Updated Polish translation

Mon, 15 Dec 2014 19:06:21 +0100

author
Northspring <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Mon, 15 Dec 2014 19:06:21 +0100
changeset 43079
46fb6cea7906
parent 43078
b2d36668f719
child 43080
f143f78f52e2

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_viewer.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_viewer.xml	Mon Dec 15 12:33:54 2014 +0100
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_viewer.xml	Mon Dec 15 19:06:21 2014 +0100
   1.3 @@ -189,6 +189,7 @@
   1.4 			<menu_item_check label="Pokaż zaawansowane uprawnienia" name="DebugPermissions"/>
   1.5 			<menu_item_check label="Wybierz tylko moje obiekty" name="Select Only My Objects"/>
   1.6 			<menu_item_check label="Wybierz tylko obiekty przesuwalne" name="Select Only Movable Objects"/>
   1.7 +			<menu_item_check label="Wybierz tylko obiekty kopiowalne" name="Select Only Copyable Objects"/>
   1.8 			<menu_item_check label="Dołącz obiekty, których właścicielem jest grupa" name="Include Group-Owned Objects"/>
   1.9 			<menu_item_check label="Wybierz przez otoczenie" name="Select By Surrounding"/>
  1.10 			<menu_item_check label="Pokaż kontury selekcji" name="Show Selection Outlines"/>

mercurial