Updated Polish translation

Sat, 13 Dec 2014 21:55:13 +0100

author
Northspring <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Sat, 13 Dec 2014 21:55:13 +0100
changeset 43068
ae61aa0cb9f0
parent 43067
fb0848585f7c
child 43069
c7e9c2bab2ba

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_joystick.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_chat.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_joystick.xml	Fri Dec 12 13:31:32 2014 +0100
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_joystick.xml	Sat Dec 13 21:55:13 2014 +0100
   1.3 @@ -3,7 +3,7 @@
   1.4 	<string name="NoDevice">
   1.5 		nie wykryto urządzenia
   1.6 	</string>
   1.7 -	<check_box label="Aktywuj Joystick:" name="enable_joystick"/>
   1.8 +	<check_box label="Włącz joystick:" name="enable_joystick"/>
   1.9 	<spinner label="Kalibruj oś X" name="JoystickAxis1"/>
  1.10 	<spinner label="Kalibruj oś Y" name="JoystickAxis2"/>
  1.11 	<spinner label="Kalibruj oś Z" name="JoystickAxis0"/>
   2.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_chat.xml	Fri Dec 12 13:31:32 2014 +0100
   2.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_chat.xml	Sat Dec 13 21:55:13 2014 +0100
   2.3 @@ -248,6 +248,7 @@
   2.4 			<check_box name="FSKeywordInChat" label="Szukaj słów w Czacie Lokalnym"/>
   2.5 			<check_box name="FSKeywordInIM" label="Szukaj słów w IM i czatach grupowych"/>
   2.6 			<check_box name="FSKeywordCaseSensitive" label="Bierz pod uwagę wielkość liter w szukanych słowach"/>
   2.7 +			<check_box name="FSKeywordMatchWholeWords" label="Dopasowywuj tylko całe słowa"/>
   2.8 			<text name="textFSKeywords">
   2.9 				Szukane słowa (oddzielone przecinkami):
  2.10 			</text>

mercurial