Updated Polish translation

Tue, 25 Feb 2014 06:23:43 +0100

author
Northspring <pantera.polnocy@phoenixviewer.com>
date
Tue, 25 Feb 2014 06:23:43 +0100
changeset 40765
25041031792d
parent 40764
f25b8b4f3643
child 40766
7ff16e7d4189

Updated Polish translation

indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml file | annotate | diff | revisions
   1.1 --- a/indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml	Mon Feb 24 18:36:29 2014 -0600
   1.2 +++ b/indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml	Tue Feb 25 06:23:43 2014 +0100
   1.3 @@ -4517,6 +4517,9 @@
   1.4 	<notification name="ExportColladaSuccess">
   1.5 		Zapisano z powodzeniem [OBJECT] do [FILENAME].
   1.6 	</notification>
   1.7 +	<notification name="MeshMaxConcurrentReqTooHigh">	
   1.8 +		Wartość ustawienia ([VALUE]) dla liczby jednoczesnych żądań ładowania obiektów meszowych określona przez Ciebie (ustawienie debugowania [DEBUGNAME]) jest wyższa niż dopuszczalne [MAX]. Została ona zresetowana do domyślnej, [DEFAULT].
   1.9 +	</notification>
  1.10 	<notification name="ImportSuccess">
  1.11 		Pomyślnie zaimportowano [COUNT] [OBJECT].
  1.12 	</notification>
  1.13 @@ -4529,9 +4532,6 @@
  1.14 	<notification name="AntiSpamChatNewLineFloodBlocked">
  1.15 		Antyspam: Zablokowano [SOURCE] za wysłanie wiadomości czatu mającej więcej niż [COUNT] linii.
  1.16 	</notification>
  1.17 -	<notification name="MeshMaxConcurrentReqTooHigh">
  1.18 -		Wartość ustawienia dla liczby jednoczesnych żądań ładowania obiektów meszowych określona przez Ciebie, [VALUE], jest wyższa niż dopuszczalne [MAX]. Została ona zresetowana do domyślnej, [DEFAULT].
  1.19 -	</notification>
  1.20 	<notification name="SkinDefaultsChangeSettings">
  1.21 		[MESSAGE]
  1.22 		<form name="form">

mercurial