączenia działek:
pantera@31328 1066 Region, gdzie działka się znajduje nie został odnaleziony.
oz@47248 1067 </notification>
oz@47248 1068 <notification name="CannotJoinLandNothingSelected">
pantera@31328 1069 Nie można połączyć działek:
pantera@31328 1070 Działki nie zostały wybrane.
oz@47248 1071 </notification>
oz@47248 1072 <notification name="CannotJoinLandEntireParcelSelected">
pantera@31328 1073 Nie można połączyć działek:
pantera@31328 1074 Tylko jedna działka została wybrana.
lynx@7404 1075
pantera@31328 1076 Wybierz obszar usytuowany na obu działkach.
oz@47248 1077 </notification>
oz@47248 1078 <notification name="CannotJoinLandSelection">
pantera@31328 1079 Nie można połączyć działek:
pantera@31328 1080 Musisz wybrać więcej niż jedną działkę.
lynx@7404 1081
pantera@31328 1082 Wybierz obszar usytuowany na obu działkach.
oz@47248 1083 </notification>
lynx@7404 1084 <notification name="JoinLandWarning">
pantera@31328 1085 Połączenie tego obszaru utworzy jedną większą działkę ze wszystkich działek przecinających wybrany prostokąt.
pantera@31328 1086 Nazwa i opcje działki będą musiały zostać skonfigurowane.
lynx@7404 1087
pantera@31328 1088 Połączyć działki?
pantera@43000 1089 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1090 </notification>
lynx@7404 1091 <notification name="ConfirmNotecardSave">
lynx@7404 1092 Ta notka musi być zapisana żeby mogła być skopiowana lub zobaczona. Zapisać notkę?
pantera@43000 1093 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1094 </notification>
lynx@7404 1095 <notification name="ConfirmItemCopy">
lynx@7404 1096 Skopiować ten obiekt do Twojej szafy?
lynx@7404 1097 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Skopiuj"/>
lynx@7404 1098 </notification>
oz@47248 1099 <notification name="ResolutionSwitchFail">
oz@47248 1100 Zmiana rozdzielczości do [RESX] x [RESY] nie powidła się
oz@47248 1101 </notification>
oz@47248 1102 <notification name="ErrorUndefinedGrasses">
oz@47248 1103 Błąd: niezdefiniowane trawy: [SPECIES]
oz@47248 1104 </notification>
oz@47248 1105 <notification name="ErrorUndefinedTrees">
pantera@32680 1106 Błąd: niezdefiniowane drzewa: [SPECIES]
oz@47248 1107 </notification>
oz@47248 1108 <notification name="CannotSaveWearableOutOfSpace">
oz@47248 1109 Nie można zapisać &apos;[NAME]&apos; do pliku stroju. Musisz zwolnić trochę miejsca na Twoim komputerze i zapisać strój jeszcze raz.
oz@47248 1110 </notification>
oz@47248 1111 <notification name="CannotSaveToAssetStore">
oz@47248 1112 Nie można zapisać [NAME] w centralnym zbiorze danych.
oz@47248 1113 Zazwyczaj jest to tymczasowy problem. Możesz kontynuować modyfikacje i zapisać strój ponownie za kilka minut.
oz@47248 1114 </notification>
lynx@7404 1115 <notification name="YouHaveBeenLoggedOut">
Ansariel@22689 1116 Nastąpiło wylogowanie z [CURRENT_GRID]
pantera@43000 1117 [MESSAGE]
Ansariel@26736 1118 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wyłącz" yestext="Pokaż IM/czat"/>
lynx@7404 1119 </notification>
oz@47248 1120 <notification name="OnlyOfficerCanBuyLand">
pantera@31328 1121 Nie możesz kupić działek dla grupy.
pantera@31328 1122 Nie masz praw kupowania działek dla Twojej aktywnej grupy.
oz@47248 1123 </notification>
lynx@7404 1124 <notification label="Add Friend" name="AddFriendWithMessage">
Ansariel@26736 1125 Znajomi mogą pozwalać na odnajdywanie się wzajemnie na mapie i na otrzymywanie informacji o statusie online.
lynx@7404 1126
lynx@7404 1127 Zaproponować znajomość [NAME]?
lynx@7404 1128 <form name="form">
oz@47248 1129 <input name="message">
Ansariel@26736 1130 Chcesz zawrzeć ze mną znajomość?
oz@47248 1131 </input>
lynx@7404 1132 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 1133 </form>
lynx@7404 1134 </notification>
PanteraPolnocy@30352 1135 <notification label="Nowa lista autokorekty" name="AddAutoReplaceList">
PanteraPolnocy@30352 1136 Nazwa nowej listy:
PanteraPolnocy@30352 1137 </notification>
PanteraPolnocy@30352 1138 <notification label="Zmiana nazwy listy autokorekty" name="RenameAutoReplaceList">
PanteraPolnocy@30352 1139 Nazwa '[DUPNAME]' jest w użyciu
pantera@43000 1140 Wprowadź nową nazwę:
PanteraPolnocy@30352 1141 <form name="form">
PanteraPolnocy@30352 1142 <button name="ReplaceList" text="Zastąp obecną listę"/>
PanteraPolnocy@30352 1143 <button name="SetName" text="Użyj nowej nazwy"/>
PanteraPolnocy@30352 1144 </form>
PanteraPolnocy@30352 1145 </notification>
PanteraPolnocy@30352 1146 <notification name="InvalidAutoReplaceEntry">
PanteraPolnocy@30352 1147 Słowo kluczowe musi być pojedynczym ciągiem, a zamiennik nie może być pusty.
PanteraPolnocy@30352 1148 </notification>
PanteraPolnocy@30352 1149 <notification name="InvalidAutoReplaceList">
PanteraPolnocy@30352 1150 Lista zamienników nie jest prawidłowa.
PanteraPolnocy@30352 1151 </notification>
PanteraPolnocy@30352 1152 <notification name="SpellingDictImportRequired">
PanteraPolnocy@30352 1153 Musisz określić plik, nazwę i język.
PanteraPolnocy@30352 1154 </notification>
PanteraPolnocy@30352 1155 <notification name="SpellingDictIsSecondary">
PanteraPolnocy@30352 1156 Wygląda na to, że słownik [DIC_NAME] nie ma pliku "aff"; znaczy to, że jest słownikiem drugorzędnym.
PanteraPolnocy@30352 1157 Może on być użyty jako dodatkowy, ale nie główny słownik.
PanteraPolnocy@30352 1158
PanteraPolnocy@30352 1159 Zobacz https://wiki.secondlife.com/wiki/Adding_Spelling_Dictionaries
PanteraPolnocy@30352 1160 </notification>
PanteraPolnocy@30352 1161 <notification name="SpellingDictImportFailed">
PanteraPolnocy@30352 1162 Nie można skopiować
pantera@43000 1163 [FROM_NAME]
pantera@43000 1164 do
pantera@43000 1165 [TO_NAME]
PanteraPolnocy@30352 1166 </notification>
eli@11326 1167 <notification label="Zapisz strój" name="SaveOutfitAs">
eli@11326 1168 Zapisz to co noszę jako nowy strój:
eli@11326 1169 <form name="form">
oz@47248 1170 <input name="message">
Ansariel@26736 1171 [DESC] (nowy)
oz@47248 1172 </input>
eli@11326 1173 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
eli@11326 1174 </form>
eli@11326 1175 </notification>
eli@11326 1176 <notification label="Zapisz część stroju" name="SaveWearableAs">
eli@11326 1177 Zapisz obiekt w mojej Szafie jako:
eli@11326 1178 <form name="form">
oz@47248 1179 <input name="message">
oz@47248 1180 [DESC] (nowy)
oz@47248 1181 </input>
eli@11326 1182 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
eli@11326 1183 </form>
eli@11326 1184 </notification>
eli@11326 1185 <notification label="Zmień nazwę stroju" name="RenameOutfit">
eli@11326 1186 Nowa nazwa stroju:
eli@11326 1187 <form name="form">
eli@11326 1188 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
eli@11326 1189 </form>
eli@11326 1190 </notification>
lynx@7404 1191 <notification name="RemoveFromFriends">
vsavchuk@25713 1192 Czy chcesz usunąć &lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; z listy znajomych?
pantera@43000 1193 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1194 </notification>
lynx@7404 1195 <notification name="RemoveMultipleFromFriends">
lynx@7404 1196 Chcesz usunąć grupę osób z listy Twoich znajomych?
pantera@43000 1197 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1198 </notification>
lynx@7404 1199 <notification name="GodDeleteAllScriptedPublicObjectsByUser">
lynx@7404 1200 Na pewno chcesz usunąć wszystkie skryptowane obiekty należące do
lynx@7404 1201 ** [AVATAR_NAME] **
pantera@31328 1202 z działek innych w tym symulatorze?
pantera@43000 1203 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1204 </notification>
lynx@7404 1205 <notification name="GodDeleteAllScriptedObjectsByUser">
lynx@7404 1206 Na pewno chcesz usunąć wszystkie skryptowane obiekty należące do
lynx@7404 1207 ** [AVATAR_NAME] **
pantera@31328 1208 ze wszystkich działek w tym symulatorze?
pantera@43000 1209 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1210 </notification>
lynx@7404 1211 <notification name="GodDeleteAllObjectsByUser">
lynx@7404 1212 Na pewno chcesz usunąć wszystkie obiekty (skryptowane i nie) należące do
lynx@7404 1213 ** [AVATAR_NAME] **
pantera@31328 1214 ze wszystkich działek w tym symulatorze?
pantera@43000 1215 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1216 </notification>
oz@47248 1217 <notification name="BlankClassifiedName">
oz@47248 1218 Musisz nadać tytuł Twojej reklamie.
oz@47248 1219 </notification>
oz@47248 1220 <notification name="MinClassifiedPrice">
oz@47248 1221 Minimalna cena za publikację wynosi [MIN_PRICE]L$.
lynx@7404 1222
oz@47248 1223 Wybierz wyższą cenę.
oz@47248 1224 </notification>
eli@11326 1225 <notification name="ConfirmItemDeleteHasLinks">
Ansariel@26736 1226 Co najmniej jeden z zaznaczonych przez Ciebie elementów ma połączone z nim obiekty. Jeśli go usuniesz połączenia zostaną usunięte na stałe. Zaleca się usunięcie połączeń w pierwszej kolejności.
eli@11326 1227
Ansariel@26736 1228 Jesteś pewien/pewna, że chcesz usunąć te elementy?
pantera@43000 1229 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
eli@11326 1230 </notification>
lynx@7404 1231 <notification name="ConfirmObjectDeleteLock">
Ansariel@26736 1232 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
lynx@7404 1233
lynx@7404 1234 Na pewno chcesz usunąć te obiekty?
pantera@43000 1235 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1236 </notification>
lynx@7404 1237 <notification name="ConfirmObjectDeleteNoCopy">
lynx@7404 1238 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiowalny.
lynx@7404 1239
lynx@7404 1240 Na pewno chcesz usunąć te obiekty?
pantera@43000 1241 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1242 </notification>
lynx@7404 1243 <notification name="ConfirmObjectDeleteNoOwn">
lynx@7404 1244 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie należy do Ciebie.
lynx@7404 1245
lynx@7404 1246 Na pewno chcesz usunąć te obiekty?
pantera@43000 1247 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1248 </notification>
lynx@7404 1249 <notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoCopy">
Ansariel@26736 1250 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
Ansariel@26736 1251 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiowalny.
lynx@7404 1252
lynx@7404 1253 Na pewno chcesz usunąć te obiekty?
pantera@43000 1254 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1255 </notification>
lynx@7404 1256 <notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoOwn">
Ansariel@26736 1257 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
lynx@7404 1258 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie należy do Ciebie.
lynx@7404 1259
lynx@7404 1260 Na pewno chcesz usunąć te obiekty?
pantera@43000 1261 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1262 </notification>
lynx@7404 1263 <notification name="ConfirmObjectDeleteNoCopyNoOwn">
lynx@7404 1264 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiowalny.
lynx@7404 1265 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie należy do Ciebie.
lynx@7404 1266
lynx@7404 1267 Na pewno chcesz usunąć te obiekty?
pantera@43000 1268 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1269 </notification>
lynx@7404 1270 <notification name="ConfirmObjectDeleteLockNoCopyNoOwn">
Ansariel@26736 1271 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest zablokowany.
Ansariel@26736 1272 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów jest niekopiowalny.
lynx@7404 1273 Przynajmniej jeden z wybranych obiektów nie należy do Ciebie.
lynx@7404 1274
lynx@7404 1275 Na pewno chcesz usunąć te obiekty?
pantera@43000 1276 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1277 </notification>
lynx@7404 1278 <notification name="ConfirmObjectTakeLock">
Ansariel@26736 1279 Przynajmniej jeden obiekt jest zablokowany.
lynx@7404 1280
Ansariel@26736 1281 Na pewno chcesz wziąć te obiekty?
pantera@43000 1282 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1283 </notification>
lynx@7404 1284 <notification name="ConfirmObjectTakeNoOwn">
lynx@7404 1285 Przynajmniej jeden obiekt nie należy do Ciebie.
Ansariel@26736 1286 Jeżeli będziesz kontynuować prawa następnego właściciela zostaną przypisane, co - potencjalnie - może ograniczyć Twoje prawa do modyfikacji lub kopiowania obiektów.
lynx@7404 1287
Ansariel@26736 1288 Na pewno chcesz wziąć te obiekty?
pantera@43000 1289 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1290 </notification>
lynx@7404 1291 <notification name="ConfirmObjectTakeLockNoOwn">
Ansariel@26736 1292 Przynajmniej jeden obiekt jest zablokowany.
lynx@7404 1293 Przynajmniej jeden obiekt nie należy do Ciebie.
Ansariel@26736 1294 Jeżeli będziesz kontynuować prawa następnego właściciela zostaną przypisane co - potencjalnie - może ograniczyć Twoje prawa do modyfikacji lub kopiowania obiektów.
lynx@7404 1295
Ansariel@26736 1296 Na pewno chcesz wziąć te obiekty?
pantera@43000 1297 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1298 </notification>
oz@47248 1299 <notification name="CantBuyLandAcrossMultipleRegions">
pantera@31328 1300 Nie możesz kupić działki, ponieważ wybrany obszar przekracza granicę regionów.
lynx@7404 1301
oz@47248 1302 Wybierz mniejszy obszar i spróbuj jeszcze raz.
oz@47248 1303 </notification>
lynx@7404 1304 <notification name="DeedLandToGroup">
pantera@31328 1305 Po przekazaniu tej działki grupa będzie musiała mieć i utrzymywać wystarczający kredyt na używanie działki.
pantera@31328 1306 Cena zakupu działki nie jest zwracana właścicielowi. Jeżeli przekazana działka zostanie sprzedana, cena sprzedaży zostanie podzielona pomiędzy członków grupy.
lynx@7404 1307
pantera@53145 1308 Przekazać tą działkę o powierzchni [AREA] m² grupie &apos;&lt;nolink&gt;[GROUP_NAME]&lt;/nolink&gt;&apos;?
pantera@43000 1309 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1310 </notification>
lynx@7404 1311 <notification name="DeedLandToGroupWithContribution">
pantera@31328 1312 Po przekazaniu tej działki grupa będzie musiała mieć i utrzymywać wystarczający kredyt na używanie działki.
pantera@31328 1313 Przekazanie będzie zawierać równoczesne przypisanie działki do grupy od &apos;[NAME]&apos;.
pantera@31328 1314 Cena zakupu działki nie jest zwracana właścicielowi. Jeżeli przekazana działka zostanie sprzedana, cena sprzedaży zostanie podzielona pomiędzy członków grupy.
lynx@7404 1315
pantera@53145 1316 Przekazać tą działkę o powierzchni [AREA] m² grupie &apos;&lt;nolink&gt;[GROUP_NAME]&lt;/nolink&gt;&apos;?
pantera@43000 1317 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1318 </notification>
oz@47248 1319 <notification name="DisplaySetToSafe">
oz@47248 1320 Ustawienia grafiki zostały zmienione do bezpiecznego poziomu ponieważ opcja -safe została wybrana.
oz@47248 1321 </notification>
Ansariel@26736 1322 <notification name="DisplaySetToRecommendedGPUChange">
Ansariel@26736 1323 Ustawienia grafiki zostały zmienione do zalecanego poziomu, ponieważ karta graficzna została zmieniona
Ansariel@26736 1324 z &apos;[LAST_GPU]&apos;
Ansariel@26736 1325 na &apos;[THIS_GPU]&apos;
Ansariel@26736 1326 </notification>
Ansariel@26736 1327 <notification name="DisplaySetToRecommendedFeatureChange">
Ansariel@26736 1328 Ustawienia grafiki zostały zmienione do zalecanego poziomu ze względu na zmianę podsystemu renderingu.
lynx@7404 1329 </notification>
oz@47248 1330 <notification name="AvatarMovedDesired">
Ansariel@26736 1331 Miejsce, do którego chcesz się teleportować jest chwilowo niedostępne.
Ansariel@26736 1332 Zostałeś/aś przeniesiony/a do regionu sąsiedniego.
oz@47248 1333 </notification>
oz@47248 1334 <notification name="AvatarMovedLast">
PanteraPolnocy@30352 1335 Żądane przez Ciebie miejsce jest obecnie niedostępne.
Ansariel@26736 1336 Zostałeś/aś przeniesiony/a do sąsiedniego regionu.
oz@47248 1337 </notification>
oz@47248 1338 <notification name="AvatarMovedHome">
oz@47248 1339 Twoje miejsce startu jest obecnie niedostępne.
Ansariel@26736 1340 Zostałeś/aś przeniesiony/a do sąsiedniego regionu.
oz@47248 1341 Możesz ustawić nowe miejsce startu.
oz@47248 1342 </notification>
lynx@7404 1343 <notification name="ClothingLoading">
lynx@7404 1344 Twoje ubranie wciąż się ładuje.
Ansariel@26736 1345 Możesz normalnie używać [APP_NAME], inni użytkownicy będą Cię widzieli poprawnie.
lynx@7404 1346 <form name="form">
eli@8483 1347 <ignore name="ignore" text="Ładowanie ubrań nadal trwa"/>
lynx@7404 1348 </form>
lynx@7404 1349 </notification>
pantera@50169 1350 <notification name="AgentComplexityWithVisibility">
pantera@50217 1351 Twój [https://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/Avatar-Rendering-Complexity/ta-p/2967838 stopień złożoności awatara] to [AGENT_COMPLEXITY].
pantera@50169 1352 [OVERLIMIT_MSG]
pantera@50217 1353 <usetemplate ignoretext="Ostrzegaj mnie, gdy stopień złożoności mojego awatara jest zbyt wysoki" name="notifyignore"/>
pantera@50169 1354 </notification>
pantera@50169 1355 <notification name="AgentComplexity">
pantera@50217 1356 Twój [https://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/Avatar-Rendering-Complexity/ta-p/2967838 stopień złożoności awatara] to [AGENT_COMPLEXITY].
pantera@51558 1357 <usetemplate ignoretext="Ostrzegaj mnie, gdy zmienia się stopień złożoności mojego awatara" name="notifyignore"/>
pantera@51558 1358 </notification>
pantera@51558 1359 <notification name="HUDComplexityWarning">
pantera@51584 1360 [HUD_REASON]. Bardzo prawdopodobne, że wpłynie to negatywnie na Twoją wydajność.
pantera@51558 1361 <usetemplate ignoretext="Ostrzegaj mnie, gdy stopień złożoności moich dodatków HUD jest zbyt wysoki" name="notifyignore"/>
pantera@50169 1362 </notification>
lynx@7404 1363 <notification name="FirstRun">
lynx@7404 1364 Instalacja [APP_NAME] zakończona.
lynx@7404 1365
Ansariel@22689 1366 Jeżeli używasz [CURRENT_GRID] po raz pierwszy to musisz stworzyć konto żeby móc się zalogować.
Tank_Master@31559 1367 Czy chcesz przejść na stronę [http://join.secondlife.com secondlife.com] żeby stworzyć nowe konto?
pantera@31321 1368 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Stwórz konto..."/>
lynx@7404 1369 </notification>
lynx@7404 1370 <notification name="LoginPacketNeverReceived">
eli@8483 1371 Problemy z połączeniem. Problem może być spowodowany Twoim połączeniem z Internetem albo może istnieć po stronie [SECOND_LIFE_GRID].
lynx@7404 1372
Ansariel@26736 1373 Możesz sprawdzić swoje połączenie z Internetem i spróbować ponownie za kilka minut, połączyć się ze stroną pomocy technicznej ([SUPPORT_SITE]) lub wybrać Teleportuj, by teleportować się do swojego miejsca startu.
lynx@7404 1374 <form name="form">
lynx@7404 1375 <button name="Help" text="Pomoc"/>
lynx@7404 1376 <button name="Teleport" text="Teleportuj"/>
lynx@7404 1377 </form>
lynx@7404 1378 </notification>
lynx@7404 1379 <notification name="WelcomeChooseSex">
lynx@7404 1380 Twoja postać pojawi się za moment.
lynx@7404 1381
Ansariel@26736 1382 Używaj strzałek żeby się poruszać.
Ansariel@22689 1383 Naciśnij F1 w dowolnej chwili po pomoc albo żeby dowiedzieć się więcej o [CURRENT_GRID].
Ansariel@26736 1384 Wybierz awatara właściwej płci. Ten wybór będzie można później zmienić.
lynx@7404 1385 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kobieta" yestext="Mężczyzna"/>
lynx@7404 1386 </notification>
eli@11326 1387 <notification name="CantTeleportToGrid">
Ansariel@27522 1388 Nie można teleportować do [SLURL], ponieważ jest na innej siatce ([GRID]) niż obecna siatka ([CURRENT_GRID]). Proszę zamknąć przeglądarkę i spróbować ponownie.
eli@11326 1389 </notification>
eli@11326 1390 <notification name="GeneralCertificateError">
eli@11326 1391 Połączenie z serwerem nie mogło zostać nawiązane.
eli@11326 1392 [REASON]
eli@11326 1393
Ansariel@26736 1394 Nazwa podmiotu: [SUBJECT_NAME_STRING]
Ansariel@26736 1395 Nazwa wydawcy: [ISSUER_NAME_STRING]
Ansariel@26736 1396 Ważny od: [VALID_FROM]
Ansariel@26736 1397 Ważny do: [VALID_TO]
Ansariel@26736 1398 Odcisk palca MD5: [SHA1_DIGEST]
Ansariel@26736 1399 Odcisk palca SHA1: [MD5_DIGEST]
Ansariel@26736 1400 Użycie klucza: [KEYUSAGE]
Ansariel@26736 1401 Rozszerzone użycie klucza: [EXTENDEDKEYUSAGE]
Ansariel@26736 1402 Identyfikator klucza podmiotu: [SUBJECTKEYIDENTIFIER]
eli@11326 1403 </notification>
eli@11326 1404 <notification name="TrustCertificateError">
eli@11326 1405 Wydawca certyfikatu dla tego serwera nie jest znany.
eli@11326 1406
eli@11326 1407 Informacje o certyfikacie:
Ansariel@26736 1408 Nazwa podmiotu: [SUBJECT_NAME_STRING]
Ansariel@26736 1409 Nazwa wydawcy: [ISSUER_NAME_STRING]
Ansariel@26736 1410 Ważny od: [VALID_FROM]
Ansariel@26736 1411 Ważny do: [VALID_TO]
Ansariel@26736 1412 Odcisk palca MD5: [SHA1_DIGEST]
Ansariel@26736 1413 Odcisk palca SHA1: [MD5_DIGEST]
Ansariel@26736 1414 Użycie klucza: [KEYUSAGE]
Ansariel@26736 1415 Rozszerzone użycie klucza: [EXTENDEDKEYUSAGE]
Ansariel@26736 1416 Identyfikator klucza podmiotu: [SUBJECTKEYIDENTIFIER]
eli@11326 1417
eli@11326 1418 Czy chcesz zaufać temu wydawcy?
eli@11326 1419 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Zaufaj"/>
eli@11326 1420 </notification>
oz@47248 1421 <notification name="NotEnoughCurrency">
oz@47248 1422 [NAME] [PRICE]L$ Masz za mało L$.
oz@47248 1423 </notification>
oz@47248 1424 <notification name="GrantedModifyRights">
oz@47248 1425 Masz teraz prawa modyfikacji obiektów należących do [NAME].
oz@47248 1426 </notification>
oz@47248 1427 <notification name="RevokedModifyRights">
oz@47248 1428 Prawa modyfikacji obiektów należących do [NAME] zostały Ci odebrane.
oz@47248 1429 </notification>
lynx@7404 1430 <notification name="FlushMapVisibilityCaches">
lynx@7404 1431 To spowoduje wyczyszczenie buforów map regionu.
lynx@7404 1432 Jest to użyteczne wyłącznie podczas szukania błędów.
Ansariel@26736 1433 (W normalnym użytkowaniu poczekaj 5 minut, a mapy wszystkich zostaną uaktualnione po relogu.)
pantera@43000 1434 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1435 </notification>
oz@47248 1436 <notification name="BuyOneObjectOnly">
Ansariel@26736 1437 Nie możesz zakupić więcej niż jednego obiektu w tym samym czasie. Proszę wybrać tylko jeden obiekt i spróbować ponownie.
oz@47248 1438 </notification>
lynx@7404 1439 <notification name="OnlyCopyContentsOfSingleItem">
lynx@7404 1440 Nie można kopiować zawartości więcej niż jednego obiektu naraz.
lynx@7404 1441 Wybierz pojedynczy obiekt i spróbuj jeszcze raz.
pantera@43000 1442 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1443 </notification>
lynx@7404 1444 <notification name="KickUsersFromRegion">
Ansariel@26736 1445 Teleportować wszystkich Rezydentów z tego regionu do ich miejsc startu?
pantera@43000 1446 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1447 </notification>
pantera@50752 1448 <notification name="ChangeObjectBonusFactor">
pantera@50752 1449 Obniżenie limitu obiektów bonusowych po tym, gdy konstrukcje zostały już poustawiane w regionie może spowodować, że część z nich może zostać zwrócona lub usunięta. Na pewno chcesz zmienić tą wartość?
pantera@50752 1450 <usetemplate ignoretext="Potwierdź zmianę mnożnika obiektów bonusowych" name="okcancelignore" notext="Anuluj"/>
pantera@50752 1451 </notification>
lynx@7404 1452 <notification name="EstateObjectReturn">
Ansariel@26736 1453 Na pewno chcesz odesłać wszystkie obiekty należące do [USER_NAME]?
pantera@43000 1454 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1455 </notification>
oz@47248 1456 <notification name="InvalidTerrainBitDepth">
oz@47248 1457 Nie można ustawić tekstur regionu:
lynx@7404 1458 Tekstura terenu [TEXTURE_NUM] ma niewłaściwą głębię koloru - [TEXTURE_BIT_DEPTH].
pantera@43000 1459
Ansariel@27458 1460 Zamień teksturę [TEXTURE_NUM] na 24-bitową teksturę o wymiarze 1024x1024 lub mniejszą i ponownie kliknij na &quot;Zastosuj&quot;.
oz@47248 1461 </notification>
oz@47248 1462 <notification name="InvalidTerrainSize">
oz@47248 1463 Nie można ustawić tekstur regionu:
lynx@7404 1464 Tekstura terenu [TEXTURE_NUM] jest za duża - [TEXTURE_SIZE_X]x[TEXTURE_SIZE_Y].
Ansariel@26736 1465
Ansariel@27458 1466 Zamień teksturę [TEXTURE_NUM] na 24-bitową teksturę o wymiarze 1024x1024 lub mniejszą i ponownie kliknij na &quot;Zastosuj&quot;.
oz@47248 1467 </notification>
oz@47248 1468 <notification name="RawUploadStarted">
oz@47248 1469 Ładowanie rozpoczęte. Może potrwać do dwóch minut zależnie od prędkości Twojego połączenia.
oz@47248 1470 </notification>
lynx@7404 1471 <notification name="ConfirmBakeTerrain">
Ansariel@26736 1472 Na pewno chcesz zapisać obecne ukształtowanie terenu jako punkt odniesienia dla górnego i dolnego limitu terenu oraz jako domyślną wartość dla opcji &apos;Odtwórz&apos;?
pantera@43000 1473 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1474 </notification>
oz@47248 1475 <notification name="MaxAllowedAgentOnRegion">
Ansariel@26736 1476 Maksymalna liczba Rezydentów wynosi [MAX_AGENTS].
oz@47248 1477 </notification>
pantera@48924 1478 <notification name="ConfirmTextureHeights">
pantera@48924 1479 Zamierzasz użyć wartości 'niższych' większych niż 'wyższe' dla zakresów elewacji. Chcesz kontynuować?
pantera@48924 1480 <usetemplate name="yesnocancelbuttons" notext="Anuluj" canceltext="Nie pytaj" />
pantera@48924 1481 </notification>
oz@47248 1482 <notification name="MaxBannedAgentsOnRegion">
oz@47248 1483 Maksymalna liczba niepożądanych Rezydentów (banów) wynosi [MAX_BANNED].
oz@47248 1484 </notification>
oz@47248 1485 <notification name="MaxAgentOnRegionBatch">
oz@47248 1486 Próba dodania [NUM_ADDED] osób nie powiodła się:
oz@47248 1487 [MAX_AGENTS] [LIST_TYPE] limit przekroczony o [NUM_EXCESS].
oz@47248 1488 </notification>
lynx@7404 1489 <notification name="MaxAllowedGroupsOnRegion">
tofu@11977 1490 Możesz mieć maksymalnie [MAX_GROUPS] dozwolonych grup.
lynx@7404 1491 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Ustal"/>
lynx@7404 1492 </notification>
oz@47248 1493 <notification name="MaxManagersOnRegion">
oz@47248 1494 Możesz mieć maksymalnie [MAX_MANAGER] zarządców Majątku.
oz@47248 1495 </notification>
oz@47248 1496 <notification name="OwnerCanNotBeDenied">
pantera@51558 1497 Nie możesz dodać właściciela Majątku do listy &apos;Niepożądanych Rezydentów (banów)&apos; Majątku.
pantera@51558 1498 </notification>
pantera@51558 1499 <notification name="ProblemAddingEstateManagerBanned">
pantera@51558 1500 Nie możesz dodać zbanowanego rezydenta do listy zarządców Majątku.
oz@47248 1501 </notification>
oz@47248 1502 <notification name="CanNotChangeAppearanceUntilLoaded">
Ansariel@26736 1503 Nie możesz zmienić wyglądu podczas ładowania ubrań i kształtu.
oz@47248 1504 </notification>
oz@47248 1505 <notification name="ClassifiedMustBeAlphanumeric">
oz@47248 1506 Tytuł Twojej reklamy musi zaczynać się od litery (A-Z) albo cyfry. Znaki przestankowe są niedozwolone.
oz@47248 1507 </notification>
oz@47248 1508 <notification name="CantSetBuyObject">
Ansariel@26736 1509 Nie możesz wybrać &apos;Kup obiekt&apos;, ponieważ obiekt nie jest na sprzedaż.
oz@47248 1510 Wybierz obiekt na sprzedaż i spróbuj jeszcze raz.
oz@47248 1511 </notification>
oz@47248 1512 <notification name="FinishedRawDownload">
Ansariel@26736 1513 Plik surowego terenu pobrany do:
oz@47248 1514 [DOWNLOAD_PATH].
oz@47248 1515 </notification>
lynx@7404 1516 <notification name="DownloadWindowsMandatory">
lynx@7404 1517 Nowa wersja [APP_NAME] została opublikowana.
lynx@7404 1518 [MESSAGE]
lynx@7404 1519 Musisz zainstalować nową wersję żeby używać [APP_NAME].
Ansariel@26736 1520 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wyłącz" yestext="Pobierz"/>
lynx@7404 1521 </notification>
lynx@7404 1522 <notification name="DownloadWindows">
lynx@7404 1523 Uaktualniona wersja [APP_NAME] została opublikowana.
lynx@7404 1524 [MESSAGE]
Ansariel@26736 1525 Aktualizacja nie jest wymagana, ale jest zalecana w celu poprawy wydajności i stabilności.
Ansariel@26736 1526 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Pobierz"/>
lynx@7404 1527 </notification>
lynx@7404 1528 <notification name="DownloadWindowsReleaseForDownload">
lynx@7404 1529 Uaktualniona wersja [APP_NAME] została opublikowana.
lynx@7404 1530 [MESSAGE]
Ansariel@26736 1531 Aktualizacja nie jest wymagana, ale jest zalecana w celu poprawy wydajności i stabilności.
Ansariel@26736 1532 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Pobierz"/>
lynx@7404 1533 </notification>
eli@8483 1534 <notification name="DownloadLinuxMandatory">
eli@8483 1535 Nowa wersja [APP_NAME] jest dostępna.
eli@8483 1536 [MESSAGE]
eli@8483 1537 Musisz pobrać aktualizację aby korzystać z [APP_NAME].
Ansariel@26736 1538 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wyłącz" yestext="Pobierz"/>
eli@8483 1539 </notification>
eli@8483 1540 <notification name="DownloadLinux">
eli@8483 1541 Aktualizacja [APP_NAME] jest dostępna.
eli@8483 1542 [MESSAGE]
Ansariel@26736 1543 Ta aktualizacja nie jest wymagana, ale zaleca się jej instalację w celu poprawienia wydajności i stabilności.
Ansariel@26736 1544 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Pobierz"/>
eli@8483 1545 </notification>
eli@8483 1546 <notification name="DownloadLinuxReleaseForDownload">
eli@8483 1547 Uaktualniona wersja [APP_NAME]została opublikowana.
eli@8483 1548 [MESSAGE]
Ansariel@26736 1549 Aktualizacja nie jest wymagana, ale jest zalecana w celu poprawy wydajności i stabilności.
Ansariel@26736 1550 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Pobierz"/>
eli@8483 1551 </notification>
lynx@7404 1552 <notification name="DownloadMacMandatory">
lynx@7404 1553 Nowa wersja [APP_NAME] została opublikowana.
lynx@7404 1554 [MESSAGE]
lynx@7404 1555 Musisz zainstalować nową wersję żeby używać [APP_NAME].
lynx@7404 1556
Ansariel@26736 1557 Pobrać i zapisać w folderze Aplikacje?
Ansariel@26736 1558 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wyłącz" yestext="Pobierz"/>
lynx@7404 1559 </notification>
lynx@7404 1560 <notification name="DownloadMac">
lynx@7404 1561 Uaktualniona wersja [APP_NAME] została opublikowana.
lynx@7404 1562 [MESSAGE]
Ansariel@26736 1563 Aktualizacja nie jest wymagana, ale jest zalecana w celu poprawy wydajności i stabilności.
lynx@7404 1564
Ansariel@26736 1565 Pobrać i zapisać w folderze Aplikacje?
Ansariel@26736 1566 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Pobierz"/>
lynx@7404 1567 </notification>
lynx@7404 1568 <notification name="DownloadMacReleaseForDownload">
lynx@7404 1569 Uaktualniona wersja [APP_NAME] została opublikowana.
lynx@7404 1570 [MESSAGE]
Ansariel@26736 1571 Aktualizacja nie jest wymagana, ale jest zalecana w celu poprawy wydajności i stabilności.
lynx@7404 1572
Ansariel@26736 1573 Pobrać i zapisać w folderze Aplikacje?
Ansariel@26736 1574 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Kontynuuj" yestext="Pobierz"/>
lynx@7404 1575 </notification>
eli@15634 1576 <notification name="FailedUpdateInstall">
Ansariel@26736 1577 Podczas aktualizacji pojawił się błąd.
Ansariel@26736 1578 Proszę pobrać i zainstalować najnowszego klienta z
Ansariel@26736 1579 http://secondlife.com/download lub http://www.phoenixviewer.com.
eli@15634 1580 </notification>
eli@15634 1581 <notification name="FailedRequiredUpdateInstall">
Ansariel@26736 1582 Nie można zainstalować wymaganej aktualizacji.
Ansariel@26736 1583 Nie będzie można zalogować się dopóki [APP_NAME] nie zostanie zaktualizowana.
Ansariel@26736 1584 Proszę pobrać i zainstalować najnowszą wersję z
Ansariel@26736 1585 http://secondlife.com/download lub http://www.phoenixviewer.com.
Ansariel@26736 1586 <usetemplate name="okbutton" yestext="Wyjdź"/>
eli@15634 1587 </notification>
eli@15634 1588 <notification name="UpdaterServiceNotRunning">
Ansariel@26736 1589 Istnieje obowiązkowa aktualizacja dla Second Life.
Ansariel@26736 1590 Możesz ją pobrać z http://www.secondlife.com/downloads
Ansariel@26736 1591 lub zainstalować teraz.
Ansariel@26736 1592 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Opuść Second Life" yestext="Pobierz i instaluj teraz"/>
eli@15634 1593 </notification>
eli@15634 1594 <notification name="DownloadBackgroundTip">
eli@15634 1595 Aktualizacja dla [APP_NAME] została pobrana.
pantera@39672 1596 Wersja [VERSION] [[INFO_URL] Informacja o tej aktualizacji]
Ansariel@26736 1597 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Później..." yestext="Instaluj teraz i restartuj [APP_NAME]"/>
eli@15634 1598 </notification>
eli@15634 1599 <notification name="DownloadBackgroundDialog">
eli@15634 1600 Aktualizacja [APP_NAME] została pobrana.
pantera@39672 1601 Wersja [VERSION] [[INFO_URL] Informacja o aktualizacji]
Ansariel@26736 1602 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Później..." yestext="Instaluj teraz i restartuj [APP_NAME]"/>
eli@15634 1603 </notification>
eli@15634 1604 <notification name="RequiredUpdateDownloadedVerboseDialog">
eli@15634 1605 Pobrano wymaganą aktualizację.
PanteraPolnocy@37006 1606 Wersja [VERSION] [[INFO_URL] Informacje o tej aktualizacji]
nat@31309 1607
PanteraPolnocy@37006 1608 W celu instalacji aktualizacji [APP_NAME] musi zostać zrestartowany.
nat@31309 1609 </notification>
nat@31309 1610 <notification name="RequiredUpdateDownloadedDialog">
PanteraPolnocy@37006 1611 W celu instalacji aktualizacji [APP_NAME] musi zostać zrestartowany.
PanteraPolnocy@37006 1612 [[INFO_URL] Informacje o tej aktualizacji]
PanteraPolnocy@37006 1613 </notification>
PanteraPolnocy@37006 1614 <notification name="OtherChannelDownloadBackgroundTip">
PanteraPolnocy@37006 1615 Została pobrana aktualizacja dla Twojej instalacji [APP_NAME].
eli@15634 1616 Wersja [VERSION]
PanteraPolnocy@37006 1617 Ta eksperymentalna przeglądarka została zastąpiona przez wersję [NEW_CHANNEL];
pantera@43000 1618 zobacz [[INFO_URL] Więcej informacji o tej aktualizacji]
PanteraPolnocy@37006 1619 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Później..." yestext="Instaluj teraz i zrestartuj [APP_NAME]"/>
PanteraPolnocy@37006 1620 </notification>
PanteraPolnocy@37006 1621 <notification name="OtherChannelDownloadBackgroundDialog">
PanteraPolnocy@37006 1622 Została pobrana aktualizacja dla Twojej instalacji [APP_NAME].
pantera@38076 1623 Wersja [VERSION]
PanteraPolnocy@37006 1624 Ta eksperymentalna przeglądarka została zastąpiona przez wersję [NEW_CHANNEL];
pantera@43000 1625 zobacz [[INFO_URL] Więcej informacji o tej aktualizacji]
PanteraPolnocy@37006 1626 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Później..." yestext="Instaluj teraz i zrestartuj [APP_NAME]"/>
PanteraPolnocy@37006 1627 </notification>
PanteraPolnocy@37006 1628 <notification name="OtherChannelRequiredUpdateDownloadedVerboseDialog">
PanteraPolnocy@37006 1629 Została pobrana wymagana aktualizacja.
pantera@38076 1630 Wersja [VERSION]
PanteraPolnocy@37006 1631 Ta eksperymentalna przeglądarka została zastąpiona przez wersję [NEW_CHANNEL];
pantera@43000 1632 zobacz [[INFO_URL] Więcej informacji o tej aktualizacji]
eli@15634 1633
PanteraPolnocy@37006 1634 W celu instalacji aktualizacji [APP_NAME] musi zostać zrestartowany.
PanteraPolnocy@37006 1635 </notification>
PanteraPolnocy@37006 1636 <notification name="OtherChannelRequiredUpdateDownloadedDialog">
PanteraPolnocy@37006 1637 W celu instalacji aktualizacji [APP_NAME] musi zostać zrestartowany.
PanteraPolnocy@37006 1638 Ta eksperymentalna przeglądarka została zastąpiona przez wersję [NEW_CHANNEL];
pantera@43000 1639 zobacz [[INFO_URL] Więcej informacji o tej aktualizacji]
nat@31309 1640 </notification>
pantera@47862 1641 <notification name="UpdateDownloadInProgress">
pantera@47862 1642 Aktualizacja jest dostępna!
pantera@47862 1643 Pobiera się ona w tle i zostaniesz powiadomiony/a o konieczności restartu przeglądarki, gdy będzie trzeba.
pantera@47862 1644 </notification>
pantera@47862 1645 <notification name="UpdateDownloadComplete">
pantera@47862 1646 Aktualizacja została pobrana. Zostanie zainstalowana podczas restartu.
pantera@47862 1647 </notification>
pantera@47862 1648 <notification name="UpdateCheckError">
pantera@47862 1649 Wystąpił błąd podczas sprawdzania dostępności aktualizacji.
pantera@47862 1650 Spróbuj ponownie później.
pantera@47862 1651 </notification>
pantera@47862 1652 <notification name="UpdateViewerUpToDate">
pantera@47862 1653 Twoja przeglądarka jest aktualna!
pantera@47862 1654 Jeśli ciągle nie możesz się doczekać, aby wypróbować najnowsze funkcje i łatki, to sprawdź stronę z alternatywnymi przeglądarkami: http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Alternate_Viewers
eli@15634 1655 </notification>
lynx@7404 1656 <notification name="DeedObjectToGroup">
pantera@43000 1657 Przypisanie tego obiektu spowoduje, że grupa:
lynx@7404 1658 * Otrzyma L$ zapłacone temu obiektowi
pantera@43000 1659 <usetemplate ignoretext="Potwierdź decyzję przypisania obiektu do grupy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Przekaż"/>
lynx@7404 1660 </notification>
lynx@7404 1661 <notification name="WebLaunchExternalTarget">
eli@8483 1662 Czy chcesz otworzyć swoją przeglądarkę internetową by zobaczyć zawartość?
Ansariel@26736 1663 Otwieranie stron internetowych z nieznanego źródła może narazić Twój komputer na niebezpieczeństwo.
pantera@43000 1664 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by zobaczyć stronę" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1665 </notification>
pantera@51558 1666 <notification name="SystemUIScaleFactorChanged">
pantera@51558 1667 Mnożnik systemowego skalowania interfejsu uległ zmianie od ostatniego uruchomienia. Czy chcesz otworzyć ustawienia i skorygować skalowanie interfejsu w przeglądarce?
pantera@51558 1668 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
pantera@51558 1669 </notification>
lynx@7404 1670 <notification name="WebLaunchJoinNow">
Ansariel@26736 1671 By dokonać zmian i aktualizacji swojego konta, odwiedź [http://secondlife.com/account/ Tablicę].
pantera@43000 1672 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by dokonać zmian w konfiguracji mojego konta" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1673 </notification>
lynx@7404 1674 <notification name="WebLaunchSecurityIssues">
Ansariel@22689 1675 Odwiedź [CURRENT_GRID] Wiki i zobacz jak zgłaszać problemy z bezpieczeństwem danych.
pantera@43000 1676 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by dowiedzieć się więcej na temat zgłaszania problemów bezpieczeństwa" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1677 </notification>
lynx@7404 1678 <notification name="WebLaunchQAWiki">
Ansariel@22689 1679 Odwiedź [CURRENT_GRID] Wiki pytań i odpowiedzi.
pantera@43000 1680 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by zobaczyć QA Wiki" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1681 </notification>
lynx@7404 1682 <notification name="WebLaunchPublicIssue">
Ansariel@22689 1683 Odwiedź [CURRENT_GRID] katalog publicznych problemów, gdzie możesz zgłaszać błędy i inne problemy.
pantera@43000 1684 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by wysłać Błędy klienta" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1685 </notification>
lynx@7404 1686 <notification name="WebLaunchSupportWiki">
lynx@7404 1687 Otwórz oficjalny blog Lindenów żeby zobaczyć nowe wiadomości i informacje.
pantera@43000 1688 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by zobaczyć blog" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1689 </notification>
lynx@7404 1690 <notification name="WebLaunchLSLGuide">
tofu@11977 1691 Czy chcesz otworzyć samouczek Języka skryptowania?
pantera@43000 1692 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by zobaczyć samouczek Języka skryptowania" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1693 </notification>
lynx@7404 1694 <notification name="WebLaunchLSLWiki">
Ansariel@26736 1695 Czy na pewno chcesz odwiedzić portal skrypterów LSL?
Ansariel@26736 1696 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by zobaczyć LSL Portal" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Pokaż stronę"/>
lynx@7404 1697 </notification>
lynx@7404 1698 <notification name="ReturnToOwner">
lynx@7404 1699 Czy na pewno chcesz zwrócić wybrane obiekty do ich właścicieli? Wszystkie udostępnione obiekty z prawem transferu zostaną zwrócone poprzednim właścicielom.
lynx@7404 1700
lynx@7404 1701 *UWAGA* Wszystkie udostępnione obiekty bez prawa transferu zostaną usunięte!
pantera@43000 1702 <usetemplate ignoretext="Potwierdź zanim zwrócisz obiekty do ich właścicieli" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1703 </notification>
lynx@7404 1704 <notification name="GroupLeaveConfirmMember">
vsavchuk@25960 1705 Jesteś członkiem grupy &lt;nolink&gt;[GROUP]&lt;/nolink&gt;.
pantera@42266 1706 Chcesz ją opuścić?
pantera@43000 1707 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 1708 </notification>
pantera@51558 1709 <notification name="GroupDepart">
pantera@53145 1710 Opuściłeś/aś grupę &apos;&lt;nolink&gt;[group_name]&lt;/nolink&gt;&apos;.
pantera@51558 1711 </notification>
pantera@48567 1712 <notification name="GroupLeaveConfirmMemberWithFee">
pantera@48567 1713 Jesteś członkiem grupy &lt;nolink&gt;[GROUP]&lt;/nolink&gt;. Ponowne dołączenie będzie kosztować [AMOUNT] L$.
pantera@48567 1714 Chcesz ją opuścić?
pantera@48567 1715 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
pantera@48567 1716 </notification>
PanteraPolnocy@37913 1717 <notification name="OwnerCannotLeaveGroup">
PanteraPolnocy@37913 1718 Nie możesz opuścić tej grupy, ponieważ jesteś ostatnim z jej właścicieli. Przydziel najpierw innemu użytkownikowi rolę właściciela.
PanteraPolnocy@37913 1719 </notification>
pantera@51558 1720 <notification name="GroupDepartError">
pantera@51558 1721 Nie możesz opuścić tej grupy.
pantera@51558 1722 </notification>
lynx@7404 1723 <notification name="ConfirmKick">
Ansariel@27522 1724 Na pewno chcesz wyrzucić wszystkich Rezydentów z siatki?
Ansariel@26736 1725 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Wyrzuć Rezydentów"/>
lynx@7404 1726 </notification>
lynx@7404 1727 <notification name="MuteLinden">
eli@8483 1728 Przepraszamy, ale nie możesz zablokować Lindena.
lynx@7404 1729 </notification>
oz@47248 1730 <notification name="CannotStartAuctionAlreadyForSale">
pantera@31328 1731 Aukcja nie może zostać rozpoczęta dla działki, która została już wcześniej wystawiona na sprzedaż. Dezaktywuj opcję sprzedaży działki, jeżeli chcesz rozpocząć aukcję.
Ansariel@26736 1732 </notification>
pantera@43000 1733 <notification label="Blokowanie obiektów według nazwy nie powiodło się" name="MuteByNameFailed">
eli@8483 1734 Rezydent/obiekt jest już zablokowany.
lynx@7404 1735 </notification>
lynx@7404 1736 <notification name="RemoveItemWarn">
Ansariel@26736 1737 Pomimo, że jest to dozwolone, usunięcie zawartości może uszkodzić obiekt. Chcesz usunąć?
pantera@43000 1738 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1739 </notification>
lynx@7404 1740 <notification name="CantOfferCallingCard">
lynx@7404 1741 Nie możesz dać wizytówki w tym momencie. Spróbuj jeszcze raz za chwilę.
lynx@7404 1742 </notification>
lynx@7404 1743 <notification name="CantOfferFriendship">
lynx@7404 1744 Nie możesz zaoferować znajomości w tym momencie. Spróbuj jeszcze raz za chwilę.
nat@31309 1745 </notification>
PanteraPolnocy@37006 1746 <notification name="DoNotDisturbModeSet">
PanteraPolnocy@37006 1747 Tryb Zajętości jest włączony. Nie będziesz powiadamiany/a o nadchodzących rozmowach.
pantera@38076 1748
PanteraPolnocy@37006 1749 - Inni Rezydenci będą otrzymywać Twoją wiadomość Trybu Zajętości (Ustawienia &gt; Prywatność &gt; Autoodpowiedzi).
PanteraPolnocy@37006 1750 - Propozycje rozmów głosowych będą odrzucane.
pantera@43000 1751 <usetemplate ignoretext="Status zmieniony na Tryb Zajętości" name="okignore" />
Ansariel@26736 1752 </notification>
Ansariel@26736 1753 <notification name="AutorespondModeSet">
Ansariel@26736 1754 Tryb Autoodpowiedzi jest włączony.
Ansariel@26736 1755 Wiadomości przychodzące będą teraz otrzymywać skonfigurowaną wcześniej automatyczną odpowiedź.
pantera@43000 1756 <usetemplate ignoretext="Status zmieniony na Tryb Autoodpowiedzi" name="okignore" />
Ansariel@26736 1757 </notification>
Ansariel@26736 1758 <notification name="AutorespondNonFriendsModeSet">
Ansariel@26736 1759 Tryb Autoodpowiedzi dla nieznajomych jest włączony.
Ansariel@26736 1760 Wiadomości przychodzące od osób spoza listy znajomych będą teraz otrzymywać skonfigurowaną wcześniej automatyczną odpowiedź.
pantera@43000 1761 <usetemplate ignoretext="Status zmieniony na Tryb Autoodpowiedzi dla nieznajomych" name="okignore" />
nat@31309 1762 </notification>
pantera@38781 1763 <notification name="RejectTeleportOffersModeSet">
pantera@39839 1764 Tryb odrzucania wszystkich propozycji i próśb o teleportację jest włączony.
pantera@39839 1765 Wszystkie nadchodzące propozycje i prośby o teleportację będą teraz otrzymywać skonfigurowaną wcześniej automatyczną odpowiedź. Nie będziesz dostawać żadnego powiadomienia o tym fakcie.
pantera@43000 1766 <usetemplate ignoretext="Status zmieniony na odrzucanie wszystkich propozycji i próśb o teleportację" name="okignore" />
pantera@38773 1767 </notification>
pantera@45387 1768 <notification name="RejectTeleportOffersModeWarning">
pantera@45387 1769 Nie można w tej chwili poprosić o teleport, ponieważ tryb odrzucania wszystkich propozycji i próśb o teleportację jest włączony.
pantera@45387 1770 Jeśli chcesz go wyłączyć, to możesz to zrobić w menu 'Komunikacja' &gt; 'Status online'.
pantera@45387 1771 </notification>
pantera@47901 1772 <notification name="RejectFriendshipRequestsModeSet">
pantera@47901 1773 Tryb odrzucania wszystkich zaproszeń do znajomych jest włączony.
pantera@47901 1774 Wszystkie nadchodzące zaproszenia do znajomych będą teraz otrzymywać skonfigurowaną wcześniej automatyczną odpowiedź. Nie będziesz dostawać żadnego powiadomienia o tym fakcie.
pantera@47901 1775 <usetemplate ignoretext="Status zmieniony na odrzucanie wszystkich zaproszeń do znajomych" name="okignore" />
pantera@47901 1776 </notification>
pantera@47327 1777 <notification name="RejectAllGroupInvitesModeSet">
pantera@47327 1778 Tryb odrzucania wszystkich zaproszeń do grup jest włączony.
pantera@47898 1779 Wszystkie nadchodzące zaproszenia do grup będą automatycznie odrzucane. Nie będziesz dostawać żadnego powiadomienia o tym fakcie.
pantera@47327 1780 <usetemplate ignoretext="Status zmieniony na odrzucanie wszystkich zaproszeń do grup" name="okignore" />
lynx@7404 1781 </notification>
lynx@7404 1782 <notification name="JoinedTooManyGroupsMember">
eli@8448 1783 Należysz już do maksymalnej ilości grup. Opuść proszę przynajmniej jedną grupę żeby przyjąć członkostwo w tej grupie, albo odmów.
lynx@7404 1784 [NAME] oferuje Ci członkostwo w grupie.
lynx@7404 1785 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Odmów" yestext="Przyjmij"/>
lynx@7404 1786 </notification>
eli@8448 1787 <notification name="JoinedTooManyGroups">
Ansariel@26736 1788 Należysz już do maksymalnej ilości grup. Opuść proszę przynajmniej jedną grupę żeby przyjąć członkostwo w tej grupie, albo odmów.
nat@31309 1789 </notification>
pantera@47862 1790 <notification name="GroupLimitInfo">
pantera@47862 1791 Limit ilości grup dla kont standardowych to [MAX_BASIC], a dla [https://secondlife.com/premium/ kont premium] to [MAX_PREMIUM].
pantera@47862 1792 Jeśli Twoje konto zostało pozbawione statusu premium, to musisz zejść poniżej limitu [MAX_BASIC] grup, zanim będzie można dołączyć do kolejnej.
pantera@47862 1793
pantera@47862 1794 [https://secondlife.com/my/account/membership.php Przejdź na premium już teraz!]
pantera@47862 1795 <usetemplate name="okbutton" yestext="Zamknij"/>
eli@8448 1796 </notification>
lynx@7404 1797 <notification name="KickUser">
eli@8448 1798 Wyrzuć tego Rezydenta, wysyłając następujący komunikat.
lynx@7404 1799 <form name="form">
oz@47248 1800 <input name="message">
nat@31309 1801 Administrator wylogował Cię.
nat@31309 1802 </input>
lynx@7404 1803 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 1804 </form>
lynx@7404 1805 </notification>
lynx@7404 1806 <notification name="KickAllUsers">
lynx@7404 1807 Z jakim komunikatem wyrzucić wszystkich użytkowników z regionu?
lynx@7404 1808 <form name="form">
oz@47248 1809 <input name="message">
nat@31309 1810 Administrator wylogował Cię.
nat@31309 1811 </input>
lynx@7404 1812 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 1813 </form>
lynx@7404 1814 </notification>
lynx@7404 1815 <notification name="FreezeUser">
eli@8448 1816 Unieruchom tego Rezydenta, wysyłając następujący komunikat.
lynx@7404 1817 <form name="form">
oz@47248 1818 <input name="message">
nat@31309 1819 Unieruchomiono Cię. Nie możesz się ruszać ani rozmawiać. Administrator skontaktuje się z Tobą poprzez IM.
nat@31309 1820 </input>
lynx@7404 1821 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 1822 </form>
lynx@7404 1823 </notification>
lynx@7404 1824 <notification name="UnFreezeUser">
Ansariel@26806 1825 Cofnij unieruchomienie (zamrożenie) tego Rezydenta, wysyłając następujący komunikat.
lynx@7404 1826 <form name="form">
oz@47248 1827 <input name="message">
nat@31309 1828 Odblokowano Cię.
nat@31309 1829 </input>
lynx@7404 1830 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 1831 </form>
lynx@7404 1832 </notification>
oz@47248 1833 <notification name="SetDisplayNameSuccess">
oz@47248 1834 Witaj [DISPLAY_NAME]!
eli@13648 1835
PanteraPolnocy@30720 1836 Podobnie jak w realnym życiu potrzeba trochę czasu zanim wszyscy dowiedzą się o nowym imieniu. Kolejne kilka dni zajmie [http://wiki.secondlife.com/wiki/Setting_your_display_name aktualizacja imienia] w obiektach, skryptach, wyszukiwarce, etc.
oz@47248 1837 </notification>
oz@47248 1838 <notification name="SetDisplayNameBlocked">
PanteraPolnocy@30720 1839 Przepraszamy, nie można zmienić Twojego Wyświetlanego Imienia. Jeśli uważasz, że jest to spowodowane błędem skontaktuj się z obsługą klienta.
oz@47248 1840 </notification>
oz@47248 1841 <notification name="SetDisplayNameFailedLength">
PanteraPolnocy@30720 1842 Przepraszamy, to imię jest zbyt długie. Wyświetlane Imię może mieć maksymalnie [LENGTH] znaków.
eli@13648 1843
PanteraPolnocy@30720 1844 Proszę wprowadzić krótsze imię.
oz@47248 1845 </notification>
oz@47248 1846 <notification name="SetDisplayNameFailedGeneric">
PanteraPolnocy@30720 1847 Przepraszamy, nie można ustawić Twojego Wyświetlanego Imienia. Spróbuj ponownie później.
oz@47248 1848 </notification>
oz@47248 1849 <notification name="SetDisplayNameMismatch">
PanteraPolnocy@30720 1850 Podane Wyświetlane Imię nie pasuje. Proszę wprowadzić je ponownie.
oz@47248 1851 </notification>
oz@47248 1852 <notification name="AgentDisplayNameUpdateThresholdExceeded">
PanteraPolnocy@30720 1853 Przepraszamy, musisz jeszcze poczekać zanim będzie można zmienić Twoje Wyświetlane Imię.
eli@13648 1854
eli@13648 1855 Zobacz http://wiki.secondlife.com/wiki/Setting_your_display_name
eli@13648 1856
oz@47248 1857 Proszę spróbować ponownie później.
oz@47248 1858 </notification>
oz@47248 1859 <notification name="AgentDisplayNameSetBlocked">
PanteraPolnocy@30720 1860 Przepraszamy, nie można ustawić wskazanego imienia, ponieważ zawiera zabronione słowa.
pantera@38076 1861
PanteraPolnocy@30720 1862 Proszę spróbować wprowadzić inne imię.
oz@47248 1863 </notification>
oz@47248 1864 <notification name="AgentDisplayNameSetInvalidUnicode">
PanteraPolnocy@30720 1865 Wyświetlane Imię, które chcesz ustawić zawiera niepoprawne znaki.
oz@47248 1866 </notification>
oz@47248 1867 <notification name="AgentDisplayNameSetOnlyPunctuation">
PanteraPolnocy@30720 1868 Twoje Wyświetlane Imię musi zawierać litery inne niż znaki interpunkcyjne.
oz@47248 1869 </notification>
oz@47248 1870 <notification name="DisplayNameUpdate">
Ansariel@26736 1871 [OLD_NAME] ([SLID]) jest od tej pory znana/y jako [NEW_NAME].
Ansariel@26736 1872 </notification>
Ansariel@26736 1873 <notification name="DisplayNameUpdateRemoveAlias">
Ansariel@26736 1874 [OLD_NAME] ([SLID]) jest od tej pory znana/y jako [NEW_NAME].
PanteraPolnocy@30720 1875 Ta osoba ma ustawiony alias, który zastąpi [NEW_NAME]
Ansariel@26736 1876 Czy chcesz go usunąć?
Ansariel@26736 1877 <form name="form">
Ansariel@26736 1878 <button name="Yes" text="Tak"/>
Ansariel@26736 1879 <button name="No" text="Nie"/>
Ansariel@26736 1880 </form>
oz@47248 1881 </notification>
lynx@7404 1882 <notification name="OfferTeleport">
lynx@7404 1883 Zaproponować teleportację do miejsca Twojego pobytu z tą wiadomością?
lynx@7404 1884 <form name="form">
oz@47248 1885 <input name="message">
oz@47248 1886 Zapraszam do siebie. Region: [REGION]
oz@47248 1887 </input>
lynx@7404 1888 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 1889 </form>
lynx@7404 1890 </notification>
pantera@39334 1891 <notification name="TeleportRequestPrompt">
pantera@39334 1892 Poproś [NAME] o teleport z następującą wiadomością
pantera@39334 1893 <form name="form">
pantera@39334 1894 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
pantera@39334 1895 </form>
pantera@39334 1896 </notification>
Ansariel@26736 1897 <notification name="TooManyTeleportOffers">
Ansariel@26736 1898 Próbujesz wysłać [OFFERS] ofert teleportu,
Ansariel@26736 1899 co przekracza limit [LIMIT].
Ansariel@26736 1900 </notification>
lynx@7404 1901 <notification name="OfferTeleportFromGod">
eli@8448 1902 Wysłać propozycję teleportacji do Twojego miejsca?
lynx@7404 1903 <form name="form">
oz@47248 1904 <input name="message">
oz@47248 1905 Zapraszam do siebie. Region: [REGION]
oz@47248 1906 </input>
lynx@7404 1907 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 1908 </form>
lynx@7404 1909 </notification>
lynx@7404 1910 <notification name="TeleportFromLandmark">
eli@8448 1911 Na pewno chcesz się teleportować do &lt;nolink&gt;[LOCATION]&lt;/nolink&gt;?
eli@8483 1912 <usetemplate ignoretext="Potwierdź próbę teleportacji do zapisanego miejsca" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Teleportuj"/>
eli@8483 1913 </notification>
pantera@40782 1914 <notification name="TeleportViaSLAPP">
pantera@40782 1915 Na pewno chcesz się teleportować do &lt;nolink&gt;[LOCATION]&lt;/nolink&gt;?
pantera@40782 1916 <usetemplate ignoretext="Potwierdź próbę teleportacji przez SLAPP" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Teleportuj"/>
pantera@47558 1917 </notification>
eli@8483 1918 <notification name="TeleportToPick">
Ansariel@26736 1919 Teleportować do [PICK]?
eli@8483 1920 <usetemplate ignoretext="Potwierdź, że chcesz teleportować się do miejsca w Ulubionych" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Teleportuj"/>
eli@8483 1921 </notification>
eli@8483 1922 <notification name="TeleportToClassified">
Ansariel@26736 1923 Teleportować do [CLASSIFIED]?
tofu@11977 1924 <usetemplate ignoretext="Potwierdź, że chcesz teleportować się do lokalizacji z reklamy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Teleportuj"/>
lynx@7404 1925 </notification>
eli@11326 1926 <notification name="TeleportToHistoryEntry">
Ansariel@26736 1927 Teleportować do [HISTORY_ENTRY]?
eli@11326 1928 <usetemplate ignoretext="Potwierdź teleportację do lokalizacji z historii" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Teleportuj"/>
eli@11326 1929 </notification>
pantera@43000 1930 <notification label="Wiadomość do wszystkich w Twoim Majątku" name="MessageEstate">
lynx@7404 1931 Wpisz krótką wiadomość która zostanie wysłana do wszystkich osób w Twoim majątku.
lynx@7404 1932 <form name="form">
lynx@7404 1933 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 1934 </form>
lynx@7404 1935 </notification>
lynx@7404 1936 <notification label="Zmiana Majątku Lindenów" name="ChangeLindenEstate">
Ansariel@26806 1937 Zamierzasz zmienić ustawienia majątku Lindenów (region główny, teen grid, orientacja, itp).
eli@8448 1938
Ansariel@26806 1939 Jest to wyjątkowo niebezpieczna decyzja, odczuwalna przez wszystkich Rezydentów. Dla regionu głównego, spowoduje to zmianę tysięcy regionów oraz ich przestrzeń serwerową, spowoduje lagi.
lynx@7404 1940
lynx@7404 1941 Kontynuować?
pantera@43000 1942 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
pantera@43000 1943 </notification>
pantera@43000 1944 <notification label="Zmiana dostępu do Majątku Lindenów" name="ChangeLindenAccess">
tofu@11977 1945 Dokonujesz zmiany w liście dostępu Regionu głównego należącego do Lindenów (Regiony Główne, Teen Grid, Orientacja).
lynx@7404 1946
lynx@7404 1947 Żądana operacja jest wyjątkowo niebezpieczna dla wszystkich Rezydentów przebywających w regionie i powinna być używana wyłącznie w celu zablokowania opcji pozwalającej na przeniesienie obiektów/L$ do/z sieci.
lynx@7404 1948 Dodatkowo, zmiany dokonane w Regionie Głównym mogą spowodować problemy przestrzeni serwerowej innych regionów.
lynx@7404 1949
lynx@7404 1950 Kontynuować?
pantera@43000 1951 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 1952 </notification>
lynx@7404 1953 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateAllowedAgentAdd">
Ansariel@26736 1954 Dodać do listy dostępu tylko do tego majątku czy do [ALL_ESTATES]?
lynx@7404 1955 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
lynx@7404 1956 </notification>
lynx@7404 1957 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateAllowedAgentRemove">
Ansariel@26736 1958 Usunąć z listy dostępu tylko z tego majątku czy do [ALL_ESTATES]?
lynx@7404 1959 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
lynx@7404 1960 </notification>
lynx@7404 1961 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateAllowedGroupAdd">
Ansariel@26736 1962 Dodać do listy dostępu grup tylko do tego majątku czy do [ALL_ESTATES]?
lynx@7404 1963 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
lynx@7404 1964 </notification>
lynx@7404 1965 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateAllowedGroupRemove">
Ansariel@26736 1966 Usunąć z listy dostępu grup tylko z tego majątku czy do [ALL_ESTATES]?
lynx@7404 1967 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
lynx@7404 1968 </notification>
lynx@7404 1969 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateBannedAgentAdd">
Ansariel@26736 1970 Zablokować dostęp tylko do tego majątku czy do [ALL_ESTATES]?
lynx@7404 1971 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
lynx@7404 1972 </notification>
lynx@7404 1973 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateBannedAgentRemove">
Ansariel@26736 1974 Zdjąć tego Rezydenta z listy niepożądanych (bany) tylko dla tego majątku czy dla [ALL_ESTATES]?
lynx@7404 1975 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
lynx@7404 1976 </notification>
lynx@7404 1977 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateManagerAdd">
Ansariel@26736 1978 Dodać zarządcę majątku tylko do tego majątku czy do [ALL_ESTATES]?
lynx@7404 1979 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
lynx@7404 1980 </notification>
lynx@7404 1981 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateManagerRemove">
Ansariel@26736 1982 Usunąć zarządcę majątku tylko z tego majątku czy z [ALL_ESTATES]?
nat@31309 1983 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
nat@31309 1984 </notification>
pantera@46648 1985 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateAllowedExperienceAdd">
pantera@46648 1986 Dodać do listy dostępu tylko do tego majątku czy do [ALL_ESTATES]?
pantera@46648 1987 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
pantera@46648 1988 </notification>
pantera@46648 1989 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateAllowedExperienceRemove">
pantera@46648 1990 Usunąć z listy dostępu tylko z tego majątku czy do [ALL_ESTATES]?
pantera@46648 1991 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
pantera@46648 1992 </notification>
pantera@46648 1993 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateBlockedExperienceAdd">
pantera@46648 1994 Zablokować dostęp tylko dla tego majątku czy dla [ALL_ESTATES]?
pantera@46648 1995 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
pantera@46648 1996 </notification>
pantera@46648 1997 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateBlockedExperienceRemove">
pantera@46648 1998 Odblokować dostęp tylko dla tego majątku czy dla [ALL_ESTATES]?
pantera@46648 1999 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
pantera@46648 2000 </notification>
pantera@46648 2001 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateTrustedExperienceAdd">
pantera@46648 2002 Dodać do listy kluczy tylko dla tego majątku czy dla [ALL_ESTATES]?
pantera@46648 2003 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
pantera@46648 2004 </notification>
pantera@46648 2005 <notification label="Wybierz Majątek" name="EstateTrustedExperienceRemove">
pantera@46648 2006 Usunąć z listy kluczy tylko dla tego majątku czy dla [ALL_ESTATES]?
lynx@7404 2007 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Wszystkie majątki" yestext="Ten majątek"/>
lynx@7404 2008 </notification>
lynx@7404 2009 <notification label="Potwierdź Wyrzucenie" name="EstateKickUser">
lynx@7404 2010 Wyrzucić [EVIL_USER] z tego majątku?
pantera@43000 2011 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 2012 </notification>
Ansariel@26736 2013 <notification label="Potwierdź Wyrzucenie" name="EstateKickMultiple">
Ansariel@26736 2014 Wyrzucić poniższych rezydentów z tego majątku?
Ansariel@26736 2015
Ansariel@26736 2016 [RESIDENTS]
pantera@43000 2017 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
Ansariel@26736 2018 </notification>
Ansariel@26736 2019 <notification label="Potwierdź odesłanie na Start" name="EstateTeleportHomeUser">
Ansariel@26736 2020 Odesłać [AVATAR_NAME] do miejsca startu?
pantera@43000 2021 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
Ansariel@26736 2022 </notification>
Ansariel@26736 2023 <notification label="Potwierdź odesłanie na Start" name="EstateTeleportHomeMultiple">
Ansariel@26736 2024 Odesłać poniższych rezydentów do miejsc startu?
Ansariel@26736 2025
Ansariel@26736 2026 [RESIDENTS]
pantera@43000 2027 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
Ansariel@26736 2028 </notification>
pantera@31612 2029 <notification label="Potwierdź bana" name="EstateBanUser">
pantera@31612 2030 Zabronić dostępu rezydentowi [EVIL_USER] tylko do tego Majątku, czy do [ALL_ESTATES]?
pantera@31612 2031 <usetemplate name="yesnocancelbuttons" canceltext="Anuluj" notext="Wszystkie Majątki" yestext="Ten Majątek"/>
pantera@31612 2032 </notification>
pantera@31612 2033 <notification label="Potwierdź bana" name="EstateBanUserMultiple">
pantera@31612 2034 Zabronić dostępu poniższym rezydentom tylko do tego Majątku, czy do [ALL_ESTATES]?
pantera@31612 2035
pantera@31612 2036 [RESIDENTS]
pantera@31612 2037 <usetemplate name="yesnocancelbuttons" canceltext="Anuluj" notext="Wszystkie Majątki" yestext="Ten Majątek"/>
lynx@7404 2038 </notification>
pantera@52868 2039 <notification name="EstateParcelAccessOverride">
pantera@52868 2040 Odznaczenie tej opcji może usunąć ograniczenia nadane przez właścicieli działek w celu zapobiegania dokuczaniu, zachowaniu prywatności lub aby chronić nieletnich przed materiałami dla dorosłych. Porozmawiaj z właścicielami działek, jeśli to konieczne.
pantera@52868 2041 </notification>
lynx@7404 2042 <notification name="EstateChangeCovenant">
Ansariel@26736 2043 Na pewno chcesz zmienić treść umowy dla tego majątku?
pantera@43000 2044 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 2045 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2046 <notification name="RegionEntryAccessBlocked_PreferencesOutOfSync">
PanteraPolnocy@30352 2047 Mamy trudności techniczne z Twoim wejściem w region, ponieważ Twoje preferencje są rozsynchronizowane z serwerem.
PanteraPolnocy@30352 2048 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2049 <notification name="TeleportEntryAccessBlocked_PreferencesOutOfSync">
PanteraPolnocy@30352 2050 Mamy trudności techniczne z Twoim teleportem, ponieważ Twoje preferencje są rozsynchronizowane z serwerem.
PanteraPolnocy@30352 2051 </notification>
pantera@44796 2052 <notification name="RegionTPSpecialUsageBlocked">
pantera@44796 2053 Nie można wejść do tego regionu. '[REGION_NAME]' jest miejscem z grami (Skill Gaming Region) - musisz spełnić określone wymagania, jeśli chcesz go odwiedzić. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z [http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Second_Life_Skill_Gaming_FAQ Skill Gaming FAQ].
lynx@7404 2054 </notification>
lynx@7404 2055 <notification name="RegionEntryAccessBlocked">
PanteraPolnocy@30352 2056 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści przekraczające Twoje bieżące preferencje. Możesz je zmienić używając Awatar &gt; Ustawienia &gt; Ogólne.
nat@31309 2057 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2058 <notification name="TeleportEntryAccessBlocked">
PanteraPolnocy@30352 2059 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści przekraczające Twoje bieżące preferencje. Możesz je zmienić używając Awatar &gt; Ustawienia &gt; Ogólne.
PanteraPolnocy@30352 2060 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2061 <notification name="RegionEntryAccessBlocked_AdultsOnlyContent">
PanteraPolnocy@30352 2062 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], które są dostępne tylko dla dorosłych.
PanteraPolnocy@30352 2063 <usetemplate ignoretext="Zmiana regionu: Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści, które są dostępne tylko dla dorosłych." name="okcancelignore" notext="Zamknij" yestext="Baza wiedzy"/>
PanteraPolnocy@30352 2064 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2065 <notification name="TeleportEntryAccessBlocked_AdultsOnlyContent">
PanteraPolnocy@30352 2066 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], które są dostępne tylko dla dorosłych.
PanteraPolnocy@30352 2067 <usetemplate name="okcancelignore" yestext="Baza wiedzy" notext="Zamknij" ignoretext="Teleport: Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści, które są dostępne tylko dla dorosłych."/>
oz@47248 2068 </notification>
oz@47248 2069 <notification name="RegionEntryAccessBlocked_Notify">
pantera@32680 2070 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY].
PanteraPolnocy@30352 2071 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2072 <notification name="TeleportEntryAccessBlocked_Notify">
pantera@32680 2073 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY].
PanteraPolnocy@30352 2074 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2075 <notification name="RegionEntryAccessBlocked_NotifyAdultsOnly">
PanteraPolnocy@30352 2076 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], które są dostępne tylko dla dorosłych.
PanteraPolnocy@30352 2077 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2078 <notification name="TeleportEntryAccessBlocked_NotifyAdultsOnly">
PanteraPolnocy@30352 2079 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], które są dostępne tylko dla dorosłych.
oz@47248 2080 </notification>
lynx@7404 2081 <notification name="RegionEntryAccessBlocked_Change">
pantera@32680 2082 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY]. Możesz zmienić swoje preferencje albo anulować. Gdy zostaną zmienione możesz spróbować wejść do regionu ponownie.
eli@8448 2083 <form name="form">
PanteraPolnocy@30352 2084 <button name="OK" text="Zmień preferencje"/>
PanteraPolnocy@30352 2085 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
PanteraPolnocy@30352 2086 <ignore name="ignore" text="Zmiana regionu: Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści, które są wykluczane przez Twoje preferencje."/>
eli@8448 2087 </form>
lynx@7404 2088 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2089 <notification name="TeleportEntryAccessBlocked_Change">
pantera@32680 2090 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY]. Możesz zmienić swoje preferencje albo anulować. Gdy zostaną zmienione możesz spróbować wejść do regionu ponownie.
PanteraPolnocy@30352 2091 <form name="form">
PanteraPolnocy@30352 2092 <button name="OK" text="Zmień preferencje"/>
PanteraPolnocy@30352 2093 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
PanteraPolnocy@30352 2094 <ignore name="ignore" text="Teleport (nierestartowalny): Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści, które są wykluczane przez Twoje preferencje."/>
PanteraPolnocy@30352 2095 </form>
PanteraPolnocy@30352 2096 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2097 <notification name="TeleportEntryAccessBlocked_ChangeAndReTeleport">
pantera@32680 2098 Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY]. Możesz zmienić swoje preferencje i kontynuować teleport albo anulować go.
PanteraPolnocy@30352 2099 <form name="form">
PanteraPolnocy@30352 2100 <button name="OK" text="Zmień i kontynuuj"/>
PanteraPolnocy@30352 2101 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
PanteraPolnocy@30352 2102 <ignore name="ignore" text="Teleport (restartowalny): Region, który próbujesz odwiedzić zawiera treści, które są wykluczane przez Twoje preferencje."/>
PanteraPolnocy@30352 2103 </form>
PanteraPolnocy@30352 2104 </notification>
oz@47248 2105 <notification name="PreferredMaturityChanged">
PanteraPolnocy@30352 2106 Nie będziesz już otrzymywać żadnych powiadomień związanych z odwiedzaniem regionów z treściami [RATING]. Możesz zmienić swoją preferencję treści w przyszłości używając Awatar &gt; Ustawienia &gt; Ogólne w pasku menu.
PanteraPolnocy@30352 2107 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2108 <notification name="MaturityChangeError">
PanteraPolnocy@30352 2109 Nie można zmienić Twoich preferencji odnośnie treści [PREFERRED_MATURITY] w tej chwili. Twoje preferencje zostały zresetowane do oglądania treści [ACTUAL_MATURITY]. Możesz spróbować zmienić swoją preferencję treści ponownie używając Awatar &gt; Ustawienia &gt; Ogólne w pasku menu.
oz@47248 2110 </notification>
lynx@7404 2111 <notification name="LandClaimAccessBlocked">
PanteraPolnocy@30352 2112 Ziemia, którą próbujesz odzyskać ma klasyfikację treści przekraczającą Twoje obecne preferencje treści. Możesz je zmienić używając Awatar &gt; Ustawienia &gt; Ogólne w pasku menu.
PanteraPolnocy@30352 2113 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2114 <notification name="LandBuyAccessBlocked">
PanteraPolnocy@30352 2115 Ziemia, którą próbujesz kupić ma klasyfikację treści przekraczającą Twoje obecne preferencje treści. Możesz je zmienić używając Awatar &gt; Ustawienia &gt; Ogólne w pasku menu.
PanteraPolnocy@30352 2116 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2117 <notification name="LandClaimAccessBlocked_AdultsOnlyContent">
PanteraPolnocy@30352 2118 Tylko dorośli mogą odzyskać tą ziemię.
PanteraPolnocy@30352 2119 <usetemplate ignoretext="Tylko dorośli mogą odzyskać tą ziemię." name="okcancelignore" notext="Zamknij" yestext="Baza wiedzy"/>
PanteraPolnocy@30352 2120 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2121 <notification name="LandBuyAccessBlocked_AdultsOnlyContent">
PanteraPolnocy@30352 2122 Tylko dorośli mogą kupić tą ziemię.
PanteraPolnocy@30352 2123 <usetemplate ignoretext="Tylko dorośli mogą kupić tą ziemię." name="okcancelignore" notext="Zamknij" yestext="Baza wiedzy"/>
lynx@7404 2124 </notification>
oz@47248 2125 <notification name="LandClaimAccessBlocked_Notify">
pantera@32680 2126 Ziemia, którą próbujesz odzyskać zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY].
PanteraPolnocy@30352 2127 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2128 <notification name="LandBuyAccessBlocked_Notify">
pantera@32680 2129 Ziemia, którą próbujesz kupić zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY].
PanteraPolnocy@30352 2130 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2131 <notification name="LandClaimAccessBlocked_NotifyAdultsOnly">
PanteraPolnocy@30352 2132 Ziemia, którą próbujesz odzyskać zawiera treści [REGIONMATURITY], dostępne tylko dla dorosłych.
PanteraPolnocy@30352 2133 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2134 <notification name="LandBuyAccessBlocked_NotifyAdultsOnly">
PanteraPolnocy@30352 2135 Ziemia, którą próbujesz kupić zawiera treści [REGIONMATURITY], dostępne tylko dla dorosłych.
oz@47248 2136 </notification>
oz@47248 2137 <notification name="LandClaimAccessBlocked_Change">
pantera@32680 2138 Region, który próbujesz odzyskać zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY]. Możesz zmienić swoje preferencje, a potem spróbować odzyskać region ponownie.
PanteraPolnocy@30352 2139 <form name="form">
PanteraPolnocy@30352 2140 <button name="OK" text="Zmień preferencje"/>
PanteraPolnocy@30352 2141 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
PanteraPolnocy@30352 2142 <ignore name="ignore" text="Region, który próbujesz odzyskać zawiera treści, które są wykluczane przez Twoje preferencje."/>
PanteraPolnocy@30352 2143 </form>
oz@47248 2144 </notification>
oz@47248 2145 <notification name="LandBuyAccessBlocked_Change">
pantera@32680 2146 Region, który próbujesz kupić zawiera treści [REGIONMATURITY], ale Twoje obecne preferencje są tak ustawione, aby odrzucać treści [REGIONMATURITY]. Możesz zmienić swoje preferencje, a potem spróbować kupić region ponownie.
PanteraPolnocy@30352 2147 <form name="form">
PanteraPolnocy@30352 2148 <button name="OK" text="Zmień preferencje"/>
PanteraPolnocy@30352 2149 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
PanteraPolnocy@30352 2150 <ignore name="ignore" text="Region, który próbujesz kupić zawiera treści, które są wykluczane przez Twoje preferencje."/>
PanteraPolnocy@30352 2151 </form>
oz@47248 2152 </notification>
oz@47248 2153 <notification name="TooManyPrimsSelected">
oz@47248 2154 Zbyt wiele wybranych obiektów. Wybierz [MAX_PRIM_COUNT] lub mniej i spróbuj ponownie
oz@47248 2155 </notification>
pantera@51558 2156 <notification name="TooManyScriptsSelected">
pantera@51558 2157 Zbyt wiele skryptów w wybranych obiektach. Wybierz mniej obiektów i spróbuj ponownie
pantera@51558 2158 </notification>
lynx@7404 2159 <notification name="ProblemImportingEstateCovenant">
lynx@7404 2160 Problem z importem umowy majątku.
lynx@7404 2161 </notification>
oz@47248 2162 <notification name="ProblemAddingEstateManager">
Ansariel@26736 2163 Problemy z dodawaniem nowego zarządcy majątku. Jeden lub więcej majątków może mieć wypełnioną listę zarządców.
nat@31309 2164 </notification>
pantera@40667 2165 <notification name="ProblemAddingEstateBanManager">
pantera@40667 2166 Nie można dodać właściciela lub zarządcy majątku na listę banów.
oz@47248 2167 </notification>
oz@47248 2168 <notification name="ProblemAddingEstateGeneric">
Ansariel@26736 2169 Problemy z dodawaniem do listy majątku. Jeden lub więcej majątków może mieć wypełnioną listę.
oz@47248 2170 </notification>
lynx@7404 2171 <notification name="UnableToLoadNotecardAsset">
lynx@7404 2172 Brak możliwości załadowania noty w tej chwili.
lynx@7404 2173 </notification>
lynx@7404 2174 <notification name="NotAllowedToViewNotecard">
lynx@7404 2175 Niewystarczające prawa do zobaczenia notki przypisanej do wybranego ID.
lynx@7404 2176 </notification>
lynx@7404 2177 <notification name="MissingNotecardAssetID">
pantera@43000 2178 ID notki nie zostało znalezione w bazie danych.
lynx@7404 2179 </notification>
lynx@7404 2180 <notification name="PublishClassified">
lynx@7404 2181 Pamiętaj: Opłaty za reklamę są bezzwrotne.
lynx@7404 2182
lynx@7404 2183 Zamieścić tą reklamę za [AMOUNT]L$?
pantera@43000 2184 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2185 </notification>
lynx@7404 2186 <notification name="SetClassifiedMature">
Ansariel@26736 2187 Czy ta reklama zawiera treść Moderate?
eli@8448 2188 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 2189 </notification>
lynx@7404 2190 <notification name="SetGroupMature">
Ansariel@26736 2191 Czy ta grupa zawiera treść Moderate?
eli@8448 2192 <usetemplate canceltext="Anuluj" name="yesnocancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 2193 </notification>
lynx@7404 2194 <notification label="Potwierdź Restart" name="ConfirmRestart">
Arrehn@23844 2195 Na pewno chcesz zrobić restart tego regionu?
pantera@43000 2196 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
pantera@43000 2197 </notification>
pantera@43000 2198 <notification label="Wiadomość do wszystkich w tym Regionie" name="MessageRegion">
lynx@7404 2199 Wpisz krótką wiadomość która zostanie wysłana do wszystkich osób w tym regionie.
lynx@7404 2200 <form name="form">
lynx@7404 2201 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 2202 </form>
lynx@7404 2203 </notification>
oz@47248 2204 <notification label="Zmienione Restrykcje Wieku dla Regionu" name="RegionMaturityChange">
PanteraPolnocy@30352 2205 Klasyfikacja wieku dla tego regionu została zmieniona.
PanteraPolnocy@30352 2206 Może minąć trochę czasu, zanim zmiana będzie odzwierciedlona na mapie.
oz@47248 2207 </notification>
oz@47248 2208 <notification label="Wersja Niezgodna z Systemem Rozmów" name="VoiceVersionMismatch">
oz@47248 2209 Ta wersja [APP_NAME] nie jest kompatybilna z systemem rozmów w tym Regionie. Musisz zainstalować aktualną wersję [APP_NAME] aby komunikacja głosowa działała poprawnie.
oz@47248 2210 </notification>
oz@47248 2211 <notification label="Nie Można Kupić Obiektów" name="BuyObjectOneOwner">
oz@47248 2212 Jednorazowo możesz kupować tylko od jednego właściciela.
oz@47248 2213 Wybierz pojedynczy obiekt i spróbuj jeszcze raz.
oz@47248 2214 </notification>
oz@47248 2215 <notification label="Nie Można Kupić Zawartości" name="BuyContentsOneOnly">
oz@47248 2216 Jednorazowo możesz kupić zawartość tylko jednego obiektu.
oz@47248 2217 Wybierz pojedynczy obiekt i spróbuj jeszcze raz.
oz@47248 2218 </notification>
oz@47248 2219 <notification label="Nie Można Kupić Zawartości" name="BuyContentsOneOwner">
oz@47248 2220 Jednorazowo możesz kupować tylko od jednego właściciela.
oz@47248 2221 Wybierz pojedynczy obiekt i spróbuj jeszcze raz.
oz@47248 2222 </notification>
lynx@7404 2223 <notification name="BuyOriginal">
lynx@7404 2224 Kupić oryginalny obiekt od [OWNER] za [PRICE]L$?
lynx@7404 2225 Zostaniesz właścicielem tego obiektu z następującymi prawami:
lynx@7404 2226 Modyfikacje: [MODIFYPERM]
lynx@7404 2227 Kopiowanie: [COPYPERM]
tofu@11977 2228 Odsprzedawanie i oddawanie: [RESELLPERM]
pantera@43000 2229 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2230 </notification>
lynx@7404 2231 <notification name="BuyOriginalNoOwner">
lynx@7404 2232 Kupić oryginalny obiekt za [PRICE]L$?
lynx@7404 2233 Zostaniesz właścicielem tego obiektu z następującymi prawami:
lynx@7404 2234 Modyfikacje: [MODIFYPERM]
lynx@7404 2235 Kopiowanie: [COPYPERM]
tofu@11977 2236 Odsprzedawanie i oddawanie: [RESELLPERM]
pantera@43000 2237 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2238 </notification>
lynx@7404 2239 <notification name="BuyCopy">
lynx@7404 2240 Kupić kopię obiektu od [OWNER] za [PRICE]L$?
lynx@7404 2241 Obiekt zostanie skopiowany do Twojej szafy z następującymi prawami:
lynx@7404 2242 Modyfikacje: [MODIFYPERM]
lynx@7404 2243 Kopiowanie: [COPYPERM]
tofu@11977 2244 Odsprzedawanie i oddawanie: [RESELLPERM]
pantera@43000 2245 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2246 </notification>
lynx@7404 2247 <notification name="BuyCopyNoOwner">
lynx@7404 2248 Kupić kopię obiektu za [PRICE]L$?
lynx@7404 2249 Obiekt zostanie skopiowany do Twojej szafy z następującymi prawami:
lynx@7404 2250 Modyfikacje: [MODIFYPERM]
lynx@7404 2251 Kopiowanie: [COPYPERM]
tofu@11977 2252 Odsprzedawanie i oddawanie: [RESELLPERM]
pantera@43000 2253 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2254 </notification>
lynx@7404 2255 <notification name="BuyContents">
lynx@7404 2256 Kupić zawartość od [OWNER] za [PRICE]L$?
lynx@7404 2257 Zawartość zostanie skopiowana do Twojej szafy.
pantera@43000 2258 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2259 </notification>
lynx@7404 2260 <notification name="BuyContentsNoOwner">
lynx@7404 2261 Kupić zawartość za [PRICE]L$?
lynx@7404 2262 Zawartość zostanie skopiowana do Twojej szafy.
pantera@43000 2263 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2264 </notification>
lynx@7404 2265 <notification name="ConfirmPurchase">
lynx@7404 2266 Ta transakcja spowoduje:
lynx@7404 2267 [ACTION]
lynx@7404 2268
lynx@7404 2269 Na pewno chcesz dokonać tego zakupu?
pantera@43000 2270 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2271 </notification>
lynx@7404 2272 <notification name="ConfirmPurchasePassword">
lynx@7404 2273 Ta transakcja spowoduje:
lynx@7404 2274 [ACTION]
lynx@7404 2275
lynx@7404 2276 Na pewno chcesz dokonać tego zakupu?
Ansariel@26736 2277 Wpisz hasło ponownie i kliknij na OK.
lynx@7404 2278 <form name="form">
lynx@7404 2279 <button name="Cancel" text="Anuluj"/>
lynx@7404 2280 </form>
lynx@7404 2281 </notification>
lynx@7404 2282 <notification name="SetPickLocation">
lynx@7404 2283 Uwaga:
Ansariel@26736 2284 Lokalizacja tego miejsca została zaktualizowana, ale pozostałe szczegóły zachowają oryginalne wartości.
lynx@7404 2285 </notification>
lynx@7404 2286 <notification name="MoveInventoryFromObject">
eli@8572 2287 Wybrane obiekty Szafy nie mają praw kopiowania.
eli@8572 2288 Obiekty zostaną przeniesione do Twojej Szafy, nie zostaną skopiowane.
lynx@7404 2289
eli@8572 2290 Przenieść obiekty Szafy?
pantera@43000 2291 <usetemplate ignoretext="Uprzedź przed przeniesieniem zawartości niekopiowalnej z obiektu" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2292 </notification>
lynx@7404 2293 <notification name="MoveInventoryFromScriptedObject">
eli@8572 2294 Wybrane obiekty Szafy nie mają praw kopiowania.
lynx@7404 2295 Obiekty zostaną przeniesione do Twojej Szafy, nie zostaną skopiowane.
eli@8572 2296 Ponieważ obiekty zawierają skrypty, przeniesienie obiektów do Twojej Szafy może spowodować niepoprawne działanie skryptów.
lynx@7404 2297
lynx@7404 2298 Przenieść obiekty szafy?
pantera@43000 2299 <usetemplate ignoretext="Uprzedź przed przeniesieniem zawartości niekopiowalnej z obiektu, które może uszkodzić skrypty obiektu" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2300 </notification>
lynx@7404 2301 <notification name="ClickActionNotPayable">
Ansariel@26736 2302 Uwaga: Opcja &apos;Zapłać obiektowi&apos; została wybrana, ale żeby ta opcja działała musi być dodany skrypt z funkcją money().
lynx@7404 2303 <form name="form">
Ansariel@26736 2304 <ignore name="ignore" text="Opcja &apos;Zapłać Obiektowi&apos; została aktywowana podczas budowania obiektów bez skryptu z funkcją money()."/>
lynx@7404 2305 </form>
lynx@7404 2306 </notification>
eli@47227 2307 <notification name="PayConfirmation">
eli@47227 2308 Potwierdź, że na pewno chcesz zapłacić [AMOUNT]L$ dla [TARGET].
Ansariel@47262 2309 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Zapłać" />
pantera@44796 2310 </notification>
pantera@46135 2311 <notification name="PayObjectFailed">
pantera@46135 2312 Płatność nie powiodła się: nie można znaleźć obiektu.
lynx@7404 2313 </notification>
pantera@51558 2314 <notification name="PaymentBlockedButtonMismatch">
pantera@51558 2315 Płatność nie powiodła się: zapłacona suma nie pasuje do żadnego z przycisków płatności dla tego obiektu.
pantera@51558 2316 </notification>
oz@47248 2317 <notification name="OpenObjectCannotCopy">
oz@47248 2318 W tym obiekcie nie ma elementów które możesz skopiować.
oz@47248 2319 </notification>
lynx@7404 2320 <notification name="WebLaunchAccountHistory">
Ansariel@26736 2321 Przejść na stronę [http://secondlife.com/account/ Tablicy] żeby zobaczyć historię konta?
eli@8483 2322 <usetemplate ignoretext="Uruchom przeglądarkę internetową by zobaczyć historię konta" name="okcancelignore" notext="Anuluj" yestext="Idź na stronę"/>
lynx@7404 2323 </notification>
PanteraPolnocy@37006 2324 <notification name="ConfirmAddingChatParticipants">
PanteraPolnocy@37006 2325 Po dodaniu osoby do istniejącej rozmowy - nowa rozmowa zostanie utworzona. Wszyscy uczestnicy otrzymają powiadomienie o nowej rozmowie.
pantera@43000 2326 <usetemplate ignoretext="Potwierdź dodanie uczestników rozmowy" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
PanteraPolnocy@37006 2327 </notification>
lynx@7404 2328 <notification name="ConfirmQuit">
Ansariel@26736 2329 Na pewno chcesz zakończyć?
pantera@43000 2330 <usetemplate ignoretext="Na pewno chcesz zakończyć?" name="okcancelignore" notext="Nie kończ" yestext="Wyłącz"/>
Ansariel@26736 2331 </notification>
Ansariel@26736 2332 <notification name="ConfirmRestoreToybox">
Ansariel@26736 2333 Ta akcja przywróci domyślny układ przycisków i pasków.
Ansariel@26736 2334
Ansariel@26736 2335 Nie możesz tego cofnąć.
pantera@43000 2336 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
Ansariel@26736 2337 </notification>
Ansariel@26736 2338 <notification name="ConfirmClearAllToybox">
Ansariel@26736 2339 Ta akcja usunie wszystkie przyciski z pasków, będą one puste.
pantera@38076 2340
Ansariel@26736 2341 Nie możesz tego cofnąć.
pantera@43000 2342 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2343 </notification>
eli@12610 2344 <notification name="DeleteItems">
eli@12610 2345 [QUESTION]
pantera@53145 2346 <form name="form">
pantera@53145 2347 <ignore name="ignore" text="Potwierdź przed kasowaniem obiektów" />
pantera@53145 2348 <button name="No" text="Anuluj" />
pantera@53145 2349 </form>
pantera@53145 2350 </notification>
pantera@53145 2351 <notification name="DeleteFilteredItems">
pantera@53145 2352 Twoja Szafa jest obecnie filtrowana i nie wszystkie obiekty jakie masz zamiar usunąć są teraz widoczne.
pantera@53145 2353
pantera@53145 2354 Czy na pewno chcesz je skasować?
pantera@53145 2355 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed kasowaniem filtrowanych obiektów" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
nat@31309 2356 </notification>
Northspring@47512 2357 <notification name="ConfirmUnlink">
Northspring@47512 2358 Na pewno chcesz rozłączyć zaznaczony obiekt?
pantera@48562 2359 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Rozłącz"/>
oz@47248 2360 </notification>
pantera@51558 2361 <notification name="HelpReportAbuseConfirm">
pantera@51558 2362 Dziękujemy za poświęcenie czasu na poinformowanie nas o tym problemie.
pantera@51558 2363 Przejrzymy Twoje zgłoszenie pod kątem ewentualnych nadużyć i podejmiemy odpowiednią akcję.
pantera@51558 2364 </notification>
oz@47248 2365 <notification name="HelpReportAbuseSelectCategory">
oz@47248 2366 Wybierz kategorię dla tego raportu o nadużyciu.
Ansariel@26736 2367 Określenie kategorii pomoże nam w klasyfikacji i przetwarzaniu raportu.
oz@47248 2368 </notification>
oz@47248 2369 <notification name="HelpReportAbuseAbuserNameEmpty">
Ansariel@26736 2370 Wprowadź imię/nazwę osoby popełniającej nadużycie.
Ansariel@26736 2371 Dokładne dane pomogą nam w klasyfikacji i przetwarzaniu raportu.
oz@47248 2372 </notification>
oz@47248 2373 <notification name="HelpReportAbuseAbuserLocationEmpty">
oz@47248 2374 Wprowadź nazwę miejsca gdzie popełniono nadużycie.
Ansariel@26736 2375 Dokładne dane pomogą nam w klasyfikacji i przetwarzaniu raportu.
oz@47248 2376 </notification>
oz@47248 2377 <notification name="HelpReportAbuseSummaryEmpty">
Ansariel@26736 2378 Wprowadź podsumowanie popełnionego nadużycia.
Ansariel@26736 2379 Dokładne dane pomogą nam w klasyfikacji i przetwarzaniu raportu.
oz@47248 2380 </notification>
oz@47248 2381 <notification name="HelpReportAbuseDetailsEmpty">
Ansariel@26736 2382 Wprowadź szczegółowy opis popełnionego nadużycia.
Ansariel@26736 2383 Podaj maksymalną ilość szczegółów oraz imiona/nazwy osób związanych z nadużyciem, które zgłaszasz.
Ansariel@26736 2384 Dokładne dane pomogą nam w klasyfikacji i przetwarzaniu raportu.
oz@47248 2385 </notification>
oz@47248 2386 <notification name="HelpReportAbuseContainsCopyright">
oz@47248 2387 Szanowny Rezydencie,
lynx@7404 2388
lynx@7404 2389 Jeżeli składasz raport dotyczący naruszenia praw autorskich proszę się upewnić, że robisz to poprawnie:
lynx@7404 2390
pantera@43000 2391 (1) Przypadek Nadużycia. Możesz złożyć raport jeżeli sądzisz, że Rezydent narusza system przywilejów [CURRENT_GRID], na przykład używając CopyBot lub podobnych narzędzi robiących kopie, naruszając prawa autorskie. Komisja Nadużyć bada wykroczenia i stosuje akcje dyscyplinarne za zachowania sprzeczne z zasadami Warunków Umowy [http://secondlife.com/corporate/tos.php Warunków Umowy] i [http://secondlife.com/corporate/cs.php Standardów Społeczeństwa] w [CURRENT_GRID]. Komisja Nadużyć nie zajmuje się i nie odpowiada na żądania usunięcia treści ze środowiska [CURRENT_GRID].
lynx@7404 2392
Ansariel@22689 2393 (2) Przypadek DMCA lub Usuwanie Treści. Aby wystąpić z żądaniem o usunięcie treści ze środowiska [CURRENT_GRID] MUSISZ przedłożyć ważne zawiadomienie o nadużyciu zgodne z naszą polityką DMCA [http://secondlife.com/corporate/dmca.php DMCA Policy].
lynx@7404 2394
lynx@7404 2395 Jeżeli chcesz kontynuować dalej zamknij to okno i dokończ wysyłanie raportu. Może być potrzebny wybór kategorii &apos;CopyBot albo Nadużycie Przywilejów&apos;.
lynx@7404 2396
lynx@7404 2397 Dziękujemy,
lynx@7404 2398
oz@47248 2399 Linden Lab
oz@47248 2400 </notification>
oz@47248 2401 <notification name="FailedRequirementsCheck">
oz@47248 2402 Brak następujących wymaganych komponentów w [FLOATER]:
oz@47248 2403 [COMPONENTS]
oz@47248 2404 </notification>
lynx@7404 2405 <notification label="Zamień Istniejący Dodatek" name="ReplaceAttachment">
lynx@7404 2406 Obecnie masz już dołączony obiekt do tej części Twojego ciała.
lynx@7404 2407 Chcesz go zamienić na wybrany obiekt?
lynx@7404 2408 <form name="form">
Ansariel@26736 2409 <ignore name="ignore" text="Zamień dodatek z wybranym obiektem"/>
pantera@43000 2410 <button ignore="Zamień automatycznie" name="Yes"/>
tofu@11977 2411 <button ignore="Nie zamieniaj" name="No" text="Anuluj"/>
lynx@7404 2412 </form>
lynx@7404 2413 </notification>
pantera@44796 2414 <notification name="TooManyWearables">
pantera@44796 2415 Nie możesz założyć folderu, który zawiera więcej niż [AMOUNT] przedmiotów. Możesz zmienić ten limit w Zaawansowane &gt; Pokaż ustawienia debugowania &gt; WearFolderLimit.
pantera@44796 2416 </notification>
PanteraPolnocy@37006 2417 <notification label="Ostrzeżenie Trybu Zajętości" name="DoNotDisturbModePay">
Ansariel@26736 2418 Jesteś w Trybie Zajętości co oznacza, że nie dostaniesz żadnych obiektów w zamian za tą opłatę.
nat@31309 2419
Ansariel@26736 2420 Chcesz wyłączyć Tryb Zajętości przed zakończeniem tej transakcji?
nat@31309 2421 <form name="form">
Ansariel@26736 2422 <ignore name="ignore" text="Chcę zapłacić w Trybie Zajętości"/>
pantera@43000 2423 <button ignore="Zawsze wyłączaj tryb Zajętości" name="Yes"/>
PanteraPolnocy@37006 2424 <button ignore="Nigdy nie wyłączaj trybu Zajętości" name="No" text="Anuluj"/>
nat@31309 2425 </form>
nat@31309 2426 </notification>
eli@8483 2427 <notification name="ConfirmDeleteProtectedCategory">
Ansariel@26736 2428 Ten folder &apos;[FOLDERNAME]&apos; to folder systemowy. Usunięcie folderu systemowego spowoduje niestabilność. Czy na pewno chcesz go skasować?
pantera@43000 2429 <usetemplate ignoretext="Potwierdź zanim folder systemu zostanie skasowany" name="okcancelignore" notext="Anuluj" />
eli@8483 2430 </notification>
pantera@52868 2431 <notification name="PurgeSelectedItems">
pantera@52868 2432 [COUNT] przedmiotów zostanie usuniętych. Na pewno chcesz permanentnie usunąć zaznaczoną zawartość Kosza?
pantera@52868 2433 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
pantera@52868 2434 </notification>
lynx@7404 2435 <notification name="ConfirmEmptyTrash">
pantera@53509 2436 [COUNT] przedmiotów i folderów zostanie usuniętych. Na pewno chcesz permanentnie usunąć zawartość Kosza?
pantera@52868 2437 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2438 </notification>
pantera@50169 2439 <notification name="TrashIsFull">
pantera@50169 2440 Twój kosz się przepełnia. Może to sprawić, że będziesz mieć problemy z zalogowaniem się.
pantera@52868 2441 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Wyczyszczę kosz ręcznie później" yestext="Sprawdź kosz teraz" />
pantera@50169 2442 </notification>
lynx@7404 2443 <notification name="ConfirmClearBrowserCache">
Ansariel@26736 2444 Na pewno chcesz wyczyścić bufory przeglądarki internetowej, wyszukiwania i podróży?
pantera@43000 2445 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
Ansariel@26736 2446 </notification>
Ansariel@26736 2447 <notification name="ConfirmClearCache">
Ansariel@26736 2448 Na pewno chcesz wyczyścić bufor Przeglądarki?
pantera@43000 2449 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
nat@31309 2450 </notification>
pantera@40742 2451 <notification name="ConfirmClearInventoryCache">
pantera@40742 2452 Na pewno chcesz wyczyścić bufor Szafy?
pantera@43000 2453 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
pantera@40742 2454 </notification>
pantera@40763 2455 <notification name="ConfirmClearWebBrowserCache">
pantera@48395 2456 Na pewno chcesz wyczyścić bufor wbudowanej przeglądarki internetowej (wymaga restartu)?
pantera@43000 2457 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" />
lynx@7404 2458 </notification>
lynx@7404 2459 <notification name="ConfirmClearCookies">
lynx@7404 2460 Na pewno chcesz wyczyścić ciasteczka?
lynx@7404 2461 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Tak"/>
lynx@7404 2462 </notification>
lynx@7404 2463 <notification name="ConfirmClearMediaUrlList">
lynx@7404 2464 Na pewno chcesz wyczyścić listę zapisanych linków?
lynx@7404 2465 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Tak"/>
lynx@7404 2466 </notification>
lynx@7404 2467 <notification name="ConfirmEmptyLostAndFound">
Ansariel@28782 2468 Na pewno chcesz permanentnie usunąć zawartość Twojego folderu Zagubione i odnalezione?
tofu@11977 2469 <usetemplate ignoretext="Potwierdź przed usunięciem zawartości foldera Zagubione i odnalezione" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 2470 </notification>
lynx@7404 2471 <notification name="CopySLURL">
Ansariel@26736 2472 Następujący link SLurl został skopiowany do schowka:
pantera@43000 2473 [SLURL]
lynx@7404 2474
Ansariel@26736 2475 Zamieść go na stronie internetowej żeby umożliwić innym łatwy dostęp do tego miejsca, albo wklej go do panelu adresu Twojej przeglądarki, żeby go otworzyć.
lynx@7404 2476 <form name="form">
eli@8483 2477 <ignore name="ignore" text="SLurl skopiowany do schowka"/>
lynx@7404 2478 </form>
lynx@7404 2479 </notification>
lynx@7404 2480 <notification name="WLSavePresetAlert">
Ansariel@26736 2481 Chcesz nadpisać zapisane ustawienia?
lynx@7404 2482 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 2483 </notification>
oz@47248 2484 <notification name="WLNoEditDefault">
oz@47248 2485 Nie możesz edytować lub usunąć domyślnych ustawień.
oz@47248 2486 </notification>
oz@47248 2487 <notification name="WLMissingSky">
oz@47248 2488 Ten plik cyklu dziennego używa brakującego pliku nieba: [SKY].
oz@47248 2489 </notification>
Ansariel@26736 2490 <notification name="WLRegionApplyFail">
Ansariel@26736 2491 Ustawienia nie mogą zostać zastosowane w regionie. Opuszczenie regionu, a następnie powrócenie do niego może naprawić problem. Powód: [FAIL_REASON]
Ansariel@26736 2492 </notification>
Ansariel@26736 2493 <notification name="EnvCannotDeleteLastDayCycleKey">
Ansariel@26736 2494 Nie można usunąć ostatniego klucza w cyklu dnia, bo nie może on być pusty. Zmodyfikuj ten klucz zamiast go usuwać, a potem dodaj nowy.
Ansariel@26736 2495 </notification>
Ansariel@26736 2496 <notification name="DayCycleTooManyKeyframes">
Ansariel@26736 2497 Nie możesz dodać więcej klatek kluczowych w tym cyklu dnia. Maksymalna liczba klatek kluczowych zakresu [SCOPE] wynosi [MAX].
Ansariel@26736 2498 </notification>
Ansariel@26736 2499 <notification name="EnvUpdateRate">
Ansariel@26736 2500 Możesz aktualizować ustawienia otoczenia co [WAIT] sekund. Poczekaj przynajmniej tyle i spróbuj ponownie.
Ansariel@26736 2501 </notification>
lynx@7404 2502 <notification name="PPSaveEffectAlert">
Ansariel@26736 2503 Efekt post-procesu już istnieje. Chcesz ciągle go nadpisać?
lynx@7404 2504 <usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 2505 </notification>
lynx@7404 2506 <notification name="ChatterBoxSessionStartError">
lynx@7404 2507 Błąd podczas rozpoczynania czatu/IM z [RECIPIENT].
lynx@7404 2508 [REASON]
lynx@7404 2509 </notification>
lynx@7404 2510 <notification name="ForceCloseChatterBoxSession">
lynx@7404 2511 Twój czat/IM z [NAME] zostanie zamknięty.
lynx@7404 2512 [REASON]
lynx@7404 2513 </notification>
oz@47248 2514 <notification name="Cannot_Purchase_an_Attachment">
Ansariel@26736 2515 Rzeczy nie mogą być kupione jeżeli są częścią dodatku.
oz@47248 2516 </notification>
lynx@7404 2517 <notification label="Prośba o Zgodę na Pobieranie L$" name="DebitPermissionDetails">
Tank_Master@27955 2518 Akceptując tą prośbę wyrażasz zgodę na ciągłe pobieranie Lindenów (L$) z Twojego konta. Żeby cofnąć to pozwolenie właściciel obiektu będzie musiał usunąć ten obiekt albo zresetować skrypty obiektu.
lynx@7404 2519 </notification>
lynx@7404 2520 <notification name="AutoWearNewClothing">
lynx@7404 2521 Czy chcesz automatycznie nosić ubranie które tworzysz?
eli@8483 2522 <usetemplate ignoretext="Załóż ubranie automatycznie będąc w trybie Edycji Wyglądu" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
lynx@7404 2523 </notification>
oz@47248 2524 <notification name="NotAgeVerified">
PanteraPolnocy@30352 2525 Miejsce, które próbujesz odwiedzić jest dostępne dla osób mających 18 lat lub więcej.
pantera@43000 2526 <usetemplate ignoretext="Nie mam odpowiedniego wieku do odwiedzania ograniczonych wiekowo stref" name="okignore" />
PanteraPolnocy@30352 2527 </notification>
PanteraPolnocy@30352 2528 <notification name="NotAgeVerified_Notify">
PanteraPolnocy@30352 2529 Miejsce dostępne dla osób mających 18 lat lub więcej.
vsavchuk@25960 2530 </notification>
vsavchuk@25960 2531 <notification name="Cannot enter parcel: no payment info on file">
pantera@31328 2532 Nie masz dostępu do tej działki ze względu na brak danych płatniczych o Twoim koncie. Czy chcesz odwiedzić stronę [CURRENT_GRID] żeby to zmienić?
lynx@7404 2533
oz@47248 2534 [_URL]
Ansariel@26736 2535 <usetemplate ignoretext="Brak danych płatniczych o koncie" name="okcancelignore" notext="Nie" yestext="Tak"/>
nat@31309 2536 </notification>
nat@31309 2537 <notification name="MissingString">
Ansariel@26736 2538 Ciąg [STRING_NAME] nie został znaleziony w strings.xml
Ansariel@26736 2539 </notification>
pantera@32680 2540 <notification name="EnableMediaFilter">
Ansariel@26736 2541 Odtwarzanie mediów lub muzyki może pozwolić na zidentyfikowanie Twojej tożsamości witrynom poza Second Life. Możesz włączyć filtr, który pozwoli określić które strony będą mogły odtwarzać media, da Ci lepszą kontrolę nad swoją prywatnością.
lynx@7404 2542
Ansariel@26736 2543 Włączyć filtr mediów?
Ansariel@26736 2544 (Możesz zmienić potem tą opcję w Ustawienia &gt; Dźwięk i Media.)
Ansariel@26736 2545 <form name="form">
Ansariel@28710 2546 <button name="Enable" text="Włącz"/>
Ansariel@28710 2547 <button name="Disable" text="Wyłącz"/>
Ansariel@26736 2548 </form>
Ansariel@26736 2549 </notification>
pantera@32680 2550 <notification name="MediaAlert">
pantera@31328 2551 Ta działka dostarcza media z:
Ansariel@26736 2552
Ansariel@26736 2553 Domena: [MEDIADOMAIN]
Ansariel@26736 2554 URL: [MEDIAURL]
Ansariel@26736 2555 <form name="form">
Ansariel@26736 2556 <button name="Allow" text="Zezwól"/>
Ansariel@26736 2557 <button name="Deny" text="Odmów"/>
Ansariel@26736 2558 </form>
Ansariel@26736 2559 </notification>
pantera@39525 2560 <notification name="MediaAlert2">
Ansariel@26736 2561 Chcesz zapamiętać swój wybór i zezwalać [LCONDITION] na media z tego źródła?
Ansariel@26736 2562
Ansariel@26736 2563 Domena: [MEDIADOMAIN]
Ansariel@26736 2564 URL: [MEDIAURL]
Ansariel@26736 2565 <form name="form">
Ansariel@26736 2566 <button name="Do Now" text="[ACTION] Teraz"/>
Ansariel@26736 2567 <button name="RememberDomain" text="[CONDITION] Zezwól tej domenie"/>
Ansariel@26736 2568 <button name="RememberURL" text="[CONDITION] Zezwól temu URL"/>
Ansariel@26736 2569 </form>
Ansariel@26736 2570 </notification>
pantera@38076 2571 <notification name="MediaAlertSingle">
PanteraPolnocy@37181 2572 Ta działka dostarcza media z:
PanteraPolnocy@37181 2573
PanteraPolnocy@37181 2574 Domena: [MEDIADOMAIN]
PanteraPolnocy@37181 2575 URL: [MEDIAURL]
PanteraPolnocy@37181 2576 <form name="form">
PanteraPolnocy@37181 2577 <button name="Allow" text="Zezwól"/>
PanteraPolnocy@37181 2578 <button name="Deny" text="Odmów"/>
PanteraPolnocy@37181 2579 <button name="BlacklistDomain" text="Czarna lista"/>
PanteraPolnocy@37181 2580