Updated Polish translation

Fri, 18 Mar 2016 14:59:40 +0100

author
PanteraPolnocy <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Fri, 18 Mar 2016 14:59:40 +0100
changeset 48925
71b48e31f88a
parent 48924
5e450c702923
child 48926
6d8180a4ae2f

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/role_actions.xml file | annotate | diff | revisions
indra/newview/skins/default/xui/pl/strings.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml	Fri Mar 18 00:13:02 2016 +0100
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml	Fri Mar 18 14:59:40 2016 +0100
   1.3 @@ -418,6 +418,9 @@
   1.4 	<notification name="CannotWearInfoNotComplete">
   1.5 		Nie możesz założyć tego przedmiotu, ponieważ jeszcze się nie załadował do końca. Spróbuj ponownie za kilka minut.
   1.6 	</notification>
   1.7 +	<notification name="MustEnterPasswordToLogIn">
   1.8 +		Należy wprowadzić hasło.
   1.9 +	</notification>
  1.10 	<notification name="MustHaveAccountToLogIn">
  1.11 		Należy wprowadzić nazwę użytkownika.
  1.12 
  1.13 @@ -1428,6 +1431,10 @@
  1.14 	<notification name="MaxAllowedAgentOnRegion">
  1.15 		Maksymalna liczba Rezydentów wynosi [MAX_AGENTS].
  1.16 	</notification>
  1.17 +	<notification name="ConfirmTextureHeights">
  1.18 +		Zamierzasz użyć wartości 'niższych' większych niż 'wyższe' dla zakresów elewacji. Chcesz kontynuować?
  1.19 +		<usetemplate name="yesnocancelbuttons" notext="Anuluj" canceltext="Nie pytaj" />
  1.20 +	</notification>
  1.21 	<notification name="MaxBannedAgentsOnRegion">
  1.22 		Maksymalna liczba niepożądanych Rezydentów (banów) wynosi [MAX_BANNED].
  1.23 	</notification>
  1.24 @@ -3319,6 +3326,12 @@
  1.25 	<notification name="AttachmentSaved">
  1.26 		Załącznik został zapisany.
  1.27 	</notification>
  1.28 +	<notification name="AppearanceToXMLSaved">
  1.29 +		Wygląd został zapisany do XML, w [PATH]
  1.30 +	</notification>
  1.31 +	<notification name="AppearanceToXMLFailed">
  1.32 +		Nie udało się zapisać wyglądu do XML.
  1.33 +	</notification>
  1.34 	<notification name="UnableToFindHelpTopic">
  1.35 		Nie można znaleźć tematu pomocy dla tego elementu.
  1.36 	</notification>
   2.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/role_actions.xml	Fri Mar 18 00:13:02 2016 +0100
   2.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/role_actions.xml	Fri Mar 18 14:59:40 2016 +0100
   2.3 @@ -38,7 +38,6 @@
   2.4 		<action description="Pozwól na edycję terenu" longdescription="Osoby w Funkcji z tym Przywilejem mogą zawsze edytować teren na działkach Grupy." name="land allow edit land"/>
   2.5 		<action description="Pozwól na latanie" longdescription="Osoby w Funkcji z tym Przywilejem mogą zawsze latać na działkach Grupy." name="land allow fly"/>
   2.6 		<action description="Pozwól na tworzenie obiektów" longdescription="Osoby w Funkcji z tym Przywilejem mogą zawsze tworzyć obiekty na działkach Grupy." name="land allow create"/>
   2.7 -		<action description="Pozwól na zapamiętywanie miejsc (LM)" longdescription="Osoby w Funkcji z tym Przywilejem mogą zawsze zapamiętywać miejsca (LM) na działkach Grupy." name="land allow landmark"/>
   2.8 		<action description="Pozwól na wybór Miejsca Startu na działkach grupy" longdescription="Osoby w Funkcji z tym Przywilejem mogą używać opcji Świat &gt; Ustaw Miejsce Startu tu, gdzie stoję - na działce przypisanej Grupie." name="land allow set home"/>
   2.9 		<action description="Pozwól na &quot;Wydarzenie&quot; na działce grupy." longdescription="Osoby w Funkcji z tym przywilejem mogą wskazać działkę grupy jako miejsce wydarzenia (hosting event)." name="land allow host event"/>
  2.10 	</action_set>
   3.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/strings.xml	Fri Mar 18 00:13:02 2016 +0100
   3.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/strings.xml	Fri Mar 18 14:59:40 2016 +0100
   3.3 @@ -4327,6 +4327,12 @@
   3.4 	<string name="OfflineStatus">
   3.5 		niedostępny/a
   3.6 	</string>
   3.7 +	<string name="not_online_msg">
   3.8 +		Ta osoba jest niedostępna - wiadomość zostanie zapisana i dostarczona później.
   3.9 +	</string>
  3.10 +	<string name="not_online_inventory">
  3.11 +		Ta osoba jest niedostępna - przedmiot został zapisany.
  3.12 +	</string>
  3.13 	<string name="IM_announce_incoming">
  3.14 		Nadchodzi wiadomość od [NAME]
  3.15 	</string>

mercurial